Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ ΕΚ

Κον Ισί ο Ντεβέλ;

Κον Ισί ο Ντεβέλ;

1, 2. Καλέ πραγματένγκε πουτσένα μπουτ φαρ ο τζενέ;

Ο ΤΣΣΑΒΕ ντα ο τσσαγιά πουτσένα μπουτέ πραγματένγκε. Μπορεί τι εξηγίνας λένγκε κάτι, αλλά μπουτ φαρ πουτσένα: “Σόσκε;” Ντα όταν προσπαθίνασα τι ντας-λεν εκ απάντηση, μπορεί τι ξαναπουτσέν: “Αλλά σόσκε;”

2 Είτε ισινάμ τερνέ είτε πφουρέ, σαρέ κεράσα ερωτήσεις. Μπορεί τι πουτσάς: “Σο κα χας;” “Σο κα ιριάς;” “Σο κα κινάς;” Ή μπορεί τι τθεράς σημαντικές ερωτήσεις ι ζωγιάκε ντα οντουλένγκε σο κα αβέν ανγκλ’ αμέντε. Αλλά όταν να αρακχάσα λατσσέ απαντήσεις ανταλέ ερωτησιέντε, μπορεί τι σταματίνας τι ρόντας ο απαντήσεις.

3. Σόσκε μπουτ τζενέ πακιάνα ότι να μπορίνενα τι αρακχέν ο απαντήσεις κο σημαντικές ερωτήσεις σο τθερένα;

3 Ντέλα η Γραφή ο απαντήσεις κο σημαντικές ερωτήσεις σο τθεράσα; Μερικά τζενέ μπορεί τι πακιάνα ότι ντέλα-λεν, αλλά αμντίνενα ότι η Γραφή ισί μπουτ δύσκολη για τι αγαβέν-λα. Μπορεί τι πακιάνα ότι σάντε ο δάσκαλοι ή ο παπάζια τθερένα ο απαντήσεις ι Γραφιάκε. Γιαβερά τζενέ λατζάνα μπουτ τι βακερέν ότι να τζανένα ο απαντήσεις. Τούι σο πακιάσα;

4, 5. Σο σημαντικές ερωτήσεις τθερέσα τούι; Σόσκε πρέπει τι συνεχίνες τι ρόντες για τι αρακχές ο απαντήσεις;

4 Μπορεί τι μανγκές τι σικλιός ο απαντήσεις σε ερωτήσεις σαρ: Καβά ισί ο νόημας μι ζωγιάκο; Σο κα αβέλ-πες μάντζαρ όταν κα μεράβ; Σαρ ισί ο Ντεβέλ; Ο Ιησούς, ο πιο μπαρό Δάσκαλος, βακερντάς: «Συνεχίνεν τι μανγκέν ντα κα ντιντιόλ-τουμέν· συνεχίνεν τι ρόντεν ντα κα αρακχέν· συνεχίνεν τι μπασκιαρέν ντα κα πουτάρντιβελ τουμένγκε». (Ματθαίος 7:7) Μα σταμάτινε μέχρι τι αρακχές απαντήσεις σο μπορίνεσα τι πακιάς-λεν.

 5 Βα, άμα κα “συνεχίνες τι ρόντες”, κα αρακχές ο απαντήσεις αντρέ κι Αγία Γραφή. (Παροιμίες 2:​1-5) Ανταλά απαντήσεις νανέ μπουτ δύσκολος τι αγαβές-λεν. Οντουλά σο σικλιόσα κα κερέν τι ζωή πιο ευτυχισμέ ακανά ντα κα ντεν-τουτ εκ μπουτ σουκάρ ελπίδα για το μέλλον. Ακανά κα ντικχάς εκ ερώτηση σο να μπορίνενα ο πιο μπουτ τζενέ τι αρακχέν ι απάντηση.

