Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

«Ντέλα Ζορ Οντουλέστε σο Ισί Κχινό»

«Ντέλα Ζορ Οντουλέστε σο Ισί Κχινό»

Ο εδάφιος ι μπρεσέσκο για το 2018: «Οντουλά σο τθερένα ελπίδα κο Ιεχωβά κα αρακχέν πάλι πουμαρί ζορ».​—ΗΣΑΪΑΣ 40:31.

ΥΜΝΟΙ: 152, 51

1. Καλά ισί μερικά προβλήματα σο πρέπει τι νταϊντίνας, αλλά σόσκε ο Ιεχωβά ισί ευχαριστιμέ πι πιστέ υπηρετόντζαρ; (Ντικχ ο φωτογραφίες σο ισί κι αρχή)

Η ΖΩΗ ανταλέ ντουνιάστε νανέ εύκολη. Για παράδειγμας, μπουτ τουμένταρ αγαπητά πφραλά ντα πφενιά ταλαιπωρίντιβενα εκχέ νασφαλιμάσταρ. Γιαβερά, παρόλο σο ισί μπαρέ κι ηλικία, πρέπει τι αρακχαβέν πουμαρέ πφουρέ τζενέν. Επίσης, κάποιοι κερένα αγώνας για τι ανέν πουμαρέ φαμιλιάτε ο αναγκαία. Ντα τζανάσα ότι μπουτ τουμένταρ αντιμετωπίνενα όχι σάντε εκ, αλλά μπουτ ανταλέ προβληματένταρ μαζί! Ανταβά λέλα τουμένταρ μπουτ χρόνος, ζορ ντα λοβέ. Αλλά ισινέν πφερντέ σιγουριά ότι ο Ιεχωβά κα βοηθίνελ-τουμέν. Τζανένα ότι ο πράγματα κα τζαν πιο λατσσές επειδή βοβ ντινάς πο λάφι. Τουμαρί πίστη σίγουρα κερέλα ι Ιεχωβάς τι χαιρίνελ!

2. Σαρ ενθαρρύνελα-αμέν ο εδάφιος Ησαΐας 40:​29, αλλά καβά μπαρό λάθος κα μπορίναας τι κεράς;

2 Μήπως, όμως, νιωθίνενα μπάζιμα ότι ο προβλήματα σο τθερένα ισί αζόμ δύσκολα σο ναστί νταϊντίνενα-λεν; Αν βα, να νιωθίνενα σάντε τουμέν αντικάς. Μερικοί πιστοί υπηρέτες ι Ντεβλέσκε κο πουρανέ μπρεσά νιωσάλε αντικάς. (1 Βασιλέων 19:4· Ιώβ 7:7) Σο βοηθιντάς-λεν τι συνεχίνεν τι κερέν υπομονή;  Στηριντέ-πες κο Ιεχωβά για τι ντελ-λεν ζορ. Η Αγία Γραφή βακερέλα ότι ο Ντεβέλ «ντέλα ζορ οντουλέστε σο ισί κχινό». (Ησαΐας 40:​29) Δυστυχώς, όμως, μερικοί κο λαός κι Ντεβλέσκο αμντίνενα ότι ο πιο λατσσό τρόπος για τι νταϊντίνεν ο προβλήματα ισί τι τσσιναβέν τι υπηρετίνεν για χάνικ καιρός ι Ιεχωβάς. Νιωθίνενα ότι η υπηρεσία ι Ιεχωβάσκι ισί βάρος ντα όχι ευλογία. Οτθάρ, τσσιναβένα τι διαβάνεν ι Γραφή ντα τι τζαν κο συναθροίσεις ή κο έργος. Κερένα ακριβώς οντουβά σο μανγκέλα ο Μπενγκ τι κερέν.

