Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ ΝΤΕΣΟΥΤΡΙΝ

Τι Εκτιμίνες ο Δώρος ι Ζωγιάκο

Τι Εκτιμίνες ο Δώρος ι Ζωγιάκο

1. Κον ντινάς-αμέν ζωή;

Ο ΙΕΧΩΒΑ «ισί ο τζουβντό Ντεβέλ». (Ιερεμίας 10:​10) Ισί Οντουβά σο κερντάς-αμέν ντα ντινάς-αμέν ζωή. Η Αγία Γραφή βακερέλα: «Τούι κερντάν-λεν σαρέ, ντα επειδή μανγκλάν-λες κερντιλέ ντα υπαρχίντιβενα». (Αποκάλυψη 4:​11) Βα, ο Ιεχωβά μανγκέλας τι τθεράς ζωή. Η ζωή ισί εκ μπαρό δώρος λέσταρ.​—Διάβανε Ψαλμός 36:9.

2. Σαρ μπορίνασα τι τθεράς επιτυχία αμαρέ ζωγιάτε;

2 Ο Ιεχωβά ντέλα-αμέν οντουλά σο χρειαζίντιβασα για τι συνεχίνας τι τζουβντιάς, σαρ για παράδειγμας χαμπέ ντα πανί. (Πράξεις 17:​28) Αλλά να μανγκέλα σάντε τι τζουβντιάς​—μανγκέλα επίσης τι χαιρίνας ι ζωή. (Πράξεις 14:​15-17) Για τι τθεράς επιτυχία αμαρέ ζωγιάτε, πρέπει τι ντας καν κο νόμοι κι Ντεβλέσκε.​—Ησαΐας 48:​17, 18.

ΣΑΡ ΝΤΙΚΧΕΛΑ Ο ΝΤΕΒΕΛ Ι ΖΩΗ

3. Σο κερντάς ο Ιεχωβά όταν ο Κάιν μουνταρντάς τον Άβελ;

3 Η Γραφή σικλιαρέλα-αμέν ότι η ζωή​—εμ αμαρί αλλά εμ ι γιαβερένγκι—​ισί μπουτ σημαντική κι Ιεχωβάσκε γιακχά. Για παράδειγμας, όταν ο Κάιν, ο τσσαβό του Αδάμ ντα της Εύας, χολιασάλο μπουτ πι χουρντέ πφραλέσκε, για τον Άβελ, ο Ιεχωβά προειδοποιηντάς τον Κάιν ότι έπρεπε τι κερέλ κουμάντος πι χολί. Αλλά ο Κάιν να ασουντάς ντα χολιασάλο αζόμ μπουτ σο «ντινάς . . . τον Άβελ πι πφραλές ντα μουνταρντάς-λες». (Γένεση 4:​3-8) Ο Ιεχωβά τιμωριντάς τον Κάιν επειδή μουνταρντάς πι πφραλές. (Γένεση 4:​9-11) Άρα, πρέπει τι προσοχίνας για μα τι τθεράς χολί ντα μίσος, σόσκε ανταλά πράγματα μπορίνενα τι κερέν-αμέν τι αβάς βίαιοι ή σκληροί. Ο τζενέ σο ισί αντικάς να μπορίνενα τι τθερέν αιώνια ζωή. (Διάβανε  1 Ιωάννη 3:​15) Για τι κεράς ι Ιεχωβάς τι χαιρίνελ, πρέπει τι σικλιάς τι μανγκάς σαρέ ι τζενέν.​—1 Ιωάννη 3:​11, 12.

4. Σο σικλιαρέλα-αμέν για το δώρος ι ζωγιάκο εκ εντολή σο ντινάς ο Ντεβέλ κο Ισραηλίτες;

4 Χιλιάδες μπρεσά πιο σοράν, όταν ο Ιεχωβά ντινάς κο Μωυσής ο Ντες Εντολές, σικαντάς ότι η ζωή ισί μπουτ σημαντική Λέσκε. Εκ κατά εντολές βακερέλα: «Δεν πρέπει τι μουνταρές». (Δευτερονόμιο 5:​17) Άμα εκ μουρς ή εκ τζουβέλ κα μουνταρέλας εκχέ τζενές επίτηδες, έπρεπε τι μερέλ.

