Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 34

Σαρ τι Τθερέν Χαρά Εκχέ Νεβέ Διορισμόστε

Σαρ τι Τθερέν Χαρά Εκχέ Νεβέ Διορισμόστε

«Ο Ντεβέλ νανέ άδικος για τι μπιστρέλ οντουλά σο κερντέν ντα ι αγάπη σο σικαντέν λέσκε ναβέσκε».​—ΕΒΡ. 6:10.

ΥΜΝΟΣ 60 Κα Πφερέλ-τουτ Ζορ

ΣΟ ΚΑ ΝΤΙΚΧΑΣ *

1-3. Σόσκε οντουλά σο ισί κι ολοχρόνια υπηρεσία μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι αλλάνεν διορισμός;

«ΑΦΟΥ νακχλάμ 21 σουκάρ μπρεσά σαρ ιεραπόστολοι, έπρεπε τι βοηθίνας αμαρέ νταντέν ντα νταΐν, σο ο σταρ-ντα ισινέ μπουτ νασφαλέ ντα να τθερένας ζορ», ντένα-πες γκοντί ο Ρόμπερτ ντα η Μαίρη-Τζο. «Ισινέ κάτι σο κα κεράας-λες αμαρέ γκίσαρ. Όμως, ισινέ μπουτ δύσκολος τι νασάς κατά τθεμ σο αβιλόας σαρ αμαρό κχερ».

2 «Κάνα σικλιλάμ ότι αμαρέ προβλήματα υγείας να κα μουκχένας-αμέν τι βουρτίνας αμαρέ διορισμόστε, ροντάμ μπουτ», βακερέλα ο Γουίλιαμ ντα η Έρη. «Πάντα μανγκάας τι υπηρετίνας ι Ιεχωβάς εκχέ γιαβερέ τθεμέστε αλλά ακανά ναστί κεράας-λες ανταβά».

3 «Τζανάας ότι αμαρέ ντουσμάνια μανγκένας τι πφάντεν ο γραφείος τμήματος σο υπηρετίναβας», βακερέλα ο Αλεξέι. «Αλλά κάνα ανταβά αβιλό-πες μπαγιά ντα έπρεπε τι νασάς κατά Μπέθελ, ναστί πακιάας-λες».

4. Καλά ερωτήσεις κα ντικχάς ανταλέ μαθημάστε;

4 Εκτός ανταλέ πφραλένταρ, χιλιάδες Μπεθελίτες ντα γιαβερά πφραλά λιντέ νεβό διορισμός. * Ανταλέ πιστέ πφραλένγκε ντα πφενίνγκε ίσως τι αβέλ δύσκολος τι μουκχέν εκ διορισμός σο μανγκένα μπουτ. Σο κα βοηθίνελ-λεν τι ντεν-λεν πέρα κάνα αβέλα-πες εκ ασακί αλλαγή; Τουμέν σαρ μπορίνενα τι βοηθίνεν-λεν; Ο απαντήσεις ανταλέ ερωτησιέντε κα βοηθίνεν σαριλέν αμέν τι ντας-λεν πέρα κάνα αβένα-πες αλλαγές αμαρέ ζωγιάτε.

 ΣΑΡ ΤΙ ΝΤΕΝ-ΛΕΝ ΠΕΡΑ ΚΑΝΑ ΑΒΕΛΑ-ΠΕΣ ΕΚ ΑΛΛΑΓΗ

Σόσκε μπορεί μα τι αβέλ εύκολος κάνα εκ τζενό σο ισί κι ολοχρόνια υπηρεσία πρέπει τι νασέλ πι διορισμόσταρ; (Ντικχ ι παράγραφος 5) *

5. Σαρ μπορεί τι επηρεάνελ-αμέν εκ αλλαγή κο διορισμός;