3. (α) Σαρ μπορίνασα μα τι μουκχάς ι Μπενγκές τι κερέλ-αμέν τι χασαράς αμαρί ζορ; (β) Σο κα ντικχάς ανταλέ μαθημάστε;

3 Ο Μπενγκ να μανγκέλα τι αβάς ζουρανέ. Ντα τζανέλα ότι αβάσα πιο ζουρανέ όταν κεράσα μπουτ πράγματα για τι υπηρετίνας ι Ιεχωβάς. Οτθάρ, όταν νιωθίνενα ότι κχινίλεν μπουτ σωματικά ντα ψυχολογικά, μα νασέν ντουρ κατά Ιεχωβά. Πλησιάνεν-λες ατζέ πιο μπουτ. Η Γραφή βακερέλα: «Κα κερέλ-τουμέν τι αβέν σταθεροί, κα κερέλ-τουμέν ζουρανέ». (1 Πέτρου 5:​10· Ιακώβου 4:8) Ανταλέ μαθημάστε, κα ντικχάς ο εδάφια Ησαΐας 40:​26-31 ντα κα σικλιάς ότι ο Ιεχωβά μπορίνελα τι ντελ-αμέν ζορ. Σοράν, κα ντικχάς ντούι καταστάσεις σο κα μπορίνενας τι εμποδίνεν-αμέν τι κεράς μπουτ πράγματα για τι υπηρετίνας ι Ιεχωβάς, ντα κα σικλιάς σαρ βοηθίνενα-αμέν ο συμβουλές ι Γραφιάκε τι νταϊντίνας.

ΟΝΤΟΥΛΑ ΣΟ ΤΘΕΡΕΝΑ ΕΛΠΙΔΑ ΚΟ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑ ΑΡΑΚΧΕΝ ΠΑΛΙ ΠΟΥΜΑΡΙ ΖΟΡ

4. Σο μπορίνασα τι σικλιάς κατά εδάφιος Ησαΐας 40:26;

Ο Ιεχωβά μπορίνελα τι ντελ-τουμέν ι ζορ σο χρειαζίντιβενα για τι νταϊντίνεν τουμαρέ προβλήματα

4 Διαβάνεν Ησαΐας 40:​26. Καέκ τζενό να μπορισάλο τι γκινέλ σαρέ ο τσεργανιά κο σύμπαν. Ο επιστήμονες πακιάνα ότι μπορεί τι υπαρχίντιβενα περίπου 400 δισεκατομμύρια τσεργανιά σάντε κο γαλαξίας αμαρό. Αλλά ο Ιεχωβά ντέλα κι κάθε τσεργάν εκ ναβ. Σο σικλιαρέλα-αμέν ανταβά ι Ιεχωβάσκε; Αν ενδιαφερίντιβελα ι τσεργανίνγκε, σο να τθερένα ζωή, σκεφτίνεν σαρ νιωθίνελα τουμένγκε! Τουμέν υπηρετίνενα-λες, όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή μανγκένα-λες. (Ψαλμός 19:1, 3, 14) Αμαρό αγαπημέ Ντατ τζανέλα τα πάντα τουμένγκε. Η Γραφή βακερέλα ότι «ατζέ-ντα ο μπαλά τουμαρέ σορέσκε ισί σαρέ γκιντέ» λέσταρ. (Ματθαίος 10:​30) Ο Ιεχωβά μανγκέλα τι τζανάς ότι βοβ «τζανέλα σο νακχένα ο τζενέ σο ισί σωστοί». (Ψαλμός 37:​18) Ισί ξεκάθαρος ότι ο Ιεχωβά ντικχέλα σαρέ τουμαρέ προβλήματα ντα μπορίνελα τι ντελ-τουμέν ι ζορ σο χρειαζίντιβενα για τι νταϊντίνεν ο κάθε πρόβλημας σο τθερένα.

