Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 10

Ο Ιησούς Ασουνέλας Πάντα

Ο Ιησούς Ασουνέλας Πάντα

Ισί πάντα εύκολος τι ασουνές τι νταγιά ντα τι νταντές;​— Ισί φαρ σο ισί δύσκολος. Τζανέας ότι ο Ιησούς ασουνέλας εμ ι Ιεχωβάς εμ πι νταντές ντα πι νταγιά;​— Λέσκο παράδειγμας κα βοηθίνελ-τουτ τι ασουνές τι νταγιά ντα τι νταντές ατζέ-ντα όταν νανέ εύκολος. Για τι σικλιάς πιο μπουτ ανταλέσκε.

Πριν τι αβέλ ο Ιησούς κι πφουβ, ισινέ πι Νταντέσαρ, ι Ιεχωβάσαρ, κο ουρανός. Σοράν, όταν γουλίστιλο σαρ τζενό κι πφουβ, τθερέλας νταντές ντα νταγιά, σο βακερένας λένγκε Ιωσήφ ντα Μαρία. Τζανέσα σαρ αβιλό ο Ιησούς λένγκο τσσαβό;​—

Ο Ιεχωβά λιντάς ι ζωή ι Ιησούσκι σο ισινέ κο ουρανός ντα τσσουντάς-λα αντρέ κι Μαριάκο περ για τι μπιαντιόλ ο Ιησούς ντα τι τζουβντιόλ ατθέ κι πφουβ. Ανταβά ισινέ θαύμας! Ο Ιησούς μπαριλό αντρέ-λάτε σαρ μπαριόνα ο γιαβερά-ντα χουρντέ αντρέ πουμαρέ νταγιέντε, ντα μετά από εννιά μάσεκ μπιάντιλο. Αντικάς, η Μαρία ντα ο Ιωσήφ αβιλέ ο ντατ ντα η ντάι ι Ιησούσκε ατθέ κι πφουβ.

Όταν ο Ιησούς αβιλό 12 μπρεσένγκο, κερντάς κάτι σο σικαντάς καζόμ μπουτ μανγκέλας πι Νταντές, ι Ιεχωβάς. Ανταβά αβιλό-πες όταν γκιλό πι φαμιλιάσαρ κι Ιερουσαλήμ, σο ισινέ μπουτ ντουρ, για τι κερέν ο Πάσχας. Κο βουρτιπέ ο Ιωσήφ ντα η Μαρία να αρακχένας-λες πουθενά. Τζανέσα κάι ισινέ;​—

Σόσκε ισινέ ο Ιησούς κο ναός;

Ο Ιωσήφ ντα η Μαρία βουρτισάλε παλάλ σουγκό κι Ιερουσαλήμ ντα ρόντενας ι Ιησούσκε παντού. Νταρασάλε μπουτ επειδή να αρακχένας-λες. Όμως, μετά από τριν ντιβές, αρακχλέ-λες κο ναός! Τζανέσα σόσκε ισινέ κο ναός;​— Επειδή οτθέ μπορίνελας τι σικλιόλ πι Νταντέσκε, ι Ιεχωβάσκε. Μανγκέλας-λες ντα ρόντελας τι σικλιόλ σαρ τι κερέλ-λες χαρούμενος. Ατζέ-ντα όταν μπαριλό ντα αβιλό μουρς, ο Ιησούς ασουνέλας πάντα ι Ιεχωβάς. Ασουνέλας ατζέ-ντα όταν έπρεπε τι νακχέλ μπουτ δυσκολίες ντα ντουκχ. Ασουνέλας εμ τον Ιωσήφ εμ ι Μαριά;​— Βα. Η Αγία Γραφή βακερέλα ότι ασουνέλας-λεν.

Σο σικλιόσα τούι οντουλένταρ σο κερντάς ο Ιησούς;​— Πρέπει τι ασουνές τούι-ντα τι νταντές ντα τι νταγιά, ατζέ-ντα όταν ισί δύσκολος. Κα κερές-λες ανταβά;​—