Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 28

Σο κα Αρακχέν κο Ιστότοπος σο Τθεράσα;

Σο κα Αρακχέν κο Ιστότοπος σο Τθεράσα;

Γαλλία

Πολωνία

Ρωσία

Ο Ιησούς Χριστός βακερντάς πι μαθητένγκε: «Τι πφαμπόλ τουμαρό φως ανγκλάλ κο τζενέ, για τι ντικχέν τουμαρέ λατσσέ πράγματα σο κερένα ντα τι δοξάνεν τουμαρέ Νταντές σο ισί κο ουρανός». (Ματθαίος 5:16) Για τι κεράς-λες ανταβά, χρησιμοποιήνασα ι τεχνολογία, σαρ ισί ο Ίντερνετ. Κατά ιστότοπος σο τθεράσα, jw.org, μπορίνενα τι σικλιόν μπουτ πράγματα οντουλένγκε σο κερένα ντα πακιάνα ο Μάρτυρες του Ιεχωβά. Σο ακριβώς κα αρακχέν οτθέ;

Ο απαντήσεις ι Γραφιάκε κο ερωτήσεις σο κερένα ο πιο μπουτ τζενέ. Μπορίνενα τι αρακχέν ο απαντήσεις κο πιο σημαντικές ερωτήσεις σο τθερένα ο τζενέ. Για παράδειγμας, ο φυλλάδια Κα Σταματίνεν Ποτές ο Βάσανα; ντα Μπορίνενα τι Τζουβντιόν Πάλε ο Μουλέ; μπορίνενα τι αρακχέν-λεν κο Ίντερνετ σε πιο μπουτ από 600 τσσιμπά. Επίσης, οτθέ κα αρακχέν ι Μετάφραση Νέου Κόσμου, δηλαδή ι Αγία Γραφή, σε πιο μπουτ από 130 τσσιμπά, αλλά γιαβερά-ντα βιβλία σο κα βοηθίνεν-τουμέν τι αγαβέν ι Αγία Γραφή, σαρ ισί ο βιβλίος Σο Σικλιαρέλα Μπαγιά η Αγία Γραφή; ντα ο περιοδικά Σκοπιά ντα Ξύπνα σο νικιόνα κάθε μάσεκ! Σαρέ ανταλά μπορίνενα τι διαβάνεν-λεν ή τι ασουνέν-λεν κατά ιστότοπος αμαρέσταρ ή τι γουλιαρέν-λεν σε MP3, PDF ή EPUB. Μπορίνενα τι νικαβέν φωτοτυπίες ντα τι ντεν-λεν κο τζενέ κι τσσιπ σο τζανένα τι διαβάνεν! Μπορίνενα τι ντικχέν βίντεα σο ισί ι κασουκέ τζενένγκε μπουτέ τθεμένταρ. Επίσης, μπορίνενα τι γουλιαρέν για τι ασουνέν ή τι ντικχέν παραστάσεις σο ισί κατά Αγία Γραφή ντα τι ασουνέν ύμνους όταν τθερένα χρόνος.

Αμπέρια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά σο ισί μπαγιά. Μπορίνενα τι διαβάνεν αμπέρια ντα τι ντικχέν βίντεα σο σικαβένα σαρ κεράσα λάφι ι Ντεβλέσκε σαρό κο ντουνιάς, σο νεβέ πράγματα επηρεάνενα ι Μαρτυρέν του Ιεχωβά ντα καλά προσπάθειες κεράσα για τι βοηθίνας τζενέν σο τθερένα ανάγκη. Κα αρακχέν επίσης πληροφορίες για συνελεύσεις σο κα αβέν ντα τηλέφωνα για τα γραφεία τμήματος.

Σαρέ ανταλά αβένα-πες για τι ασούντιβεν ο λατσσέ αμπέρια σαρί κι πφουβ. Βοηθίντιβενα τζενέ σαρό κο ντουνιάς, ατζέ οντουλά-ντα σο ισί κι Ανταρκτική. Προσευχίντιβασα επειδή μανγκάσα «ο λάφι ι Ντεβλέσκο τι τζαλ σουγκό» σαρί κι πφουβ, για τι δοξάντιβελ λέσκο ναβ.2 Θεσσαλονικείς 3:1.

  • Σαρ βοηθίνελα ο ιστότοπος jw.org πιο μπουτ τζενέν τι σικλιόν ι αλήθεια κατά Αγία Γραφή;

  • Σο μανγκένα τι ρόντεν κο ιστότοπος αμαρέστε;