Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σο Ισί Οντουβά σο Μανγκέλα ο Ντεβέλ;

Σο Ισί Οντουβά σο Μανγκέλα ο Ντεβέλ;

Ο Ντεβέλ μανγκέλα τι τζουβντιάς με ειρήνη ντα τι αβάς ευτυχισμέ κο παράδεισος κι πφουβ για πάντα!

Μπορεί όμως τι σκεφτίνεν: “Σαρ μπορίνελα τι αβέλ-πες ανταβά;” Η Αγία Γραφή βακερέλα ότι η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κα κερέλ-λες ανταβά, ντα ότι οντουβά σο μανγκέλα ο Ντεβέλ ισί σαρέ ο τζενέ τι σικλιόν ι Βασιλειάκε ντα οντουλένγκε σο κα κερέλ βοβ αμένγκε.Ψαλμός 37:11, 29· Ησαΐας 9:7.

Ο Ντεβέλ μανγκέλα τι κεράς πράγματα σο ισί αμαρέ λατσσιμάσκε.

Σαρ εκ λατσσό ντατ σο μανγκέλα ο πιο λατσσό πι τσσαβένγκε, αντικάς ο Ιεχωβά-ντα μανγκέλα τι τθεράς εκ ευτυχισμέ ζωή για πάντα. (Ησαΐας 48:17, 18) Ντινάς πο λάφι ότι «ο τζενό σο κερέλα οντουβά σο μανγκέλα ο Ντεβέλ κα τζουβντιόλ για πάντα».1 Ιωάννη 2:17.

Ο Ντεβέλ μανγκέλα τι πφιράς λέσκε ντρομέστε.

Η Γραφή βακερέλα ότι Οντουβά σο κερντάς-λεν σαρέ μανγκέλα τι «σικλιαρέλ-αμέν πο ντρομ» για τι μπορίνας τι “πφιράς λέσκε ντρομέστε”. (Ησαΐας 2:2, 3) Ο Ντεβέλ τραμπιντάς «εκχέ λαός πι ναβέσκε» για τι σικλιαρέλ σαρέ ι τζενέν οντουβά σο μανγκέλα τι κερέλ βοβ σαρί κι πφουβ.Πράξεις 15:14.

Ο Ντεβέλ μανγκέλα τι ντας-λες δόξα σαρέ γιεκ.

Αντί τι χωρίνελ ι τζενέν, η αληθινή θρησκεία ανέλα-λεν πασέ με αγάπη. (Ιωάννης 13:35) Κον σικλιαρέλα αντιβές μουρσέν ντα τζουβλιέν σαρό κο ντουνιάς τι κερέν σαρέ γιεκ οντουβά σο μανγκέλα ο Ντεβέλ; Μπορίνενα τι ντικχέν κον ισί ο Μάρτυρες του Ιεχωβά αντράλ ανταλέ βιβλιαριόσταρ.