Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κα Σταματίνεν Ποτές ο Βάσανα;

Κα Σταματίνεν Ποτές ο Βάσανα;

Κα βακερένας . . .

  • βα;

  • όχι;

  • μπορεί;

 ΣΟ ΒΑΚΕΡΕΛΑ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

«Ο Ντεβέλ . . . κα νασκιαρέλ σαρέ ο δάκρυα λένγκε γιακχίνταρ, ντα ο μεριπέ να κα αβέλ πάλι, ούτε λύπη ούτε βίκος ούτε ντουκχ να κα αβέν πάλι».​—Αποκάλυψη 21:3, 4, Μετάφραση Νέου Κόσμου.

ΣΟ ΜΑΝΓΚΕΛΑ ΤΙ ΒΑΚΕΡΕΛ ΑΝΤΑΒΑ ΤΟΥΜΕΝΓΚΕ

Σιγουριά ότι ο Ντεβέλ να ανέλα ο προβλήματα σο τσσίντασα.​—Ιακώβου 1:13.

Κουράγιος όταν σκεφτίνενα ότι ο Ντεβέλ αγαβέλα-τουμέν όταν τθερένα προβλήματα.​—Ζαχαρίας 2:8.

Ελπίδα ότι σαρέ ο βάσανα κα νασέν.​—Ψαλμός 37:9-11.

 ΜΠΟΡΙΝΑΣΑ ΤΙ ΠΑΚΙΑΣ ΟΝΤΟΥΛΑ ΣΟ ΒΑΚΕΡΕΛΑ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ;

Βα, για μπουτ λόγους, αλλά αμέν κα ντικχάς ντούι ντανέ:

  • Ο Ντεβέλ μισίνελα ο βάσανα ντα ο αδικίες. Ντικχέν σαρ αισθάντιβελας ο Ιεχωβά Ντεβέλ όταν ο γιαβερά λαοί, κο πουρανέ μπρεσά, κερένας μπέτι πράγματα λέσκε λαόστε. Η Αγία Γραφή βακερέλα ότι πφαμπόλας ο γκι λέσκο “οντουλένταρ σο τσσουβένας-λεν τι κερέν πράγματα με το ζόρι”.​—Κριτές 2:18.

    Ο Ντεβέλ να μανγκέλα σαρέ οντουλέ τζενέν σο κερένα μπέτι πράγματα κο γιαβερά. Για παράδειγμας, η Αγία Γραφή βακερέλα ότι μισίνελα ο «βαστά σο τσσορένα ο ρατ ι λατσσέ τζενένγκο».​—Παροιμίες 6:16, 17.

  • Ο Ντεβέλ πφαμπόλα ι κάθε εκχέ τζενέσκε. Να τζανέλα μόνο ο κάθε εκ αμένταρ «πι πληγή ντα πι ντουκχ», αλλά τζανέλα-λεν ο Ιεχωβά-ντα!​2 Χρονικών 6:29, 30.

    Χάνικ ατζέκ ντα η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κα σταματίνελ ο βάσανα ι κάθε εκχέ τζενέσκε. (Ματθαίος 6:9, 10) Όμως, μέχρι αζομάν, ο Ντεβέλ ντέλα κουράγιος αντράλ πι γκίσταρ σαρέ οντουλέν σο μανγκένα μπαγιά τι σικλιόν λέσκε.​—Πράξεις 17:27· 2 Κορινθίους 1:3, 4.

 ΣΚΕΦΤΙΝΕΝ

Σόσκε μουκχέλα ο Ντεβέλ ο βάσανα;

Η Γραφή ντέλα ι απάντηση κο εδάφια ΡΩΜΑΙΟΥΣ 5:12 ντα 2 ΠΕΤΡΟΥ 3:9.