5. Σαρ μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι ο Ιεχωβά μπορίνελα τι ντελ-αμέν ζορ;

5 Διαβάνεν Ησαΐας 40:​28. Σαρί η ενέργεια αβέλα κατά Ιεχωβά. Σκεφτίνεν για παράδειγμας καζόμ ενέργεια ντέλα κο κχαμ. Εκ επιστήμονας, ο Ντέιβιντ Μποντάνις, βακερντάς ότι, κάθε δευτερόλεπτος, ο κχαμ νικαβέλα αζόμ μπουτ ενέργεια καζόμ νικαβένα δισεκατομμύρια ατομικές μπόμπες. Εκ γιαβέρ επιστήμονας βακερντάς ότι η ενέργεια σο νικαβέλα ο κχαμ σάντε σε εκ δευτερόλεπτος, κα μπορίνελας τι ντελ μπερεκέτι ηλεκτρικός ρεύμας κο τζενέ σαρί κι πφουβ για 200.000 μπρεσά! Σίγουρα, ο Ιεχωβά,  οντουβά σο ντέλα ενέργεια κο κχαμ, μπορίνελα τι ντελ-αμέν ι ζορ σο χρειαζίντιβασα για τι νταϊντίνας αμαρέ προβλήματα.

6. Σόσκε βακέρντιβελα ότι ο ζυγός ι Ιησούσκο ισί λατσσό, ντα σαρ επηρεάνελα-αμέν ανταβά;

6 Διαβάνεν Ησαΐας 40:​29. Η υπηρεσία ι Ιεχωβάσκι ντέλα-αμέν μπουτ χαρά. Ο Ιησούς βακερντάς πι μαθητένγκε: «Τσσουβέν μο ζυγός οπρά-τουμέντε». Επίσης, βακερντάς: «Κα λοκχιόν τουμαρέ γκιά. Επειδή μο ζυγός ισί λατσσό ντα μο φορτίος ισί λοκχό». (Ματθαίος 11:​28-30) Ανταβά σίγουρα ισί μπαγιά! Μπάζιμα, μπορεί τι νιωθίνας μπουτ κχινέ όταν νασάσα κχεράλ για τι τζας κι συνάθροιση ή κο έργος. Αλλά σαρ νιωθίνασα όταν βουρτίνασα; Νιωθίνασα ότι λοκχιλό αμαρό γκι ντα ότι ισινάμ πιο έτοιμοι τι αντιμετωπίνας αμαρέ προβλήματα. Βα, ο ζυγός ι Ιησούσκο ισί λατσσό.

7. Βακερέν εκ εμπειρία σο σικαβέλα ότι ο εδάφια Ματθαίος 11:​28-30 ισί μπαγιά.

7 Σκεφτίνεν ι εμπειρία εκχέ πφενιάκι. Τθερέλα σύνδρομος χρόνιας κόπωσης, κατάθλιψη ντα ντουκχά κο σορό. Οτθάρ, μερικές φορές ισί μπουτ δύσκολος λάκε τι τζαλ κο συναθροίσεις. Εκ ντιβές όμως σο γκιλί κι συνάθροιση αφού κερντάς μπουτ προσπάθεια, γραφιντάς: «Η ομιλία βακερέλας για την αποθάρρυνση. Οντουλά σο ασουντόμ βακέρντιλε με μπουτ αγάπη ντα ενδιαφέρον σο αρχισάλε τι περέν δάκρυα μι γιακχίνταρ. Ανταβά βοηθιντάς-μαν τι νταβ-μαν γκοντί ότι τθεράβα ανάγκη ο συναθροίσεις». Καζόμ μπουτ χαιρισάλι σο κερντάς προσπάθεια ντα γκιλί κι συνάθροιση!