5 Κάνα ισινάμ κι ολοχρόνια υπηρεσία, είτε κο Μπέθελ είτε γιαβερτθέ, μπορεί τι μανγκάς μπουτ ι τζενέν ή ο τθαν σο υπηρετίνασα. Άμα πρέπει τι νασάς αμαρέ διορισμόσταρ, πφαμπόλα αμαρό γκι. Σικλιντίνασα ι τζενένγκε σο μουκχάσα παλ’ αμέντε ντα ανησυχίνασα λένγκε, ειδικά αν νασλάμ επειδή ο ντουσμάνια τζάνας αμέντζαρ κόντρα. (Ματθ. 10:​23· 2 Κορ. 11:​28, 29) Επίσης εκ νεβό διορισμός, ή ατζέ-ντα ο βουρτιπέ αμαρέ τθεμέστε, μπορεί τι αβέλ μπουτ δύσκολος. «Τζουβντιάας μπουτ μπρεσά γιαβερέ τθεμέστε, οτθάρ κάνα βουρτισάλαμ αμαρέ τθεμέστε ισινέ δύσκολος ατζέ-ντα τι βακεράς ο λατσσέ αμπέρια αμαρέ τσσιμπάτε», βακερέλα ο Ρόμπερτ ντα η Μαίρη-Τζο. «Νιωθίναας ξένοι αντρέ αμαρέ τθεμέστε». Κάποιοι κάνα αλλάνενα διορισμός μπορεί τι τθερέν οικονομικές δυσκολίες σο να μπεκλεντίνενας. Μπορεί μα τι τζανέν σο τι κερέν, τι νιωθίνεν ότι νανέ αρακχαντέ ντα τι χασαρέν πουμαρί ζορ. Σο κα βοηθίνελ-λεν;

Ισί μπουτ σημαντικός τι ατσσάς πασέ κο Ιεχωβά ντα τι τθεράς λέσκε εμπιστοσύνη (Ντικχ ο παράγραφοι 6, 7) *

6. Σαρ κα ατσσάς πασέ κο Ιεχωβά;

6 Τι ατσσόν πασέ κο Ιεχωβά. (Ιακ. 4:8) Σαρ κα κεράς-λες ανταβά; Άμα κα τθεράς εμπιστοσύνη “Οντουλέστε σο ασουνέλα προσευχή”. (Ψαλμ. 65:2) «Τι πουτρέν τουμαρό γκι λέστε», βακερέλα ο εδάφιος Ψαλμός 62:8. Ο Ιεχωβά μπορίνελα «τι κερέλ πιο μπουτ οντουλένταρ σο σκεφτίνασα ντα σαρέ οντουλένταρ σο μανγκάσα λέσταρ ή αγαβάσα». (Εφεσ. 3:​20) Να ντέλα-αμέν σάντε οντουλά σο μανγκάσα λέσταρ κο προσευχές. Μπορεί τι κερέλ πράγματα σο να μπεκλεντίνασα ντα ναστί νακχένα αμαρέ γκοντιάταρ για τι νικαβέλ-αμέν κατά προβλήματα.

7. (α) Σο κα βοηθίνελ-αμέν τι ατσσάς πασέ κο Ιεχωβά; (β) Καβά κα αβέλ ο αποτέλεσμας αν κα συνεχίνας τι υπηρετίνας ι Ιεχωβάς πιστά σαρ βακερένα ο εδάφια Εβραίους 6:​10-12;

7 Για τι ατσσόν πασέ κο Ιεχωβά, πρέπει τι διαβάνεν ι Γραφή ντα τι σκεφτίνεν οντουλά σο διαβάνενα κάθε ντιβές. Εκ πφραλ σο ισινέ ιεραπόστολος βακερέλα: «Κερέν ι φαμιλιάκι λατρεία κάθε εβδομάδα ντα προετοιμάντιβεν ι συναθροισιένγκε σαρ κερένας κο γιαβέρ-ντα διορισμός σο τθερένας». Ντα τουμαρέ νεβέ κχανγκιριάτε, μα τσσιναβέν τι κερέν ο πιο λατσσό κο έργος. Ο Ιεχωβά ντέλα-πες γκοντί οντουλέν σο συνεχίνενα τι υπηρετίνεν-λες πιστά, ατζέ-ντα άμα ναστί κερένα σαρέ οντουλά σο κερένας ανγκλέ.​—Διαβάνεν Εβραίους 6:​10-12.

