Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σάββατος

Σάββατος

«ΤΙ ΠΦΙΡΕΝ ΜΕ ΑΓΑΠΗ»​—ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:2

ΠΡΩΙ

  • 9:​20 Μουσικός Βίντεος

  • 9:​30 Ύμνος Αρ. 85 ντα Προσευχή

  • 9:​40 ΣΥΜΠΟΣΙΟΣ: Τι Σικαβέν Αντρέ κι Κχανγκιρί Αγάπη σο να Χασάρντιβελα

  • 10:​50 Ύμνος Αρ. 58 ντα Ανακοινώσεις

  • 11:​00 ΣΥΜΠΟΣΙΟΣ: Τι Σικαβέν κο Έργος Αγάπη σο να Χασάρντιβελα

  • 11:​45 ΜΠΟΛΝΤΙΠΕ: Σικλιόν Κατά Ιησούς Σαρ τι Μανγκέν ι Γιαβερέν (Ματθαίος 11:​28-30)

  • 12:​15 Ύμνος Αρ. 52 ντα Διάλειμμας

 ΑΠΟΓΕΥΜΑΣ