5. Σαρ ντικχέλα ο Ντεβέλ ο περαβκιαριπέ;

5 Σαρ ντικχέλα ο Ντεβέλ ο περαβκιαριπέ; Ατζέ-ντα η ζωή εκχέ μαξιμίσκι σο ισί αντρέ κο περ ισί μπουτ σημαντική ι Ιεχωβάσκε. Ο Νόμος σο ντινάς ο Ιεχωβά κο Ισραηλίτες βακερέλας ότι, άμα κάποιος κα ντέλας εκχέ κχαμνέ τζουβλιά ντα κα μερέλας λάκο μαξίμι, οντουβά τζενό έπρεπε τι μερέλ. (Διάβανε Έξοδος 21:​22, 23· Ψαλμός 127:3) Ανταλέσταρ αγαβάσα ότι ισί λάθος τι περαβκιαρέλ-πες εκ τζουβέλ.​—Ντικχ ι Σημείωση 28 κο παλαϊνέ σελίδες.

6, 7. Σαρ σικαβάσα κο Ιεχωβά ότι η ζωή ισί σημαντική αμένγκε;

6 Σαρ μπορίνασα τι σικαβάς κο Ιεχωβά ότι αμαρί ζωή ντα η ζωή ι γιαβερένγκι ισί σημαντική αμένγκε; Κα σικαβάς-λες ανταβά άμα να κα κεράς καέκ πράγμας σο τσσουβέλα αμαρί ζωή ή ι ζωή ι γιαβερένγκι σε κίνδυνος. Οτθάρ, να πιάσα τσιγάρα, καλό ή ναρκωτικά, επειδή σαρέ ανταλά κερένα αμένγκε κακός ντα μπορεί τι χασαράς αμαρί ζωή.

7 Ο Ντεβέλ ντινάς-αμέν ι ζωή ντα αμαρό σώμας ντα πρέπει τι αρακχαβάς-λεν σαρ μανγκέλα βοβ. Άμα να αρακχαβάσα λατσσές αμαρό σώμας, να κα αβάς πάκι κι Ντεβλέσκε γιακχά. (Ρωμαίους 6:​19· 12:1· 2 Κορινθίους 7:1) Να μπορίνασα τι ντας λατρεία κο Ιεχωβά, οντουλέστε σο ντινάς-αμέν ι ζωή, άμα να πακιάσα ότι η ζωή ισί σημαντική. Παρόλο σο μπορεί τι αβέλ μπουτ δύσκολος τι τσσιναβάς  ο μπέτι συνήθειες, ο Ιεχωβά κα βοηθίνελ-αμέν άμα προσπαθίνασα τι κεράς-λες ανταβά επειδή πακιάσα ότι η ζωή ισί σημαντική.

8. Σο πρέπει τι κεράς για μα τι τσσουβάς σε κίνδυνος αμαρί ζωή ή ι ζωή ι γιαβερένγκι;

8 Σικλιλάμ ότι η ζωή ισί εκ σημαντικός δώρος. Ο Ιεχωβά μπεσέλα αμένταρ τι κεράς ο πιο λατσσό σο μπορίνασα για μα τι τσσουβάς ποτές σε κίνδυνος αμαρί ζωή ή ι ζωή ι γιαβερένγκι. Για τι κεράς-λες ανταβά, προσοχίνασα όταν οδηγίνασα αμαρό αυτοκίνητος, αμαρί μοτοσικλέτα ή σο γιαβέρ τθεράσα. Να κεράσα επικίνδυνα ή βίαια πράγματα για τι διασκεδάνας. (Ψαλμός 11:5) Επίσης, κεράσα ο πιο λατσσό σο μπορίνασα για τι αβέλ ασφαλής αμαρό κχερ. Ο Ιεχωβά βακερντάς κο Ισραηλίτες: «Άμα κα κερές τούκε νεβό κχερ, πρέπει τι κερές εκ χαρνό ντουβάρι ντονταλάι κατά ταράτσα, για μα τι τθερές ο ρατ ι γιαβερέσκο οπρά-τούτε, επειδή μπορεί τι περέλ καέκ τζενό τελέ».​—Δευτερονόμιο 22:8.