8. Σαρ κα βοηθίνεν-τουμέν ο εδάφια 1 Ιωάννη 2:​15-17 τι ατσσικιαρέν τουμαρί ζωή απλή;

 8 Τι ατσσικιαρέν τουμαρί ζωή απλή. Μα μουκχέν ο ανησυχίες ι Μπενγκέσκε ντουνιάσκε τι “τασαβέν-τουμέν” ντα αντικάς τι κερέν-τουμέν τι τσσιναβέν τι υπηρετίνεν ι Ιεχωβάς. (Ματθ. 13:​22) Μα ασουνέν ι ντουνιάς ή τουμαρέ αμαλέν ντα τουμαρέ τζενέν σο βακερένα τουμένγκε ότι πρέπει τι νικαβέν μπουτ λοβέ για τι κερέν πιο λατσσί τουμαρί ζωή. (Διαβάνεν 1 Ιωάννη 2:​15-17) Τι τθερέν εμπιστοσύνη κο Ιεχωβά, σο ντέλα πο λάφι ότι κα ντελ-αμέν οντουβά σο χρειαζίντιβασα “αζομάν σο χρειαζίντιβασα-λες”. Κα βοηθίνελ-αμέν τι ατσσικιαράς ζουρανί αμαρί πίστη, κα λοκχιαρέλ αμαρό γκι ντα κα ντελ-αμέν ο αναγκαία για τι τζουβντιάς.​—Εβρ. 4:​16· 13:5, 6.

9. Σόσκε ισί σημαντικός μα τι τσσουβάς αμένγκε σινανέ μπόρτζια σαρ βακερένα ο εδάφια Παροιμίες 22:3, 7, ντα σο κα βοηθίνελ-αμέν τι λας λατσσέ αποφάσεις;

9 Μα τσσουβέν τουμένγκε σινανέ μπόρτζια. (Διαβάνεν Παροιμίες 22:3, 7) Εκ μετακόμιση μπορεί τι μανγκέλ μπουτ λοβέ ντα τι τσσουβέλ-αμέν κο μπόρτζια. Οτθάρ, μα λεν δανεικά για τι κινέν πράγματα σο να χρειαζίντιβενα. Κάνα τθεράσα δυσκολίες, σαρ για παράδειγμας κάνα πρέπει τι βοηθίνας αμαρέ τζενέν σο ισί νασφαλέ, μπορεί τι αβέλ δύσκολος τι αποφασίνας καζόμ μπόρτζια μπορίνασα τι τσσουβάς αμένγκε. Ασακέ περιπτωσιέντε, τι ντεν-τουμέν γκοντί ότι αν κερένα “προσευχή ντα μολίνενα ι Ντεβλές” βοβ κα βοηθίνελ-τουμέν τι λεν λατσσέ αποφάσεις. Ο Ιεχωβά κα ντελ-τουμέν ι ειρήνη σο κα «αρακχαβέλ τουμαρό γκι ντα τουμαρί γκοντί» για τι βοηθίνελ-τουμέν τι ντικχέν ο πράγματα με ηρεμία.​—Φιλιπ. 4:6, 7· 1 Πέτρ. 5:7.