ΠΦΑΜΠΟΛΑ ΑΜΕΝΓΚΕ Ο ΝΤΕΒΕΛ Ή ΙΣΙ ΣΚΛΗΡΟΣ;

6. Σόσκε μερικά τζενέ αμντίνενα ότι ο Ντεβέλ να ενδιαφερίντιβελα ι προβληματένγκε σο τθερένα;

6 Μπουτ τζενέ αμντίνενα ότι ο Ντεβέλ να πφαμπόλα αμένγκε. Βακερένα ότι, άμα ο Ντεβέλ ενδιαφερίντιβελας μπαγιά αμένγκε, ο ντουνιάς κα αβέλας μπουτ διαφορετικός. Παντού ντικχάσα τζένγκια, μίσος ντα μπουτ προβλήματα. Ο τζενέ νασφάλιβενα, δηλαδή πασλιόνα, τθερένα βάσανα ντα μερένα. Μερικοί σκεφτίνενα: “Άμα ο Ντεβέλ πφαμπόλα αμένγκε, σόσκε να σταματίνελα σαρέ ανταλά προβλήματα;”

7. (α) Σαρ σικλιαρντέ ο παπάζια ι τζενέν ότι ο Ντεβέλ ισί σκληρός; (β) Σόσκε μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι ο Ντεβέλ να φταίνελα ι μπέτι πραγματένγκε σο αβένα-πες;

7 Ο παπάζια μπάζιμ κερένα ι τζενέν τι πακιάν ότι ο Ντεβέλ ισί σκληρός. Όταν αβέλα-πες κάτι κακός, βακερένα ότι ισινέ Λέσκο θέλημας, δηλαδή ότι ο Ντεβέλ μανγκλάς τι αβέν-πες αντικάς ο πράγματα. Οντουλέντζαρ σο βακερένα, κι πραγματικότητα κατηγορίνενα ι Ντεβλές. Αλλά η Αγία Γραφή σικλιαρέλα ότι ο Ντεβέλ ποτές να ανέλα ο μπέτι πράγματα. Ο εδάφιος Ιακώβου 1:​13 βακερέλα αμένγκε ότι ο Ντεβέλ να δοκιμάνελα καεκχές μπέτι πραγματέντζαρ. Βακερέλα: «Καέκ όταν νακχέλα εκ πρόβλημας μα τι βακερέλ: “Κατά Ντεβέλ δοκιμάντιβαβα”. Σόσκε ο Ντεβέλ ναστί δοκιμάντιβελα μπέτι πραγματέντζαρ ούτε βοβ δοκιμάνελα καεκχές». Ανταβά μανγκέλα τι βακερέλ ότι, παρόλο σο ο Ντεβέλ να σταματιντάς ο μπέτι πράγματα, ποτές να  κερέλα-λεν τι αβέν-πες. (Διάβανε Ιώβ 34:​10-12) Κα βακεράς εκ παράδειγμας.

8, 9. Σόσκε κα αβέλας λάθος τι κατηγορίνας ι Ντεβλές αμαρέ προβληματένγκε; Βάκερ εκ παράδειγμας.

8 Σκέφτινε εκχέ τερνέ μουρσές σο μπεσέλα κο κχερ πι νταντέσαρ ντα πι νταγιάσαρ. Λέσκο ντατ μανγκέλα-λες μπουτ ντα σικλιαρντάς-λες σαρ τι λελ σωστές αποφάσεις. Σοράν, οντουβά τερνό τζάλα κόντρα πι νταντέσαρ ντα νασέλα κατά κχερ. Κερέλα μπέτι πράγματα ντα τθερέλα μπουτ προβλήματα. Κα βακερέας ότι φταίνελα ο ντατ οντουλένγκε σο αβιλέ-πες επειδή να σταματιντάς πι τσσαβές για μα τι νασέλ κατά κχερ; Σίγουρα όχι! (Λουκάς 15:​11-13) Σαρ οντουβά ντατ, αντικάς ο Ντεβέλ-ντα να σταματιντάς ι τζενέν όταν βον τραμπιντέ τι τζαν λέσαρ κόντρα ντα τι κερέν ο κακός. Οτθάρ, όταν αβέλα-πες κάτι κακός, πρέπει τι ντας-αμέν γκοντί ότι να κερντάς-λες ο Ντεβέλ. Κα αβέλας λάθος τι κατηγορίνας ι Ντεβλές.