8, 9. Σο μανγκέλας τι βακερέλ ο απόστολος Παύλος όταν γραφιντάς: «Όταν ισινόμ μπίζουρανο, αζομάν ισινόμ ζουρανό»;

8 Διαβάνεν Ησαΐας 40:​30. Μπορεί τι τθεράσα μπουτ ικανότητες, αλλά μπουτ πράγματα να μπορίνασα τι κεράς-λεν αμαρέ ζοριάσαρ. Ανταβά δεν πρέπει τι μπιστρέλ-λες καέκ αμένταρ. Ο απόστολος Παύλος μπορίνελας τι κερέλ μπουτ πράγματα, αλλά να μπορίνελας τι κερέλ σαρέ οντουλά σο μανγκέλας. Όταν βακερντάς κο Ιεχωβά σαρ νιωθίνελας, ο Ιεχωβά βακερντάς λέσκε: «Μι ζορ σικάντιβελα σαστί τούκε όταν ισινάν μπίζουρανο». Ο Παύλος αγαντάς σο βακερντάς λέσκε ο Ιεχωβά. Οτθάρ γραφιντάς: «Όταν ισινόμ μπίζουρανο, αζομάν ισινόμ ζουρανό». (2 Κορινθίους 12:​7-10) Σο μανγκέλας τι βακερέλ;

9 Ο Παύλος αγαντάς ότι υπαρχίντιβενας μπουτ πράγματα σο να μπορίνελας τι κερέλ κορκορό. Χρειαζίντιβελας τι βοηθίνελ-λες κάποιος σο ισινέ μπουτ πιο ζουρανό λέσταρ. Ο άγιος πνεύμας ι Ντεβλέσκο μπορίνελας τι ντελ ζορ ι Παυλός όταν νιωθίνελας μπίζουρανο. Ντα ο άγιος πνεύμας μπορίνελας τι κερέλ ατζέ πιο μπουτ πράγματα. Μπορίνελας τι ντελ ι Παυλός ι ζορ τι κερέλ πράγματα σο ναστί κερέλας-λεν πιρέ ζοριάσαρ. Ο ίδιος μπορίνελα τι αβέλ-πες αμένγκε-ντα. Όταν ο Ιεχωβά ντέλα-αμέν πο άγιος πνεύμας, αβάσα μπαγιά ζουρανέ!

10. Σαρ βοηθιντάς ο Ιεχωβά τον Δαβίδ τι νταϊντίνελ πο προβλήματα;

10 Ο ψαλμωδός Δαβίδ νιωσάλο μπουτ φαρ ότι ο άγιος πνεύμας ι Ντεβλέσκο κερντάς-λες ζουρανό. Βοβ γκιλιαντάς: «Επειδή τούι βοηθίνεσα-μαν, μπορίναβα τι τσσουβάβ-λεν ατζέ-ντα με εκ σαστί ομάδα τσορένγκι· επειδή ο Ντεβέλ ντέλα-μαν ζορ, μπορίναβα τι νικλιάβ ο βουτσσέ ντουβάρια». (Ψαλμός 18:​29) Σαρ εκ βουτσσό ντουβάρι σο ναστί νικλιάσα-λες, αμαρέ προβλήματα ισί μπάζιμα αζόμ μπαρέ σο ναστί λύνασα-λεν κορκορέ. Χρειαζίντιβασα ι βοήθεια ι Ιεχωβάσκι.

11. Σαρ βοηθίνελα-αμέν ο άγιος πνεύμας τι αντιμετωπίνας αμαρέ προβλήματα;