10. Σαρ κα αρακχάς νεβέ αμαλέν;

10 Τι τθερέν αμαλέν σο κερένα τουμένγκε λατσσιπέ. Πουτρέν τουμαρό γκι λατσσέ αμαλέντε, ειδικά οντουλέντε σο νακχλέ οντουλά σο νακχλέν τουμέν, ντα βακερέν λένγκε σο αισθάνενα ντα σο νακχένα. Αντικάς τουμαρί ντουκχ κα κοβλιόλ. (Εκκλ. 4:9, 10) Ο αμαλά σο τθερένας κο γιαβέρ διορισμός κα συνεχίνεν τι αβέν τουμαρέ αμαλά. Αλλά ακανά, κο νεβό διορισμός, πρέπει τι κερέν νεβέ αμαλέν. Τι ντεν-τουμέν γκοντί ότι για τι τθερέν αμαλέν πρέπει πρώτα τουμέν τι αβέν λατσσέ αμαλά. Σαρ κα αρακχέν νεβέ αμαλέν; Τι βακερέν ο λατσσέ εμπειρίες σο ντινάς-τουμέν ο Ιεχωβά για τι ντικχέν ο γιαβερά καζόμ χαρά λιντένας κο έργος. Ατζέ-ντα άμα μερικοί κι κχανγκιρί να αγαβένα σόσκε μανγκένα αζόμ μπουτ ι ολοχρόνια υπηρεσία, γιαβερά μπορεί τι μανγκέν τι σικλιόν πιο μπουτ ντα τι αβέν λατσσέ αμαλά τουμέντζαρ. Προσοχίνεν όμως μα τι κερέν μπουτ λάφι οντουλένγκε σο κερντέν κι υπηρεσία κι Ιεχωβάσκι ντα για το μπέτι αισθήματα σο μπορεί τι τθερένα.

11. Σαρ κα ατσσικιαρέν τουμαρό μπιαβ ευτυχισμέ;

11 Άμα έπρεπε τι μουκχέν τουμαρό διορισμός επειδή τουμαρό ρομ ή τουμαρί ρομνί τθερέλα προβλήματα υγείας, μα κατηγορίνεν  λες ή λα. Οκιά μπάνταρ, αν τουμέν τθερένας προβλήματα υγείας, μα τθερέν τύψεις ντα μα νιωθίνεν ότι στεναχωριντέν τουμαρέ ρομές ή ρομνιά. Τι ντεν-τουμέν γκοντί ότι ισινέν «εκ σώμας» ντα ότι ντινέν υπόσχεση ανγκλάλ κο Ιεχωβά τι πφαμπόν ο εκ ι γιαβερέσκε σο-ντα τι αβέλ-πες. (Ματθ. 19:5, 6) Άμα μουκχλέν τουμαρό διορισμός επειδή κερντέν τσσαβές, βακερέν λέσκε ότι ισί τουμένγκε πιο σημαντικός κατά διορισμός σο τθερένας. Τι κερέν-λες τι αβέλ σίγουρος ότι ισί «ευλογία» κατά Ντεβέλ. (Ψαλμ. 127:​3-5) Επίσης, τι βακερέν λέσκε ο σουκάρ πράγματα σο νακχλέν τουμαρέ διορισμόστε. Ανταβά μπορεί τι κερέλ τουμαρέ τσσαβές τι υπηρετίνελ ι Ιεχωβάς χαράσαρ σαρ κερντέν τουμέν.

ΣΑΡ ΜΠΟΡΙΝΕΝΑ ΤΙ ΒΟΗΘΙΝΕΝ Ο ΓΙΑΒΕΡΑ

12. (α) Σαρ μπορίνασα τι βοηθίνας οντουλέν σο ισί κι ολοχρόνια υπηρεσία τι συνεχίνεν πουμαρέ διορισμόντε; (β) Σαρ μπορίνασα τι κεράς πιο εύκολη λένγκι αλλαγή κο νεβό διορισμός;