9 Ο Ντεβέλ να σταματιντάς ατζέκ ο μπέτι πράγματα επειδή υπαρχίντιβελα εκ μπουτ σημαντικός λόγος. Κο Κεφάλαιος 11, κα σικλιός σο βακερέλα η Αγία Γραφή ανταλέσκε. Αλλά μπορίνεσα τι αβές σίγουρος ότι ο Ντεβέλ μανγκέλα-αμέν ντα ότι να φταίνελα ποτές αμαρέ προβληματένγκε. Κι πραγματικότητα, σάντε Βοβ μπορίνελα τι σταματίνελ-λεν.​—Ησαΐας 33:2.

10. Σόσκε μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι ο Ντεβέλ κα διορθώνελ σαρέ ο προβλήματα σο αντέ ο γκεραλέ τζενέ;

10 Ο Ντεβέλ ισί άγιος. Σο-ντα κερέλα ισί πάκι ντα λατσσό. (Ησαΐας 6:3) Ο Ντεβέλ νανέ σαρ ο τζενέ. Βον μπουτ φαρ κερένα λάθος πράγματα. Αλλά κο Ντεβέλ μπορίνασα τι τθεράς εμπιστοσύνη. Μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι βοβ κα νασκιαρέλ σαρό ο κακός. Ατζέ-ντα ο πιο λατσσό κυβερνήτης να τθερέλα ι ζορ τι διορθώνελ σαρέ ο προβλήματα σο κερένα ο γκεραλέ τζενέ. Καέκ τζενό να τθερέλα αζόμ δύναμη καζόμ τθερέλα ο Ντεβέλ. Βοβ μπορίνελα τι διορθώνελ, ντα σίγουρα κα διορθώνελ, σαρέ ο προβλήματα  σο αντέ ο γκεραλέ τζενέ. Κα σταματίνελ σαρό ο κακός για πάντα.​—Διάβανε Ψαλμός 37:​9-11.

ΣΑΡ ΝΙΩΘΙΝΕΛΑ Ο ΝΤΕΒΕΛ ΟΤΑΝ Ο ΤΖΕΝΕ ΤΘΕΡΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ;

11. Σαρ νιωθίνελα ο Ντεβέλ οντουλένγκε σο τσσίντεσα;

11 Σαρ νιωθίνελα ο Ντεβέλ όταν ντικχέλα σαρέ οντουλά σο αβένα-πες κο ντουνιάς ντα οντουλά σο τσσίντεσα τούι; Η Γραφή σικλιαρέλα ότι ο Ντεβέλ «μανγκέλα ι δικαιοσύνη». (Ψαλμός 37:​28) Άρα, ενδιαφερίντιβελα μπουτ οντουλέσκε σο ισί σωστός ντα οντουλέσκε σο ισί λάθος. Να μπεϊντίνελα-λες ιτς όταν ο τζενέ τθερένα προβλήματα. Η Γραφή βακερέλα ότι «πφανγκιλό λέσκο γκι» όταν ντικχλάς ι ντουνιάς πφερντό κακία κο πουρανέ μπρεσά. (Γένεση 6:​5, 6) Ο Ντεβέλ να αλλαξάλο. (Μαλαχίας 3:6) Η Γραφή βακερέλα ότι ο Ντεβέλ πφαμπόλα τούκε μπαγιά.​—Διάβανε 1 Πέτρου 5:7.

