Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 15

Σο Κερένα ο Πρεσβύτεροι για τι Βοηθίνεν κι Εκκλησία;

Σο Κερένα ο Πρεσβύτεροι για τι Βοηθίνεν κι Εκκλησία;

Φινλανδία

Σικλιαρένα

Καθοδηγίνενα ντα αρακχαβένα

Κερένα λάφι ι Ντεβλέσκε

Αμαρέ θρησκειάτε να τθεράσα τζενέν σο ποκίντιβενα για τι σικλιαρέν-αμέν. Σαρ αβέλας-πες εμ κι πρώτη Χριστιανική εκκλησία, ο μουρσά σο τθερένα ο ικανότητες ντα ο ιδιότητες αβένα πρεσβύτεροι για “τι αρακχαβέν ντα τι βοηθίνεν ι εκκλησία ι Ντεβλέσκι”. (Πράξεις 20:28) Ο πρεσβύτεροι ισί γκοντιαβέρ ντα πιστά μουρσά σο καθοδηγίνενα ι εκκλησία ντα αρακχαβένα-λα, “όχι με το ζόρι, αλλά επειδή μανγκένα-λες· ούτε για τι κερδίνεν κάτι, αλλά αντράλ πουμαρέ γκίσταρ”. (1 Πέτρου 5:1-3) Σαρ βοηθίνενα-αμέν ο πρεσβύτεροι;

Βοηθίνενα-αμέν ντα αρακχαβένα-αμέν. Ο πρεσβύτεροι καθοδηγίνενα ι τζενέν κι εκκλησία ντα αρακχαβένα-λεν τι ατσσόν κι πίστη. Επειδή τζανένα ότι ανταβά σο ντινάς-λεν ο Ντεβέλ ισί μπουτ σημαντικός, να κερένα σο μανγκένα, αλλά βοηθίνενα-αμέν τι αβάς ευτυχισμέ ντα χαρούμενοι. (2 Κορινθίους 1:24) Σαρ εκ τανό τσομπάνης αρακχαβέλα μπουτ λατσσές ι κάθε εκχέ μπρακές, αντικάς ο πρεσβύτεροι προσπαθίνενα τι σικλιόν ι κάθε εκχέ τζενές κι εκκλησία.Παροιμίες 27:23.

Σικλιαρένα-αμέν τι κεράς οντουβά σο μανγκέλα ο Ντεβέλ. Κάθε εβδομάδα κο συναθροίσεις, ο πρεσβύτεροι βοηθίνενα-αμέν τι κεράς αμαρί πίστη πιο ζουρανί. (Πράξεις 15:32) Ανταλά πιστά μουρσά κερένα λάφι ι Ντεβλέσκε, βοηθίνενα-αμέν ντα σικλιαρένα-αμέν τι κεράς λάφι ι Ντεβλέσκε με μπουτ τρόπους.

Βοηθίνενα ι κάθε τζενές ξεχωριστά. Ο πρεσβύτεροι βοηθίνενα-αμέν τι κεράς αμαρί φιλία ι Ντεβλέσαρ πιο ζουρανί. Οτθάρ, αβένα αμαρέ κχερέστε ή κερένα αμέντζαρ λάφι κο Αίθουσες Βασιλείας για τι βοηθίνεν-αμέν αμαρέ προβληματέντε ντα τι ντεν-αμέν κουράγιος αντράλ κατά Αγία Γραφή. Ιακώβου 5:14, 15.

Εκτός οντουλένταρ σο κερένα κι εκκλησία, ο πιο μπουτ πρεσβύτεροι τθερένα επίσης μπουτί ντα φαμιλί σο μανγκένα χρόνος ντα προσοχή. Ανταλά πφραλά, σο κερένα αζόμ μπουτ πράγματα αμένγκε, αξίνενα σίγουρα αμαρό σεβασμός.1 Θεσσαλονικείς 5:12, 13.

  • Σο κερένα ο πρεσβύτεροι;

  • Σαρ σικαβένα ο πρεσβύτεροι ότι πφαμπόνα αμένγκε;