12 Μπουτ κχανγκιριά ντα πφραλά αξίνενα ισαριπέ σόσκε κερένα ο πιο λατσσό για τι βοηθίνεν οντουλέν σο ισί κι ολοχρόνια υπηρεσία τι ατσσόν πουμαρέ διορισμόντε. Για παράδειγμας, βακερένα λένγκε τι συνεχίνεν πουμαρό έργος, ντένα-λεν πράγματα σο χρειαζίντιβενα ή βοηθίνενα λένγκε τζενέν. (Γαλ. 6:2) Άμα ασακέ πφραλά κα αβέν τουμαρέ κχανγκιριάτε επειδή λιντέ νεβό διορισμός, μα αμντίνεν ότι ανταβά αβιλό-πες επειδή να γκιλέ-λεν λατσσές ή ότι κερντέ κάτι λάθος. * Αλλά βοηθίνεν-λεν τι αβέλ η αλλαγή πιο εύκολη λένγκε. Πουτρέν λένγκε τουμαρί αγκάλι ντα ισαρέν-λεν για το έργος σο κερντέ, ατζέ-ντα άμα λένγκι υγεία να μουκχέλα-λεν τι κερέν μπουτ πράγματα ακανά.  Σικλιόν-λεν πιο λατσσές. Σικλιόν κατά πράγματα σο τζανένα ντα οντουλένταρ σο νακχλέ πουμαρέ ζωγιάτε.

13. Σαρ μπορίνασα τι βοηθίνας οντουλέν σο λένα εκ νεβό διορισμός;

13 Κι αρχή, οντουλά σο λένα εκ νεβό διορισμός μπορεί τι χρειαζίντιβενα τουμαρί βοήθεια για τι αρακχέν κχερ, εκ τρόπος για τι τζαν οτθέ σο μανγκένα, μπουτί ή γιαβερά πράγματα σο τθερένα ανάγκη. Μπορεί τι χρειαζίντιβενα τι σικλιόν πράγματα, σαρ ισί η ασφάλιση ή ο επιδόματα σο τθερένα ο δικαίωμας τι λεν. Αλλά πιο μπουτ σαριλένταρ, χρειαζίντιβενα τι αγαβέν-λεν, όχι απλά τι τζιτζίνεν λένγκε. Μπορεί τι τθερένα προβλήματα υγείας είτε βον είτε λένγκε τζενέ. Μπορεί τι χασαρντέ κο μεριπέ εκχέ τζενές σο μανγκένας. * Ντα ατζέ-ντα άμα να κερένα λάφι ανταλέσκε, μπορεί τι ισί στεναχωριμέ σόσκε σικλιντίνενα ι αμαλένγκε σο μουκχλέ παλάλ. Μπορεί τι νιωθίνενα μπουτ μπερδεμέ, οτθάρ πρέπει τι ντας-λεν χρόνος για τι κερέν κουμάντος πουμαρέ αισθήματα.

14. Σαρ βοηθιντέ ο πφραλά εκχέ πφενιά τι αρακχέλ χαρά κο νεβό διορισμός;

14 Άμα νικιόνα λέντζαρ κο έργος ντα ντένα-λεν ζορ τουμαρέ παραδειγμάσαρ, κα βοηθίνεν-λεν τι αρακχέν χαρά κο νεβό διορισμός. «Μι πουρανέ διορισμόστε, κεράβας μελέτες κάθε ντιβές», βακερέλα εκ πφεν σο υπηρετιντάς μπουτ μπρεσά εκχέ γιαβερέ τθεμέστε. «Αλλά μι νεβέ διορισμόστε ισινέ δύσκολος ατζέ-ντα τι πουτράβ ι Γραφή ή τι σικαβάβ εκ βίντεος κο έργος. Ο πφραλά όμως λένας-μαν κο επανεπισκέψεις ντα κο μελέτες σο τθερένας. Καζόμ ντικχάβας ανταλέ πφραλέν ντα πφενίν σο μανγκένας μπουτ ο έργος ντα ισινέ μπίνταρανε τι κερέν μελέτες, νιωθίναβας πιο λατσσές μι νεβέ διορισμόστε. Ντα σικλιλόμ τι πουτράβ συζητήσεις. Σαρέ ανταλά βοηθιντέ-μαν τι αρακχάβ μι χαρά».