Η Γραφή σικλιαρέλα ότι ο Ιεχωβά ισί Οντουβά σο κερντάς ο σύμπαν με μπουτ αγάπη

12, 13. (α) Σόσκε μανγκάσα ι γιαβερέν ντα πφαμπάσα λένγκε, ντα σαρ νιωθίνασα ι προβληματένγκε σο ισί κο ντουνιάς; (β) Σόσκε μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι ο Ντεβέλ κα νασκιαρέλ σαρέ ο προβλήματα ντα ο αδικίες;

12 Επίσης, η Γραφή βακερέλα ότι ο Ντεβέλ κερντάς-αμέν τι μοιάζας λέστε. (Γένεση 1:​26) Ανταβά μανγκέλα τι βακερέλ ότι ο Ντεβέλ κερντάς-αμέν τι τθεράς ο ίδιες λατσσέ ιδιότητες σο τθερέλα βοβ-ντα. Άρα, άμα νιωθίνεσα μπέτι όταν ντικχέσα λατσσέ τζενέν τι τθερέν προβλήματα, ο Ντεβέλ σίγουρα νιωθίνελα ατζέκ πιο μπέτι όταν ντικχέλα-λεν! Σαρ τζανάσα-λες ανταβά;

13 Η Γραφή σικλιαρέλα-αμέν ότι «ο Ντεβέλ ισί αγάπη». (1 Ιωάννη 4:8) Σο-ντα κερέλα ο Ντεβέλ, κερέλα-λες από αγάπη. Οτθάρ, αμέν μανγκάσα ι γιαβερέν επειδή ο Ντεβέλ μανγκέλα-αμέν. Σκέφτινε: Άμα τθερέας ι ζορ, κα νασκιαρέας σαρέ ο βάσανα ντα ο αδικίες κατά ντουνιάς; Σίγουρα κα κερέας-λες, επειδή μανγκέσα ι τζενέν. Σο κα κερέλ ο Ντεβέλ; Βοβ τθερέλα ι ζορ, ντα επειδή μανγκέλα-αμέν,  κα νασκιαρέλ σαρέ ο βάσανα ντα ο αδικίες. Μπορίνεσα τι αβές σίγουρος ότι η κάθε εκ υπόσχεση ι Ντεβλέσκι σο ντικχλάμ κι αρχή ανταλέ βιβλιόσκι κα αβέλ-πες μπαγιά! Αλλά για τι μπορίνες τι πακιάς ανταλά υποσχέσεις, πρέπει τι σικλιός πιο μπουτ ι Ντεβλέσκε.

Ο ΝΤΕΒΕΛ ΜΑΝΓΚΕΛΑ ΤΙ ΣΙΚΛΙΟΣ-ΛΕΣ

Άμα μανγκέσα τι αβές αμάλ εκχέ τζενέσαρ, βακερέσα λέσκε το ναβ. Ο Ντεβέλ βακερέλα αμένγκε πο ναβ αντρέ κι Αγία Γραφή

14. Καβά ισί ι Ντεβλέσκο ναβ, ντα σαρ τζανάσα ότι πρέπει τι χρησιμοποιήνας-λες;

14 Άμα μανγκέσα τι αβές αμάλ εκχέ τζενέσαρ, καβά ισί ο πρώτος πράγμας σο βακερέσα λέσκε; Το ναβ. Ο Ντεβέλ τθερέλα ναβ; Μπουτ θρησκείες βακερένα ότι λέσκο ναβ ισί Ντεβέλ ή Κύριος, αλλά ανταλά νανέ ναβά. Ισί τίτλοι, σαρ «βασιλιάς» ή «πρόεδρος». Ο Ντεβέλ βακερντάς αμένγκε ότι λέσκο ναβ ισί Ιεχωβά. Ο εδάφιος Ψαλμός 83:​18 βακερέλα: «Για τι σικλιόν ο τζενέ ότι τούι, σο βακερένα τούκε Ιεχωβά, ισινάν ο πιο Μπαρό σαρί κι πφουβ». Ο τζενέ σο γραφιντέ ι Γραφή χρησιμοποιηντέ ι Ντεβλέσκο ναβ χιλιάδες φαρ. Ο Ιεχωβά μανγκέλα τι σικλιός λέσκο ναβ ντα τι χρησιμοποιήνες-λες. Βακερέλα πο ναβ τούκε για τι μπορίνες τι αβές λέσκο αμάλ.