11 Διαβάνεν Ησαΐας 40:​31. Ο αετοί να ατσσόνα κι μπαρμπάλ σάντε πουμαρέ ζοριάσαρ. Η ζορ σο τθερένα ο τατέ μπαρμπαλιά βάντελα-λεν οπρέ κο ουρανός. Οτθάρ, μπορίνενα τι πετάνεν μπουτ σαάτια χωρίς  τι χασαρέν μπουτ ζορ. Άρα, όταν τθερένα εκ μπουτ μπαρό πρόβλημας, σκεφτίνεν ι αετός. Μολίνεν ι Ιεχωβάς τι ντελ-τουμέν πιο μπουτ ζορ αντράλ κατά «βοηθός, [σο ισί] ο άγιος πνεύμας». (Ιωάννης 14:​26) Μπορίνασα τι μανγκάς κατά Ιεχωβά τι ντελ-αμέν πο πνεύμας κάνα-ντα τι χρειαζίντιβας-λες. Ντα μπορεί τι νιωθίνας ατζέ πιο μπουτ ότι τθεράσα ι ανάγκη τι μανγκάς βοήθεια κατά Ιεχωβά όταν αβέλα-πες εκ παρεξήγηση εκχέ πφραλέσαρ ή πφενιάσαρ αντρέ κι εκκλησία. Αλλά σόσκε αβένα-πες ασακέ παρεξηγήσεις;

12, 13. (α) Σόσκε μπάζιμα ο Χριστιανοί τθερένα παρεξηγήσεις; (β) Σο σικλιάσα ι Ιεχωβάσκε οντουλένταρ σο αβιλέ-πες κο Ιωσήφ;

12 Ο παρεξηγήσεις αβένα επειδή σαρέ ισινάμ ατελείς. Μπάζιμα, μπορεί τι νευριάνας οντουλένταρ σο βακερένα ή κερένα ο γιαβερά ή μπορεί αμέν τι κεράς ι γιαβερέν τι νευριάνεν. Ανταγιά μπορεί τι αβέλ εκ δύσκολη δοκιμασία. Αλλά ντέλα-αμέν ι ευκαιρία τι αβάς πιστοί κο Ιεχωβά. Σαρ; Ανταβά αβέλα-πες όταν σικλιάσα τι τθεράς συνεργασία ντα τι αβάς ενωμέ αμαρέ πφραλέντζαρ ντα πφενίντζαρ. Ο Ιεχωβά μανγκέλα-λεν παρόλο σο ισί ατελείς, ντα πρέπει τι κεράς αμέν-ντα ο ίδιος.

Ο Ιεχωβά να μουκχλάς τον Ιωσήφ, ντα να κα μουκχέλ ούτε τουμέν (Ντικχ ι παράγραφος 13)

13 Ο Ιεχωβά μουκχέλα τι δοκιμάντιβεν λέσκε υπηρέτες. Ανταβά σικλιάσα-λες οντουλένταρ σο αβιλέ-πες κο Ιωσήφ. Όταν ισινέ τερνό, λέσκε μιλαδέλφια αρχισάλε τι ζηλίνεν-λες ντα μπικιντέ-λες σαρ δούλος. Οντουλά σο κιντέ-λες, γκερντέ-λες κι Αίγυπτος. (Γένεση 37:​28) Ο Ιεχωβά ντικχλάς σαρέ οντουλά σο αβένας-πες ντα σίγουρα στεναχωρίντιβελας σο ντικχέλας καζόμ μπέτι συμπεριφερίντιβενας κο Ιωσήφ, σο ισινέ αμάλ ντα πιστός υπηρέτης λέσκο. Όμως, ο Ιεχωβά να σταματιντάς οντουλά σο αβένας-πες. Πιο σοράν, όταν ο Ιωσήφ κατηγορισάλο ότι προσπαθιντάς τι βιάνελ ι Πετεφρίσκε ρομνιά ντα τσσουντέ-λες κι φυλακή, ο Ιεχωβά πάλι να σωντάς-λες. Μήπως ο Ντεβέλ μουκχλάς-λες; Όχι. Η Γραφή βακερέλα ότι «ο Ιεχωβά ισινέ με τον Ιωσήφ ντα [ότι] ο Ιεχωβά ανέλας επιτυχία σαρέ κο πράγματα σο κερέλας».​—Γένεση 39:​21-23.

