Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ιανουάριος 2018

Ανταβά περιοδικός τθερέλα ο μαθήματα σο κα ντικχάς από 26 Φεβρουαρίου μέχρι 1 Απριλίου 2018.

«Ντέλα Ζορ Οντουλέστε σο Ισί Κχινό»

Καζόμ ερεσέλα ο τέλος, μπεσάσα τι αβέν πιο μπουτ δυσκολίες. Ο εδάφιος ι μπρεσέσκο για το 2018 βακερέλα ότι ο Ιεχωβά κα ντελ-αμέν ζορ.

Η Ανάμνηση Ενώνελα ι Ντεβλέσκε Λαός

Σαρ η Ανάμνηση μπαριαρέλα ι ενότητα σο τθεράσα σαρ λαός ι Ντεβλέσκο; Κάνα κα αβέλ η τελευταία φαρ σο κα κεράς ι Ανάμνηση;

Σόσκε τι Ντας Οντουλέστε σο Τθερέλα-λεν Σαρέ;

Εκ τρόπος για τι σικαβάς ότι μανγκάσα ι Ντεβλές ισί τι ντας λέστε. Σαρ βοηθίντιβασα όταν δοξάνασα ι Ιεχωβάς αμαρέ πολύτιμε πραγματέντζαρ;

Καγιά Αγάπη Ανέλα Αληθινή Ευτυχία;

Σαρ ισί διαφορετική η αγάπη σο μανγκέλα ο Ντεβέλ οντουλάταρ σο βακέρντιβελα κο 2 Τιμόθεο 3:​2⁠-4; Ο απαντήσεις κα βοηθίνεν-αμέν τι αρακχάς ικανοποίηση ντα ευτυχία.

Ντικχέν ι Διαφορά κο Τζενέ

Σαρ ο ιδιότητες ι τζενένγκε κο τελευταία ντιβεσά ισί διαφορετικές κατά ιδιότητες ι Ντεβλέσκε λαόσκε;