15. Σο μανγκέλα τι βακερέλ ο ναβ Ιεχωβά;

15 Ο ναβ ι Ντεβλέσκο, Ιεχωβά, τθερέλα μπαρί σημασία. Μανγκέλα τι βακερέλ ότι ο Ντεβέλ μπορίνελα τι κερέλ σο-ντα υπόσχεση ντέλα ντα σο-ντα τθερέλα  πι γκοντιάτε. Τίποτα να μπορίνελα τι σταματίνελ-λες. Σάντε ο Ιεχωβά μπορίνελα τι τθερέλ ανταβά ναβ. *

16, 17. Σο μανγκέλα τι σικαβέλ αμένγκε η Αγία Γραφή όταν βακερέλα ότι ο Ντεβέλ ισί (α) «ο πιο Ζουρανό»; (β) «Βασιλιάς για πάντα»; (γ) «Δημιουργός»;

16 Σαρ διαβαντάμ πιο οπρέ, ο εδάφιος Ψαλμός 83:​18 βακερέλα ι Ιεχωβάσκε: «Ισινάν ο πιο Μπαρό». Επίσης,  ο εδάφιος Αποκάλυψη 15:3 βακερέλα: «Μπαρέ ντα μπουτ σουκάρ ισί οντουλά σο κερντάν, Ντέβλα Ιεχωβά, τούι σο ισινάν ο πιο Ζουρανό. Δίκαια ντα αληθινά ισί το ντρομά, τούι σο ισινάν Βασιλιάς για πάντα». Σο μανγκέλα τι σικαβέλ αμένγκε η Αγία Γραφή όταν βακερέλα ότι ο Ντεβέλ ισί «ο πιο Ζουρανό»; Μανγκέλα τι σικαβέλ ότι ο Ιεχωβά ισί πιο ζουρανό σαρέ οντουλένταρ σο υπαρχίντιβενα κο σύμπαν. Ντα όταν βακερέλα ότι ο Ντεβέλ ισί «Βασιλιάς για πάντα», μανγκέλα τι σικαβέλ ότι βοβ υπαρχίντιβελας πάντα. Ο εδάφιος Ψαλμός 90:2 βακερέλα ότι βοβ τζουβντιόλας πάντα χωρίς τι τθερέλ αρχή ντα κα τζουβντιόλ για πάντα χωρίς τι τθερέλ ποτές τέλος. Νανέ μπουτ σημαντικός ανταβά;

17 Σάντε ο Ιεχωβά ισί ο Δημιουργός, οντουβά σο κερντάς-λεν σαρέ. Ο εδάφιος Αποκάλυψη 4:​11 βακερέλα: «Άξιος ισινάν, Ιεχωβά, βα, αμαρό Ντεβέλ, τι λες ι δόξα ντα ι τιμή ντα ι ζορ, σόσκε τούι κερντάν-λεν σαρέ, ντα επειδή μανγκλάν-λες κερντιλέ ντα υπαρχίντιβενα». Ο Ιεχωβά κερντάς σο-ντα  μπορίνεσα τι σκεφτίνες​—ι αγγελόν κο ουρανός, ο τσεργανιά, ο φρούτα σο ισί κο δέντρα ντα ι ματσσέν σο ισί κι ντεριάβ!

ΜΠΟΡΙΝΕΣΑ ΤΙ ΑΒΕΣ ΑΜΑΛ Ι ΙΕΧΩΒΑΣΚΟ;

18. Σόσκε μπορεί μερικά τζενέ τι αμντίνενα ότι ποτές να κα μπορίνεν τι αβέν αμαλά ι Ντεβλέσκε; Σο βακερέλα η Αγία Γραφή ανταλέσκε;

18 Όταν μερικά τζενέ διαβάνενα για το ιδιότητες ι Ιεχωβάσκε, νταρένα ντα σκεφτίνενα: “Ο Ντεβέλ ισί αζόμ ζουρανό, αζόμ μπαρό ντα αζόμ οπρέ​—σόσκε τι πφαμπόλ μάνγκε;” Αλλά αντικάς μανγκέλα τι νιωθίνας ο Ντεβέλ; Σίγουρα όχι. Ο Ιεχωβά μανγκέλα τι αβέλ πασέ αμέντε. Η Γραφή βακερέλα ότι ο Ντεβέλ «νανέ ντουρ αμένταρ». (Πράξεις 17:​27) Ο Ντεβέλ μανγκέλα τι πλησιάνες-λες, ντα ντέλα πο λάφι ότι βοβ-ντα κα “πλησιάνελ-τουτ”.​—Ιακώβου 4:8.

