Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 11

Σόσκε Τζάσα κο Μπαρέ Συνελεύσεις;

Σόσκε Τζάσα κο Μπαρέ Συνελεύσεις;

Μεξικό

Γερμανία

Μποτσουάνα

Νικαράγουα

Ιταλία

Σόσκε τθερένα αζόμ μπουτ χαρά ανταλά τζενέ; Επειδή ισί σε εκ συνέλευση αμαριάτε. Κο πουρανέ μπρεσά, ο Ντεβέλ βακερντάας σε μερικά τζενέ τι γκιντίντιβεν τριν φαρ κο μπρες. Αντικάς αμέν-ντα χαιρίνασα σο τθεράσα ι ευκαιρία τι γκιντίντιβας κο συνελεύσεις μπουτέ τζενέντζαρ. (Δευτερονόμιο 16:16) Κάθε μπρες, τθεράσα τριν ασακέ συνελεύσεις: ο ντούι ντανέ ισί για εκ ντιβές ντα βακέρντιβενα συνελεύσεις περιοχής, ντα η γιαβέρ ισί τρινέ ντιβεσένγκι ντα οντιά βακέρντιβελα περιφερειακή συνέλευση. Σαρ βοηθίνενα-αμέν ανταλά συνελεύσεις;

Κερένα πιο ζουρανί ι αγάπη αμαρέ πφραλέντζαρ. Σαρ ο Ισραηλίτες τθερένας μπαρί χαρά όταν γκιντίντιβενας κο συνελεύσεις πουμαρέ πφραλέντζαρ για τι σικλιόν ντα τι δοξάνεν ι Ιεχωβάς, αντικάς αμέν-ντα αντιβές χαιρίνασα μπουτ όταν γκιντίντιβασα κο μπαρέ συνελεύσεις για τι δοξάνας ι Ντεβλές. (Ψαλμός 26:12· 111:1) Ανταλά συνελεύσεις ντένα-αμέν ι ευκαιρία τι σικλιάς ντα τι κεράς παρέα με Μάρτυρες του Ιεχωβά σο ισί γιαβερέ εκκλησιένταρ ή γιαβερέ τθεμένταρ. Κο μεσημέρι οτθέ κι συνέλευση χάσα κάτι αμαρέ πφραλέντζαρ, ντα ανταβά ντέλα-αμέν ι ευκαιρία τι σικλιάς-λεν ατζέκ πιο λατσσές. (Πράξεις 2:42) Οτθέ αγαβάσα πραγματικά ι αγάπη σο τθερένα αμαρέ πφραλά σαρό κο ντουνιάς.1 Πέτρου 2:17.

Βοηθίνενα-αμέν τι σικλιάς ι Ντεβλέσκε ντα τι κεράς αλλαγές αμαρέ ζωγιάτε. Ο Ισραηλίτες βοηθίντιβενας τι “αγαβέν ο λάφια” ι Γραφιάκε επειδή εξηγίνενας-λεν λένγκε. (Νεεμίας 8:8, 12) Αμέν-ντα αγαβάσα καζόμ σημαντικά ισί οντουλά σο σικλιάσα κατά Αγία Γραφή κο συνελεύσεις. Η συνέλευση τθερέλα πάντα εκ θέμας κατά Αγία Γραφή. Οτθέ αβένα σημαντικές ομιλίες ντα επιδείξεις σο σικλιαρένα-αμέν σαρ τι κεράς αμαρέ ζωγιάτε οντουβά σο μανγκέλα ο Ντεβέλ. Ντένα-αμέν κουράγιος ο λάφια σο ασουνάσα μερικέ πφραλένταρ σο ατσσόνα πιστοί, παρόλο σο ισί αζόμ δύσκολα ο πράγματα ανταλέ ντουνιάστε. Κο περιφερειακές συνελεύσεις, ντικχάσα παραστάσεις με ιστορίες σο ισί αντράλ κατά Αγία Γραφή ντα σικλιαρένα-αμέν σημαντικά πράγματα σο μπορίνενα τι βοηθίνεν-αμέν αμαρέ ζωγιάτε. Σε κάθε συνέλευση, ο τζενέ σο μανγκένα μπολντιόνα για τι σικαβέν κο γιαβερά ότι τζουβντιόνα ι Ντεβλέσκε.

  • Σόσκε ντένα-αμέν αζόμ μπουτ χαρά ο συνελεύσεις;

  • Σαρ κα βοηθίντιβεν άμα κα τζαν σε εκ συνέλευση;