Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 27

Σαρ Βοηθίνελα-Αμέν η Βιβλιοθήκη σο Ισί κι Αίθουσα Βασιλείας;

Σαρ Βοηθίνελα-Αμέν η Βιβλιοθήκη σο Ισί κι Αίθουσα Βασιλείας;

Ισραήλ

Τσεχία

Μπενίν

Νησιά Κέιμαν

Μανγκένα τι ρόντεν για τι σικλιόν ατζέ πιο μπουτ πράγματα κατά Αγία Γραφή; Μήπως μπεϊντίνενα εκ συγκεκριμέ εδάφιος, τζενές, τθαν ή πράγμας σο ισί αντρέ κι Αγία Γραφή; Ή σκεφτισάλεν ποτές άμα η Αγία Γραφή μπορίνελα τι βοηθίνελ-τουμέν σε εκ πρόβλημας σο τθερένα; Ακανά αβιλό ο σαάτι σο πρέπει τι τζαν τι ρόντεν κι βιβλιοθήκη κι Αίθουσα Βασιλείας.

Ντέλα-αμέν βιβλία σο βοηθίνενα-αμέν τι ρόντας. Μπορεί μα τι τθερέν σαρέ ο βιβλία σο τθερένα ο Μάρτυρες του Ιεχωβά τουμαρέ τσσιμπάτε. Αλλά η βιβλιοθήκη σο ισί κι Αίθουσα Βασιλείας τθερέλα αμαρέ νεβέ βιβλία ντα περιοδικά. Επίσης, μπορεί τι τθερέλ διάφορες μεταφράσεις ι Γραφιάκε, εκ λατσσό λεξικός ντα γιαβερά σημαντικά βιβλία. Πριν ντα σοράν κατά συνάθροιση, μπορίνενα τι τζαν κι βιβλιοθήκη. Αν ισί οτθέ υπολογιστής, μπορεί τι τθερέλ αντρέ ι Βιβλιοθήκη της Σκοπιάς. Ισί εκ πρόγραμμας κο υπολογιστής σο τθερέλα σαρέ ο περιοδικά ντα ο βιβλία σο νικαντέ ο Μάρτυρες του Ιεχωβά ντα μπορίνενα τι ρόντεν ντα τι αρακχέν εκ εδάφιος, εκ λέξη ή εκ θέμας σο μανγκένα.

Ισί μπουτ σημαντική οντουλένγκε σο κερένα ομιλίες κι Συνάθροιση Ζωή ντα Έργος. Μπορίνενα τι ετοιμάνεν-τουμαρέ ομιλίες κι βιβλιοθήκη σο ισί κι Αίθουσα Βασιλείας. Οντουβά σο τθερέλα ι ευθύνη για τη βιβλιοθήκη ισί ο επίσκοπος της Συνάθροισης Ζωή ντα Έργος. Ντικχέλα τι τθερέλ οτθέ ο πιο νεβέ περιοδικά ντα τι αβέν σε εκ σειράς. Ο πφραλ σο κερέλα τουμέντζαρ μελέτη κατά Αγία Γραφή μπορίνελα τι σικαβέλ τουμένγκε σαρ τι αρακχέν οντουλά σο μανγκένα. Όμως, ο βιβλία σο ισί κι αίθουσα δεν πρέπει τι λας-λεν. Οτθάρ, όταν διαβάνασα-λεν, πρέπει τι αβάς προσεκτικοί ντα μα τι σημειώνας-λεν.

Η Γραφή βακερέλα ότι, για τι “αρακχάς ι Ντεβλέσκι γνώση”, πρέπει τι μανγκάς τι ρόντας λάκε “σαρ κα ρόνταας για γκεραντέ θησαυρούς”. (Παροιμίες 2:1-5) Κι βιβλιοθήκη σο ισί κι Αίθουσα Βασιλείας, μπορίνενα τι αρχίνεν τι ρόντεν οντουλά σο μανγκένα.

  • Σο τθερέλα ι βιβλιοθήκη σο ισί κι Αίθουσα Βασιλείας σο κα βοηθίνεν-αμέν τι ρόντας;

  • Κον κα βοηθίνελ-τουμέν τι χρησιμοποιήνεν πιο λατσσές ι βιβλιοθήκη;