Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 4

Σόσκε Κερντάμ ι Μετάφραση Νέου Κόσμου;

Σόσκε Κερντάμ ι Μετάφραση Νέου Κόσμου;

Κονγκό (Κινσάσα)

Ρουάντα

Πουρανό κομμάτι κατά μετάφραση του Συμμάχου σο τθερέλα ι Ντεβλέσκο ναβ κο εδάφιος Ψαλμός 69:31, τρίτος ή τέταρτος αιώνας Κ.Χ.

Για μπουτ μπρεσά, ο Μάρτυρες του Ιεχωβά τθερένας, νικαβένας ντα ντένας μπουτ μεταφράσεις ι Γραφιάκε. Σοράν, όμως, αγαντάμ ότι ισινέ ανάγκη για εκ μετάφραση σο κα βοηθίνελας πιο λατσσές ι τζενέν “τι σικλιόν ι αλήθεια”, σαρ μανγκέλα ο Ντεβέλ σαριλένγκε. (1 Τιμόθεο 2:3, 4) Οτθάρ, κο 1950 αρχισάλαμ τι νικαβάς σιγά σιγά ο βιβλία ι Γραφιάκε εκχέ τσσιμπάτε σο αγαβένα-λα σαρέ. Ανταγιά Γραφή βακέρντιβελα Μετάφραση Νέου Κόσμου ντα νικίστιλι πρώτα κι αγγλική. Οτθάρ μπερί, μεταφρασάλι λατσσές ντα με μπουτ προσοχή σε 130 ντα πιο μπουτ τσσιμπά.

Ισινέ ανάγκη εκχέ Γραφιάκε σο κα αγαβένας-λα πιο λατσσές ο τζενέ. Καζόμ νακχένα ο μπρεσά, ο τσσιμπά αλλάνενα ντα μπουτ μεταφράσεις τθερένα λάφια σο ισί πουρανέ ή σο ναστί αγαβένα-λεν ο τζενέ. Επίσης, τθερένα αρακχλό πουρανέ βιβλία σο ταιριάνενα πιο μπουτ οντουλέντζαρ σο τθερέλας η Αγία Γραφή όταν γραφισάλι. Ανταλά σο αρακχλέ ο επιστήμονες, βοηθιντέ-λεν τι αγαβέν πιο λατσσές ι εβραϊκή, ι αραμαϊκή ντα ι μπαλαμανί τσσιπ σο ισινέ κι Αγία Γραφή.

Ισινέ ανάγκη για εκ μετάφραση σο κα τθερέλας σαρέ ο λάφια ι Ντεβλέσκε. Ο τζενέ σο μεταφράνενα ι Γραφή δεν πρέπει τι τσσουβέν πουμαρέ λάφια αλλά τι γραφίνεν ακριβώς οντουλά σο τθερέλας η Αγία Γραφή όταν γραφισάλι. Αλλά κο πιο μπουτ μεταφράσεις να τσσουβένα ι Ντεβλέσκο ναβ, σο ισί Ιεχωβά.

Ισινέ ανάγκη για εκ Γραφή σο κα ντέλας δόξα Οντουλέστε σο γραφιντάς-λα. (2 Σαμουήλ 23:2) Κο γιαβερά Άγιες Γραφές νικαντέ ο ναβ ι Ντεβλέσκο. Όμως, κι Μετάφραση Νέου Κόσμου, τσσουντέ ο ναβ ι Ιεχωβάσκο περίπου 7.000 φαρ σαρ ισί κο πουρανέ βιβλία ι Γραφιάκε, σαρ ανταβά σο ντικχίντιβελα πιο τελέ. (Ψαλμός 83:18) Ανταγιά Γραφή, σο ροντιντέ αζόμ μπρεσά για τι νικαβέν-λα, ακανά μπεϊντίνασα τι διαβάνας-λα σόσκε βοηθίνελα-αμέν τι αγαβάς ακριβώς σο βακερέλα ο Ντεβέλ. Άμα τθερένα ι Μετάφραση Νέου Κόσμου τουμαρέ τσσιμπάτε ή ατζέ-ντα άμα να τθερένα-λα, βακεράσα τουμένγκε ότι ισί λατσσό τι διαβάνεν ι Αγία Γραφή κάθε ντιβές.Ιησούς του Ναυή 1:8· Ψαλμός 1:2, 3.

  • Σόσκε ισινέ ανάγκη για εκ νεβί μετάφραση ι Γραφιάκι;

  • Σο ισί λατσσό τι κεράς κάθε ντιβές για τι σικλιάς οντουβά σο μανγκέλα ο Ντεβέλ;