Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Αρακχέν ο Απαντήσεις κο Ερωτήσεις

Αρακχέν ο Απαντήσεις κο Ερωτήσεις
  1. Σόσκε βακεράσα ότι η αγάπη ισί πιο οπρέ κατά γνώση; (1 Κορ. 8:1)

  2. Σαρ μπορίνασα τι ντας ζορ κι κχανγκιρί σαρ κερένας ο υπηρέτες ι Ντεβλέσκε κο πουρανέ μπρεσά; (Ρωμ. 13:8)

  3. Σαρ μπορίνασα τι ντας αμαρέ νεαυτόσταρ οντουλέντε σο αρακχάσα κο έργος; (1 Θεσ. 2:7, 8)

  4. Σαρ μπορίνασα τι βοηθίνας τι μπαριόλ αμαρί Χριστιανική κχανγκιρί; (Εφεσ. 4:​1-3, 11-16· 1 Θεσ. 5:11)

  5. Σαρ αβέλα-πες σαρέ οντουλά σο κεράσα τι αβέν με αγάπη; (1 Κορ. 16:14)