Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 4

Κερντάς πι Νταντές ντα ι Ιεχωβάς τι Χαιρίνεν

Κερντάς πι Νταντές ντα ι Ιεχωβάς τι Χαιρίνεν

Καλέ πραγμάσκε ντέλα πο λάφι ο Ιεφθάε κο Ιεχωβά;

Να ισινέ εύκολος, αλλά η τσσάι του Ιεφθάε κερντάς οντουβά σο βακερντάας λάκο ντατ

Ντικχέσα ι χουρντέ τσσαγιά κι φωτογραφία;​— Ισί η τσσάι εκχέ τζενέσκι σο βακερένας λέσκε Ιεφθάε. Η Αγία Γραφή να βακερέλα αμένγκε λάκο ναβ, αλλά τζανάσα ότι βόι κερντάς πι νταντές ντα ι Ιεχωβάς τι χαιρίνεν. Για τι σικλιάς λάκε ντα λάκε νταντέσκε, τον Ιεφθάε.

Ο Ιεφθάε ισινέ λατσσό τζενό ντα ντέλας μπουτ χρόνος για τι σικλιαρέλ πι τσσαγιά ι Ιεχωβάσκε. Επίσης, ισινέ εκ ζουρανό μουρς ντα εκ μπουτ λατσσό αρχηγός. Οτθάρ, ο Ισραηλίτες μανγκλέ λέσταρ τι αβέλ λένγκο αρχηγός κο πόλεμος σο κα κερένας.

Ο Ιεφθάε προσευχισάλο κο Ντεβέλ για τι βοηθίνελ-λες τι νικίνελ. Ντινάς πο λάφι κο Ιεχωβά ότι, άμα κα νικίνελας, κα ντέλας λέστε ι πρώτε τζενές σο κα νικιόλας λέσκε κχερέσταρ όταν κα βουρτίνελας παλάλ.  Οντουβά τζενό κα τζουβντιόλας ντα κα κερέλας μπουτί σαρί πι ζωή κι σκηνή της μαρ­τυρίας ι Ντεβλέσκι. Η σκηνή της μαρτυρίας ισινέ εκ τθαν σο τζάνας ο τζενέ αζομάν για τι ντεν δόξα κο Ντεβέλ. Τελικά, ο Ιεφθάε νικιντάς κο πόλεμος! Τζανέσα κον νικίστιλο πρώτος λέσκε κχερέσταρ όταν βουρτισάλο-πέσκε;​—

Βα, λέσκι τσσάι! Να τθερέλας γιαβερέ τσσαβέν, τθερέλας σάντε λα, ντα ο Ιεφθάε ακανά έπρεπε τι μπουτσσαβέλ-λα ντουρ. Ανταβά πφαμπαρντάς λέσκο γκι. Αλλά, σαρ τζανέσα, ντινάας πο λάφι. Αμέσως, η τσσάι λέσκι βακερντάς: “Ντάντε, αφού ντινάν το λάφι κο Ιεχωβά, πρέπει τι ατσικιαρές-λες”.

Εκ φαρ κο μπρες, λάκε αμαλινά τζάνας τι ντικχέν-λα

Η τσσάι του Ιεφθάε στεναχωρισάλι βόι-ντα. Κι σκηνή της μαρτυρίας, να κα παντρίνελας ούτε κα κερέλας τσσαβέν. Αλλά βόι μανγκέλας μπουτ τι κερέλ οντουβά σο βακερντάας λάκο ντατ ντα τι κερέλ ι Ιεχωβάς τι χαιρίνελ. Ανταβά ισινέας λάκε πιο σημαντικός από ό,τι τι παντρίνελ ή τι κερέλ τσσαβέν. Οτθάρ, νασλί πι κχερέσταρ ντα γκιλί τι τζουβντιόλ σαρί πι ζωή κι σκηνή της μαρτυρίας.

Πακιάσα ότι αντικάς κερντάς πι νταντές ντα ι Ιεχωβάς τι χαιρίνεν;​— Σίγουρα! Άμα μανγκέσα ντα ασουνέσα ι Ιεχωβάς, κα μοιάζες κι τσσάι του Ιεφθάε. Κα κερές τούι-ντα τι νταντές, τι νταγιά ντα ι Ιεχωβάς τι χαιρίνεν.