Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 14

Εκ Βασιλεία σο κα Κερέλ Κουμάντος Σαρί ι Πφουβ

Εκ Βασιλεία σο κα Κερέλ Κουμάντος Σαρί ι Πφουβ

Αγαντάν καλέ Βασιλειάκε κεράσα λάφι;​— Μπράβο, αγαντάν-λες, ισί η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι, η Βασιλεία σο κα κερέλ ι πφουβ παράδεισος. Μανγκέσα τι σικλιός πιο μπουτ λάκε;​—

Η κάθε βασιλεία τθερέλα εκχέ βασιλιάς, σο κερέλα κουμάντος ι τζενέν σο μπεσένα λέσκε τθεμέστε. Τζανέσα κον ισί ο Βασιλιάς κι Βασιλεία κι Ντεβλέσκι;​— Ο Ιησούς Χριστός, σο ισί κο ουρανός. Ατζεχάνικ κα αβέλ ο Βασιλιάς σαριλένγκο ατθέ κι πφουβ! Πακιάσα ότι κα αβάς ευτυχισμέ όταν ο Ιησούς κα αβέλ Βασιλιάς σαρί κι πφουβ;​—

Σο μπεσέσα τι ντικχές σαρ-σαρ κο Παράδεισος;

Κα αβάς μπουτ ευτυχισμέ! Κο Παράδεισος, ο τζενέ να κα χαν-πες ούτε κα κερέν τζένγκια, δηλαδή πόλεμοι. Σαρέ κα μανγκέν ο εκ ι γιαβερές. Καέκ να κα νασφάλιβελ, δηλαδή να κα πασλιόλ, ούτε κα μερέλ. Ο κορορέ κα ντικχέν, ο κασουκέ κα ασουνέν ντα οντουλά σο να μπορίνενα τι πφιρέν κα τθάβντεν ντα κα χουτέν, δηλαδή κα τσογκντίνεν. Σαρέ κα τθερέν μπουτ χαμπέ. Ντα ο ζώα κα αβέν φίλοι ο εκ ι γιαβερέσαρ αλλά αμέντζαρ-ντα. Οντουλά σο μουλέ κα αβέν πάλι κι ζωή. Μπουτ μουρσά ντα τζουβλιά σο σικλιλάν λένγκε ανταλέ βιβλιαριόστε, σαρ η Ρεβέκκα, η Ραάβ, ο Δαβίδ ντα ο Ηλίας,  κα αβέν βον-ντα πάλι κι ζωή! Μανγκέσα τι γνωρίνες-λεν όταν κα αβέν πάλι κι ζωή;​—

Ο Ιεχωβά μανγκέλα-τουτ μπουτ ντα μανγκέλα τι τθερές χαρά. Άμα κα συνεχίνες τι σικλιός ι Ιεχωβάσκε ντα τι ασουνές-λες, κα τζουβντιός για πάντα σε εκ σουκάρ παράδεισος! Μπεϊντίνεσα-λες ανταβά;​—