14. Καλά λατσσέ αποτελέσματα τθεράσα όταν μουκχάσα ι χολί;

14 Εκ γιαβέρ παράδειγμας ισί ο Δαβίδ. Ο πιο μπουτ τζενέ ποτές να νακχλέ οντουλά σο νακχλάς ο Δαβίδ. Όμως, ανταβά αμάλ ι Ντεβλέσκο να μουκχλάς πο νεαυτός τι πφερντιόλ χολί. Βοβ γραφιντάς: «Μουκχ ι χολί ντα ο νεύρα· μα νευρίανε για μα τι  κερές κάτι κακός». (Ψαλμός 37:8) Ο πιο σημαντικός λόγος για τι “μουκχάς” ι χολί, ή γιαβέρτουλους τι τσσιναβάς τι χολιάνας, ισί ότι μανγκάσα τι μοιάζας κο Ιεχωβά. Βοβ «να κερντάς αμένγκε σύμφωνα με το αμαρτίες σο κερντάμ» αλλά συγχωριντάς-αμέν. (Ψαλμός 103:​10) Υπαρχίντιβενα γιαβερά-ντα λατσσέ αποτελέσματα όταν μουκχάσα ι χολί. Για παράδειγμας, η χολί μπορεί τι βάντελ ι πίεση ντα τι ανέλ προβλήματα κο αναπνευστικός. Μπορεί τι κερέλ ζημιά κο μπουκχό ντα κο πάγκρεας ντα τι δυσκολίνελ εκχέ τζενές τι χονίνελ. Επίσης, όταν ισινάμ χολιαμέ, να σκεφτίνασα πάντα καθαρά. Μπορεί τι βακεράς ή τι κεράς πράγματα σο πληγώνενα ι γιαβερέν, ντα οτθάρ μπορεί τι τθεράς κατάθλιψη για μπουτ καιρός. Ισί μπουτ πιο λατσσό τι ατσσάς ήρεμοι. Η Γραφή βακερέλα: «Η ήρεμη καρδιά ντέλα ζωή κο σώμας». (Παροιμίες 14:​30) Άρα, σο μπορίνασα τι κεράς όταν ο γιαβερά πληγώνενα-αμέν, ντα σαρ μπορίνασα τι κεράς ειρήνη αμαρέ πφραλέντζαρ; Μπορίνασα τι κεράς αμαρέ ζωγιάτε ο σοφές συμβουλές ι Γραφιάκε.

ΟΤΑΝ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΝΕΝΑ-ΑΜΕΝ ΑΜΑΡΕ ΠΦΡΑΛΑ

15, 16. Σο πρέπει τι κεράς άμα κάποιος πληγωντάς-αμέν;

15 Διαβάνεν Εφεσίους 4:​26. Να κερέλα αμένγκε εντύπωση όταν ο τζενέ σο να υπηρετίνενα ι Ιεχωβάς συμπεριφερίντιβενα αμένγκε με μπέτι τρόπος. Αλλά όταν εκ πφραλ ή εκ πφεν ή εκ τζενό αμαρέ φαμιλιάταρ βακερντάς ή κερντάς κάτι σο πληγωντάς-αμέν, μπορεί τι χασαράς αμαρί ζορ. Σο αβέλα-πες, όμως, άμα ναστί μπιστράσα οντουβά σο αβιλό-πες; Κα μουκχάς αμαρό νεαυτός τι ατσσόλ χολιαμέ, ίσως για μπουτ μπρεσά; Ή κα ακολουθίνας ι σοφή συμβουλή ι Γραφιάκι σο βακερέλα τι τακτοποιήνας ο πράγματα σουγκό; Καζόμ πιο μπουτ αργίνασα τι κεράς λάφι ι γιαβερέ τζενέσαρ, αζόμ πιο δύσκολος κα αβέλ τι κεράς ειρήνη.