ΜΑ ΤΣΣΙΝΑΒΕΝ ΤΙ ΚΕΡΕΝ Ο ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΟ!

Τουμαρέ τθεμέστε, τι ρόντεν σαρ τι κερέν πιο μπουτ κο έργος (Ντικχ ο παράγραφοι 15, 16) *

15. Σαρ κα τζαν-λεν λατσσές τουμαρέ νεβέ διορισμόστε;

15 Μπορίνενα τι τζαν-λεν λατσσές τουμαρέ νεβέ διορισμόστε. Μα αμντίνεν ότι η αλλαγή αβιλί επειδή να κερντέν κάτι λατσσές ή  επειδή να τθερένα αξία. Τι προσπαθίνεν τι ντικχέν ο βας ι Ιεχωβάσκο τουμαρέ ζωγιάτε ντα τι συνεχίνεν τι βακερέν ο λατσσέ αμπέρια. Τι μοιάζεν κο πιστοί Χριστιανοί κατά πρώτος αιώνας. Κατέ-ντα τι ισινέας, «γκιλέ σαρό κο τθεμ ντα βακερένας ο λατσσέ αμπέρια ι Ντεβλέσκε». (Πράξ. 8:1, 4) Άμα κα συνεχίνεν τι βακερέν ο λατσσέ αμπέρια, μπορεί τι ντικχέν λατσσέ αποτελέσματα. Για παράδειγμας, μερικοί σκαπανείς σο παλντιντέ-λεν λένγκε τθεμέσταρ γκιλέ εκχέ γιαβερέ τθεμέστε σο οτθέ-ντα ισινέ μπαρί ανάγκη λένγκε τσσιμπάτε. Αντρέ χάνικ μασικέντε, αβιλέ νεβέ όμιλοι σο μπαριλέ σουγκό.

16. Σαρ κα αρακχέν χαρά εκχέ νεβέ διορισμόστε;

16 «Η χαρά ι Ιεχωβάσκι ισί τουμαρί ζορ». (Νεεμ. 8:​10, υποσ.) Οντουβά σο πρέπει τι ντελ-αμέν ι πιο μπαρί χαρά ισί ο Ιεχωβά, όχι αμαρό διορισμός, καζόμ-ντα σημαντικός τι αβέλ αμένγκε. Οτθάρ, συνεχίνεν τι πφιρέν ι Ιεχωβάσαρ ντα τι μανγκέν λέσταρ τι κερέλ-τουμέν γκοντιαβέρ, τι σικαβέλ τουμένγκε σο τι κερέν ντα τι ντελ-τουμέν ζορ. Τι ντεν-τουμέν γκοντί ότι μανγκλέν τουμαρό πουρανό διορισμός επειδή κερντέν ο πιο λατσσό για τι βοηθίνεν ι τζενέν οτθέ. Κερέν ο πιο λατσσό ακανά-ντα ντα κα ντικχέν σαρ κα βοηθίνελ-τουμέν ο Ιεχωβά τι μανγκέν ο νεβό-ντα διορισμός.​—Εκκλ. 7:10.

17. Σο πρέπει τι ντας-αμέν γκοντί για το διορισμός σο τθεράσα ακανά;

