Γκιλιά

Μερικά γκιλιά σο σικαβένα ι εκτίμηση σο τθεράσα για την πνευματική κληρονομιά αμαρί.

Ντε-μαν Θάρρος

Ο Ιεχωβά μπορίνελα τι ντελ-αμέν θάρρος σο-ντα δοκιμασίες τι αβέν αμένγκε.

Η Αγάπη Ποτές να Χασάρντιβελα

Η αγάπη κατά Ιεχωβά ποτές να χασάρντιβελα. Ανέλα χαρά ντα παρηγοριά.