16 Βακερέν ότι εκ πφραλ πληγωντάς-τουμέν ντα ναστί μπιστρένα οντουβά σο κερντάς. Σαρ μπορίνενα τι κερέν ειρήνη; Πρώτον, μπορίνενα τι προσευχίντιβεν κο Ιεχωβά. Μολίνεν-λες τι βοηθίνελ-τουμέν τι κερέν εκ λατσσί συζήτηση τουμαρέ πφραλέσαρ. Μα μπιστρέν ότι τουμαρό πφραλ-ντα ισί αμάλ ι Ιεχωβάσκο. (Ψαλμός 25:​14) Ο Ντεβέλ μανγκέλα-λες. Ο Ιεχωβά σικαβέλα λατσσιπέ πι αμαλένγκε, ντα μπεσέλα αμένταρ τι κεράς ο ίδιος. (Παροιμίες 15:​23· Ματθαίος 7:​12· Κολοσσαείς 4:6) Δεύτερον, σκεφτίνεν προσεκτικά σο κα βακερέν τουμαρέ πφραλέσκε. Μα σκεφτίνεν ότι μανγκέλας τι πληγώνελ-τουμέν. Μπορεί τι αβιλό λάθος ή τι παρεξηγιντέν-λες. Τι αβέν έτοιμοι τι παραδεχτίνεν ότι τουμέν-ντα μπορεί τι φταίνενα οντουλέ προβλημάσκε. Μπορεί τι αρχίνεν ι συζήτηση κάπως αντικάς: «Ίσως πληγώντιβαβα μπουτ εύκολα, αλλά όταν βακερντάν ανταβά ίτζι, νιωσάλομ . . .» Άμα η συζήτηση να κα βοηθίνελ-τουμέν τι κερέν ειρήνη τουμαρέ πφραλέσαρ, συνεχίνεν τι προσπαθίνεν. Προσευχίντιβεν τουμαρέ πφραλέσκε. Μανγκέν κατά Ιεχωβά τι ευλογίνελ-λες ντα τι βοηθίνελ-τουμέν τι ντικχέν λέσκε λατσσέ ιδιότητες. Μπορίνενα τι αβέν σίγουροι ότι ο Ιεχωβά κα χαιρίνελ επειδή προσπαθίνενα αντράλ τουμαρέ γκίσταρ τι κερέν ειρήνη τουμαρέ πφραλέσαρ, σο ισί αμάλ ι Ντεβλέσκο.

ΟΤΑΝ ΤΘΕΡΑΣΑ ΤΥΨΕΙΣ Ι ΠΡΑΓΜΑΤΕΝΓΚΕ ΣΟ ΚΕΡΝΤΑΜΑΣ

17. Όταν αμαρτίνασα, σαρ βοηθίνελα-αμέν ο Ιεχωβά τι τθεράς πάλι λατσσί φιλία λέσαρ, ντα σόσκε πρέπει τι δεχτίνας ανταγιά βοήθεια;

17 Μερικοί νιωθίνενα ότι να αξίνενα τι υπηρετίνεν ι Ιεχωβάς επειδή κερντέ εκ μπαρί αμαρτία. Ο τύψεις μπορίνενα τι λεν ι ειρήνη, ι χαρά ντα ι ζορ σο τθεράσα. Ο βασιλιάς  Δαβίδ, σο κερέλας αγώνας με το τύψεις, βακερντάς: «Όταν να κερντόμ λάφι, μο κόκαλα κερνιλέ επειδή στεναχωρίντιβαβας μπουτ σαρό ο ντιβές. Σόσκε το βας ισινέ πφαρό οπρά-μάντε ντισάρα ντα ιράτ». Ευτυχώς, ο Δαβίδ τθερέλας ο θάρρος τι κερέλ οντουβά σο μανγκέλα ο Ιεχωβά πι υπηρετόνταρ. «Μι αμαρτία τελικά μουτθαντόμ τούκε», γραφιντάς, «ντα τούι συγχωριντάν μο λάθη ντα μο αμαρτίες». (Ψαλμός 32:​3-5) Άμα κερντέν εκ μπαρί αμαρτία, ο Ιεχωβά ισί έτοιμος τι συγχωρίνελ-τουμέν. Μανγκέλα τι βοηθίνελ-τουμέν τι τθερέν πάλι λατσσί φιλία λέσαρ. Αλλά πρέπει τι δεχτίνεν ι βοήθεια σο ντέλα αντράλ κατά πρεσβύτεροι. (Παροιμίες 24:​16· Ιακώβου 5:​13-15) Οτθάρ, μα χασαρέν χρόνος! Η ευκαιρία τι τζουβντιόν για πάντα επηρεάντιβελα ανταλέσταρ. Αλλά σο πρέπει τι κερέν άμα συνεχίνενα τι τθερέν τύψεις εκχέ αμαρτιάκε σο συγχωρισάλι πριν από μπουτ καιρός;