9. Σαρ πρέπει τι συμπεριφερίντιβας κο ζώα;

9 Ατζέ-ντα ο τρόπος σο συμπεριφερίντιβασα κο ζώα ισί σημαντικός ι Ιεχωβάσκε. Βοβ μουκχέλα-αμέν τι μουνταράς-λεν χαμάσκε ή για τι κεράς αμένγκε σέα ντα βακερέλα ότι μπορίνασα τι μουνταράς εκ ζώος για τι αρακχαβάς αμαρί ζωή. (Γένεση 3:​21· 9:3· Έξοδος 21:​28) Αλλά δεν πρέπει τι ταλαιπωρίνας ο ζώα ή τι μουνταράς-λεν για τι νακχέλ αμαρό σαάτι.​—Παροιμίες 12:10.

ΤΙ ΣΕΒΑΝΕΣ Ι ΖΩΗ ΣΟΣΚΕ ΙΣΙ ΑΓΙΑ

10. Σαρ τζανάσα ότι η ζωή ισί κο ρατ;

10 Ο ρατ ισί άγιος ι Ιεχωβάσκε επειδή η ζωή ισί κο ρατ. Όταν ο Κάιν μουνταρντάς τον Άβελ, ο Ιεχωβά βακερντάς κο Κάιν: «Τι πφραλέσκο ρατ ντέλα-μαν βίκος κατά πφουβ». (Γένεση 4:​10) Η ζωή του Άβελ ισινέ λέσκε ρατέστε, ντα ο Ιεχωβά τιμωριντάς τον Κάιν επειδή μουνταρντάς τον Άβελ. Μετά κατά Κατακλυσμός σο αβιλό αζομάν  σο τζουβντιόλας ο Νώε, ο Ιεχωβά σικαντάς πάλι ότι η ζωή ισί κο ρατ. Ο Ιεχωβά μουκχλάς τον Νώε ντα λέσκι φαμιλί τι χαν μας. Βακερντάς λένγκε: «Σαρέ ο ζώα σο ισί τζουβντέ μπορίνενα τι χαν-λεν. Σαρ κερντόμ ι τσαργίντζαρ-ντα, ντάβα-λεν σαρέ τουμέντε». Όμως, υπαρχίντιβελας κάτι σο ο Ιεχωβά βακερντάς λένγκε μα τι χαν: «Αλλά μας λέσκε ζωγιάσαρ​—λέσκε ρατέσαρ—​δεν πρέπει τι χαν».​—Γένεση 1:​29· 9:3, 4.

11. Καγιά εντολή ι ρατέσκε ντινάς ο Ντεβέλ κο Ισραηλίτες;

11 Περίπου 800 μπρεσά αφού ο Ιεχωβά βακερντάς κο Νώε μα τι χαν ρατ, ντινάς πι λαόστε ακαγιά εντολή: «Άμα εκ Ισραηλίτης ή εκ τζενό γιαβερέ τθεμέσταρ σο μπεσέλα πασέ τουμέντε ασταρντάς κο κυνήγι εκ ζώος ή εκχέ τσιρικλές σο μπορίνελα τι χαλιόλ, πρέπει τι τσσορέλ ο ρατ ντα τι ιτσσαρέλ-λες τσικάσαρ». Σοράν βακερντάς: «Δεν πρέπει τι χαν ρατ». (Λευιτικό 17:​13, 14) Ο Ιεχωβά συνεχίνελας τι μανγκέλ πι υπηρετόνταρ τι αγαβέν ότι ο ρατ ισί άγιος. Μπορίνενας τι χαν μας αλλά να μπορίνενας τι χαν ρατ. Κάνα μουνταρένας εκ ζώος για τι χαν-λες, έπρεπε τι τσσορέν ο ρατ κι πφουβ.

12. Σο πακιάνα ι ρατέσκε ο Χριστιανοί;

12 Χάνικ μπρεσά μετά κατά μεριπέ ι Ιησούσκο, ο απόστολοι ντα ο πρεσβύτεροι σο ισινέ κι Χριστιανική εκκλησία κι Ιερουσαλήμ γκιντισάλε για τι αποφασίνεν καλά πράγματα σο βακερέλας ο Νόμος ι Ισραηλιτένγκο έπρεπε τι κερέν ο Χριστιανοί. (Διάβανε Πράξεις 15:​28, 29· 21:​25) Ο Ιεχωβά βοηθιντάς-λεν τι αγαβέν ότι ο ρατ ισί σημαντικός λέσκε ντα ότι έπρεπε τι συνεχίνεν τι πακιάν ότι ισί άγιος. Ο πρώτοι Χριστιανοί να μπορίνενας τι χαν ή τι πιν ρατ ντα να μπορίνενας τι χαν μας άμα να τσσορντέας ο ρατ ντιπ λατσσές. Αν κα κερένας κάτι ασακό, ανταβά κα αβέλας σαρ τι πακιάνας κο είδωλα ή σαρ τι κερένας λουμνιπέ. Από αζομάν, ο αληθινοί Χριστιανοί ισινέ αποφασισμέ μα τι χαν ή τι πιν ρατ. Σο κα βακεράς αμαρέ ντιβεσένγκε; Ο  Ιεχωβά συνεχίνελα τι μανγκέλ αμένταρ τι αγαβάς ότι ο ρατ ισί άγιος.

