Πρόγραμμας για τη Συνέλευση Περιοχής 2019-2020​—Με Εκπρόσωπος Κατά Γραφείος Τμήματος

Ντικχέν ο πρόγραμμας ανταλέ συνελευσιάκο σο κα αβέν-πες ομιλίες από εκ εκπρόσωπος-ντα κατά γραφείος τμήματος. Ο θέμας ι συνελευσιάκο ισί «Τι Μανγκέν ι Ιεχωβάς Σαρέ Τουμαρέ Γκίσαρ».

Τι Μανγκέν ι Ιεχωβάς Σαρέ Τουμαρέ Γκίσαρ

Ο πρόγραμμας κα βοηθίνελ-αμέν τι κεράς πιο ζουρανί αμαρί αγάπη ι Ιεχωβάσκε ντα κερέλ-αμέν τι σικαβάς αγάπη χωρίς τι ντικχάς αμαρό συμφέρον.

Αρακχέν ο Απαντήσεις κο Ερωτήσεις

Ανταλέ ερωτησιέντε κα ντιντιόλ απάντηση κι συνέλευση.