18. Σαρ μπορίνελα ο παράδειγμας ι Παυλόσκο τι βοηθίνελ οντουλέν σο νιωθίνενα ότι νανέ άξιοι τι υπηρετίνεν ι Ιεχωβάς;

18 Μπάζιμα, ο απόστολος Παύλος αποθαρρύντιβελας κατά αμαρτίες σο κερντάας. Βοβ βακερντάς: «Με ισινόμ ο πιο χουρντό κατά απόστολοι ντα να ισινόμ άξιος τι βακέρντιβαβ απόστολος, επειδή γκιλόμ κόντρα κι εκκλησία κι Ντεβλέσκι». Όμως, σοράν βακερντάς: «Αλλά επειδή ο Ντεβέλ σικαντάς μάνγκε λατσσιπέ σο να αξίναβα-λες ισινόμ οντουβά σο ισινόμ». (1 Κορινθίους 15:9, 10) Ο Ιεχωβά τζανέλας ότι ο Παύλος ισινέ ατελής. Αλλά δεχτιντάς-λες παρόλο σο κερντάας λάθη, ντα μανγκέλας τι αβέλ σίγουρος ο Παύλος ανταλέσκε. Άμα μετανιωσάλεν μπαγιά ντα μουτθαντέν οντουλά σο κερντέν κο Ιεχωβά, ντα κο πρεσβύτεροι αν χρειαζίντιβελα, ο Ιεχωβά σίγουρα κα συγχωρίνελ-τουμέν. Τι πακιάν ότι ο Ιεχωβά συγχωριντάς-τουμέν, ντα δεχτίνεν λέσκι συγχώρηση!​—Ησαΐας 55:6, 7.

19. Καβά ισί ο εδάφιος ι μπρεσέσκο για το 2018, ντα σόσκε χρειαζίντιβελα τι ντας-αμέν γκοντί οντουλά σο βακερέλα;

19 Καζόμ ερεσάσα πιο πασέ κο τέλος ανταλέ ντουνιάσκο, μπεκλεντίνασα ότι κα τθεράς πιο μπουτ προβλήματα. Αλλά πρέπει τι ντας-αμέν γκοντί ότι ο Ιεχωβά, σο “ντέλα ζορ οντουλέστε σο ισί κχινό ντα πφερέλα ζουρανιπέ οντουλέν σο ισί μπίζουρανε”, μπορίνελα τι ντελ-τουμέν σο-ντα χρειαζίντιβενα για τι συνεχίνεν τι υπηρετίνεν-λες πιστά. (Ησαΐας 40:​29· Ψαλμός 55:​22· 68:​19) Κο 2018, κα ντας-αμέν γκοντί ανταγιά σημαντική αλήθεια κάθε φαρ σο κα παρακολουθίνας εκ συνάθροιση κι Αίθουσα Βασιλείας ντα κα ντικχάς ο λάφια κατά εδάφιος ι μπρεσέσκο: «Οντουλά σο τθερένα ελπίδα κο Ιεχωβά κα αρακχέν πάλι πουμαρί ζορ».​Ησαΐας 40:31.