13. Σόσκε να τσσουβένα ρατ ο Χριστιανοί;

13 Μανγκέλα τι βακερέλ ανταβά ότι ο Χριστιανοί δεν πρέπει τι τσσουβέν ρατ, δηλαδή δεν πρέπει τι δεχτίνεν μετάγγιση ρατέσκι; Βα. Ο Ιεχωβά ντινάς-αμέν ι εντολή μα τι χας ούτε τι πιας ρατ. Άμα εκ γιατρός κα βακερέλας τούκε μα τι πις μολ, κα τσσουβέας-λα τι σωμάστε αντράλ κατά φλέβες; Σίγουρα όχι! Αντικάς, η εντολή μα τι χας ούτε τι πιας ρατ μανγκέλα τι βακερέλ ότι δεν πρέπει τι τσσουβάς ρατ αμαρέ σωμάστε.​—Ντικχ ι Σημείωση 29 κο παλαϊνέ σελίδες.

14, 15. Καζόμ σημαντικός ισί εκχέ Χριστιανόσκε τι εκτιμίνελ ο δώρος ι ζωγιάκο ντα τι ντελ καν ι Ιεχωβάς;

14 Σο κα αβέλ-πες άμα εκ γιατρός βακερντάς αμένγκε ότι κα μεράς άμα να κα τσσουβάς ρατ; Ο κάθε τζενό πρέπει τι αποφασίνελ άμα κα ντελ καν κο νόμος κι Ντεβλέσκο σο τθερέλα τι κερέλ ι ρατέσαρ. Ο Χριστιανοί εκτιμίνενα μπουτ ο δώρος ι ζωγιάκο σο ισί κατά Ντεβέλ, οτθάρ κα ρόντας γιαβερά τρόπους για τι σώνας αμαρί ζωή, αλλά να κα δεχτίνας τι τσσουβάς ρατ.

15 Κεράσα ο πιο λατσσό σο μπορίνασα για τι τθεράς λατσσί υγεία, αλλά επειδή η ζωή ισί σημαντική ι Ντεβλέσκε, να κα δεχτίνας τι τσσουβάς ρατ. Ισί πιο σημαντικός τι ασουνάς ι Ιεχωβάς παρά τι κεράς κάτι σο να μανγκέλα για τι τζουβντιάς πιο μπουτ. Ο Ιησούς βακερντάς: «Κον μανγκέλα τι σώνελ πι ζωή κα χασαρέλ-λα· αλλά κον κα χασαρέλ πι ζωή μάνγκε κα αρακχέλ-λα». (Ματθαίος 16:​25) Ντάσα καν ι Ιεχωβάς επειδή μανγκάσα-λες. Βοβ τζανέλα καβά ισί ο πιο λατσσό αμένγκε ντα αμέν πακιάσα ότι η ζωή ισί σημαντική ντα άγια, αντικάς σαρ ισί ι Ιεχωβάσκε-ντα.​—Εβραίους 11:6.

16. Σόσκε ο υπηρέτες ι Ντεβλέσκε ντένα-λες καν;

16 Ο πιστοί υπηρέτες ι Ντεβλέσκε ισί αποφασισμέ τι  ντεν καν κο νόμος σο τθερέλα τι κερέλ ι ρατέσαρ. Να κα χαν ούτε κα πιν ρατ ντα να κα τσσουβέν ρατ για τι αρακχαβέν πουμαρί υγεία. * Όμως, κα δεχτίνεν γιαβερά θεραπείες για τι σώνεν πουμαρί ζωή. Ισί σίγουροι ότι Οντουβά σο ντινάς ι ζωή ντα κερντάς ο ρατ τζανέλα καβά ισί ο πιο λατσσό λένγκε. Τούι πακιάσα ότι βοβ τζανέλα καβά ισί ο πιο λατσσό τούκε;

Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΟ ΜΟΥΚΧΛΑΣ Ο ΙΕΧΩΒΑ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΝΤΙΒΕΛ Ο ΡΑΤ

17. Καβά ισινέ ο μόνος τρόπος σο μουκχέλας ο Ιεχωβά ι Ισραηλιτέν τι χρησιμοποιήνεν ο ρατ;

17 Ο Νόμος σο ντινάς ο Ιεχωβά κο Μωυσής βακερέλας κο Ισραηλίτες: «Η ζωή ι σωμάσκι ισί κο ρατ, ντα με ο ίδιος τσσουντόμ-λες οπράλ κο θυσιαστήριος τουμένγκε για τι συγχωρίντιβεν, σόσκε ι ρατέσαρ μπορίνενα τι συγχωρίντιβεν». (Λευιτικό 17:​11) Όταν ο Ισραηλίτες κερένας αμαρτίες, μπορίνενας τι θυσιάνεν εκ ζώος ντα τι μανγκέν κατά ιερέας τι τσσορέλ χάνικ λέσκε ρατέσταρ οπράλ κο θυσιαστήριος κι ναόσκο για τι μανγκέν κατά Ιεχωβά τι συγχωρίνελ-λεν. Σάντε ανταλέ τροπόσαρ μουκχέλας ο Ιεχωβά ι Ισραηλιτέν τι χρησιμοποιήνεν ο ρατ.

18. Καγιά ευκαιρία τθεράσα επειδή ο Ιησούς ντινάς πι ζωή;

18 Όταν ο Ιησούς αβιλό κι πφουβ, ντινάς πι ζωή, ή γιαβέρτουλους πο ρατ, για τι συγχωρίντιβεν αμαρέ αμαρτίες, ντα αντικάς αλλαντάς ο νόμος σο βακερέλας ι θυσιένγκε. (Ματθαίος 20:​28· Εβραίους 10:1) Επειδή η ζωή ι Ιησούσκι τθερέλας μπουτ μπαρί αξία, ο Ιεχωβά μπορίνελας, αφού αναστιντάς-λες κο ουρανός, τι ντελ σαρέ κο τζενέ ι ευκαιρία τι τζουβντιόν για πάντα.​—Ιωάννης 3:​16· Εβραίους 9:​11, 12· 1 Πέτρου 1:​18, 19.

Σαρ μπορίνεσα τι σικαβές σεβασμός ι ζωγιάκε ντα ι ρατέσκε;

19. Σο πρέπει τι κεράς για “μα τι τθεράς οπρ’ αμέντε καεκχέσκο ρατ”;

 19 Ευχαριστίνασα ι Ιεχωβάς σο ντινάς-αμέν ο σουκάρ δώρος ι ζωγιάκο! Ντα μανγκάσα τι βακεράς κο τζενέ ότι, άμα πακιάνα κο Ιησούς, μπορίνενα τι τζουβντιόν για πάντα. Μανγκάσα ι τζενέν, ντα κα κεράς σο νακχέλα αμαρέ βαστέσταρ για τι σικλιαράς-λεν σαρ τι κερδίνεν ζωή. (Ιεζεκιήλ 3:​17-21) Άμα κα κεράς-λες ανταβά, κα μπορίνας τι βακεράς οντουβά σο βακερντάς ο απόστολος Παύλος: «Να τθεράβα οπρά-μάντε καεκχέσκο ρατ, σόσκε να λατζασάλομ τι βακεράβ τουμένγκε σαρέ ο λάφια ι Ντεβλέσκε». (Πράξεις 20:​26, 27) Βα, σικαβάσα ότι σεβάνασα μπουτ ι ζωή ντα ο ρατ όταν κεράσα λάφι ι Ιεχωβάσκε κο γιαβερά τζενέ ντα όταν βακεράσα λένγκε καζόμ σημαντική ισί η ζωή λέσκε γιακχίντε.

^ παρ. 16 Για τι σικλιός πιο μπουτ για το μεταγγίσεις ι ρατέσκε, ντικχ ο σελίδες 77-79 ι βιβλιόσκε «Κρατήστε τον Εαυτό σας στην Αγάπη του Θεού», σο νικαβένα-λες ο Μάρτυρες του Ιεχωβά.