Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Ο Τζενέ σο Διαβάνενα Πουτσένα

Ο Τζενέ σο Διαβάνενα Πουτσένα

Κάνα ο Μπενγκ βακερντάς κι Εύα ότι να κα μερέλας άμα κα χάλας κατά δέντρος σο ντέλα γνώση ι λατσσιμάσκε ντα ι γκεραλιμάσκε, μήπως βακερντάς λάκε ότι η ψυχή να μερέλα σαρ πακιάνα μπουτ τζενέ αντιβές;

Ντικχίντιβελα ότι νανέ αντικάς. Ο Διάβολος να βακερντάς κι Εύα ότι, άμα κα χάλας κατά δέντρος σο βακερντάς λένγκε ο Ντεβέλ μα τι χαν, κα μερέλας ντα ότι λάκι ψυχή κα τζάλας κάπου γιαβερτθέ. Κάνα ο Μπενγκ κερντάς λάφι αντράλ κατά σαπ, βακερντάς ότι άμα η Εύα κα χάλας οντουλέ δεντρόσταρ, “σίγουρα να κα μερέλας” ιτς. Βακερντάς ότι η Εύα κα συνεχίνελας τι τζουβντιόλ ντα ότι κα τθερέλας πιο λατσσί ζωή κι πφουβ, χωρίς τι κερέλ-λα κουμάντος ο Ντεβέλ.​—Γέν. 2:​17· 3:​3-5.

Άμα ο ψεύτικος σικλιαριπέ ότι η ψυχή να μερέλα σαρ σικλιαρένα ο τζενέ αντιβές να νικίστιλο κι Εδέμ, κάνα νικίστιλο; Να ισινάμ σίγουροι. Τζανάσα όμως ότι σο-ντα τθερέλας σχέση ι ψεύτικε θρησκειάσαρ χασάρντιλο κο Κατακλυσμός κο ντιβεσά κι Νωέσκε. Σάντε ο Νώε πι φαμιλιάσαρ, σο πακιάνας κο Ιεχωβά, τζουβντιλέ κατά Κατακλυσμός, οτθάρ να υπαρχίντιβελας καέκ σο σικλιαρέλας ασακέ ψέματα.

Άρα, ο σικλιαριπέ ότι ι τζενέσκι ψυχή να μερέλα σαρ πακιάνα ο τζενέ αντιβές πρέπει τι νικίστιλο σοράν κατά Κατακλυσμός. Κάνα ο Ντεβέλ κερντάς ι τζενέν κι Βαβέλ τι κερέν λάφι μπουτέ τσσιμπέντε ντα τρουγίντιλε «σαρί κι πφουβ», σίγουρα λιντέ πουμέντζαρ ο σικλιαριπέ ότι ο τζενέ τθερένα ψυχή σο να μερέλα. (Γέν. 11:8, 9) Κάνα-ντα τι νικίστιλο ανταβά λάθος σικλιαριπέ, ισινάμ σίγουροι ότι «ο ντατ ι ψεμάσκο», ο Σατανάς ο Διάβολος, νικαντάς ανταβά σικλιαριπέ ντα χαιρίνελας σο πφιρντιόλας σαρό κο ντουνιάς.​—Ιωάν. 8:44.