17 Πρέπει τι ντας-αμέν γκοντί ότι η υπηρεσία ι Ιεχωβάσκι κα ατσσικιαρέλ για πάντα, ενώ ο διορισμός σο τθεράσα ακανά κα ατσσικιαρέλ χάνικ. Κο νεβό ντουνιάς, σαρέ μπορεί τι αλλάνας διορισμός. Ο Αλεξέι πακιάλα ότι ανταλά σο νακχλάς ακανά τελευταία προετοιμάνενα-λες ανταλέσκε. Βοβ βακερέλα: «Πάντα πακιάβας ότι ο Ιεχωβά ντα ο νεβό ντουνιάς ισί μπαγιά, αλλά ντικχίντιβενας μάνγκε χάνικ ντουρ. Ακανά ντικχάβα ι Ιεχωβάς ντιπ ανγκλά-μάντε ντα ο νεβό ντουνιάς τι ερεσέλ μπουτ σουγκό». (Πράξ. 2:​25) Καβά-ντα τι αβέλ αμαρό διορισμός, τι συνεχίνας τι πφιράς ι Ιεχωβάσαρ. Βοβ ποτές να κα μουκχέλ-αμέν, αλλά κα βοηθίνελ-αμέν τι αρακχάς χαρά σο-ντα τι κεράσα κι υπηρεσία λέσκι, κάι-ντα τι αβέλ ανταβά.​—Ησ. 41:13.

ΥΜΝΟΣ 53 Ισινάμ Ενωμέ Αμαρέ Πφραλέντζαρ

^ παρ. 5 Μερικά πφραλά ντα πφενιά σο ισί κι ολοχρόνια υπηρεσία μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι μουκχέν πουμαρό διορισμός ή τι λεν εκ νεβό διορισμός. Ανταλέ μαθημάστε, κα ντικχάς σο δυσκολίες τθερένα ντα σο κα βοηθίνελ-λεν τι νακχαβέν-λεν. Κα ντικχάς επίσης σο μπορίνενα τι κερέν ο γιαβερά για τι ντεν-λεν ζορ ντα τι στηρίνεν-λεν, ντα σαρ η Γραφή βοηθίνελα σαρέ αμέν κάνα αβένα-πες αλλαγές αμαρέ ζωγιάτε.

^ παρ. 4 Αντικάς μπουτ πφραλά-ντα, κάνα ερεσένα σε εκ συγκεκριμέ ηλικία, ντένα πουμαρέ ευθύνες κο πιο τερνέ. Ντικχ ο θέμας «Ηλικιωμένοι Χριστιανοί​—Ο Ιεχωβά Εκτιμάει την Οσιότητά Σας», κι Σκοπιά Σεπτέμβριος 2018, ντα ο μάθημας «Τι Ατσσικιαρέν ι Ειρήνη Αντρέ Τουμέντε Παρόλο σο Αβένα-πες Αλλαγές», κι Σκοπιά Οκτώβριος 2018.

^ παρ. 12 Ο πρεσβύτεροι λένγκε πουρανέ κχανγκιριάταρ πρέπει τι γραφίνεν εκ συστατική επιστολή καζόμ αβέλα-πες πιο σουγκό για τι συνεχίνεν τι υπηρετίνεν σαρ σκαπανείς, πρεσβύτεροι ή διακονικοί υπηρέτες χωρίς τι χασαρέν χρόνος.

^ παρ. 13 Ντικχ ο θέμας «Βοήθεια για Όσους Πενθούν», κο Ξύπνα! Αρ. 3 2018.

^ παρ. 57 ΣΟ ΣΙΚΑΒΕΛΑ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Εκ αντρόγυνος σο ισί ιεραπόστολοι εκχέ γιαβερέ τθεμέστε πρέπει τι μουκχέν πουμαρό διορισμός ντα χαιρετίνενα ι πφραλέν κι κχανγκιρί ροϊμάσαρ.

^ παρ. 59 ΣΟ ΣΙΚΑΒΕΛΑ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Παλάλ πουμαρέ τθεμέστε, μολίνενα ι Ιεχωβάς τι αβέλ λέντζαρ κο δυσκολίες.

^ παρ. 61 ΣΟ ΣΙΚΑΒΕΛΑ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ι Ιεχωβάσκε βοηθειάσαρ, λένα πάλι ι ολοχρόνια υπηρεσία. Χρησιμοποιήνενα ι τσσιπ σο σικλιλέας κάνα ισινέ ιεραπόστολοι για τι βακερέν ο λατσσέ αμπέρια κο μετανάστες κο τομέας κι νεβέ κχανγκιριάκο.