19. (α) Σαρ μπορίνεσα τι αβές αμάλ ι Ντεβλέσκο; (β) Καλά ιδιότητες ι Ιεχωβάσκε μπεϊντίνεσα πιο μπουτ;

19 Σαρ μπορίνεσα τι αβές αμάλ ι Ντεβλέσκο; Ο Ιησούς βακερντάς: «Ανταβά μανγκέλα τι βακερέλ ζωή για πάντα, τι σικλιόν τούκε, σο ισινάν ο μόνος αληθινός Ντεβέλ, ντα οντουλέσκε σο μπουτσσαντάν, ι Ιησού Χριστόσκε». (Ιωάννης 17:3) Συνέχινε τι σικλιός, ντα αντικάς κα γνωρίνες ι Ιεχωβάς ντα ι Ιησούς. Αζομάν κα μπορίνες τι τζουβντιός για πάντα. Για παράδειγμας, πιο οπρέ σικλιλάμ ότι «ο Ντεβέλ ισί αγάπη». (1 Ιωάννη 4:​16) Αλλά βοβ τθερέλα μπουτ γιαβερά-ντα σουκάρ ιδιότητες. Η Γραφή βακερέλα αμένγκε ότι ο Ιεχωβά «σικαβέλα έλεος ντα τζιτζίνελα ι τζενένγκε, . . . τθερέλα υπομονή ντα σικαβέλα μπουτ λατσσιπέ ντα αλήθεια αντράλ πι γκίσταρ». (Έξοδος 34:6) Ο Ιεχωβά ισί “λατσσό ντα έτοιμος τι συγχωρίνελ”. (Ψαλμός 86:5) Ο Ντεβέλ τθερέλα υπομονή ντα ισί πιστός. (2 Πέτρου 3:9· Αποκάλυψη 15:4) Κα σικλιός ατζέκ πιο μπουτ για το σουκάρ ιδιότητες ι Ντεβλέσκε καζόμ διαβάνεσα λέσκε αντράλ κατά Αγία Γραφή.

20-22. (α) Σαρ μπορίνασα τι νιωθίνας πασέ κο Ντεβέλ αφού να μπορίνασα τι ντικχάς-λες; (β) Σο πρέπει τι κερές άμα κάποια τζενέ μανγκένα τι τσσιναβές τι διαβάνες ι Γραφή;

 20 Σαρ μπορίνεσα τι νιωθίνες πασέ κο Ντεβέλ άμα να μπορίνεσα τι ντικχές-λες; (Ιωάννης 1:​18· 4:​24· 1 Τιμόθεο 1:​17) Όταν διαβάνεσα ι Ιεχωβάσκε αντρέ κι Αγία Γραφή, αγαβέσα ότι ισί αληθινός. (Ψαλμός 27:4· Ρωμαίους 1:​20) Καζόμ πιο μπουτ σικλιόσα ι Ιεχωβάσκε, κα μανγκές-λες ατζέκ πιο μπουτ ντα κα νιωθίνες πιο πασέ λέστε.

Εκ ντατ μανγκέλα πι τσσαβέν, αλλά αμαρό Ντατ σο ισί κο ουρανός μανγκέλα-αμέν ατζέκ πιο μπουτ

21 Κα αγαβές ότι ο Ιεχωβά ισί αμαρό Ντατ. (Ματθαίος 6:9) Βοβ ντινάς-αμέν ι ζωή ντα μανγκέλα τι τθεράς ι πιο λατσσί ζωή σο υπαρχίντιβελα. Ανταβά κα μανγκέλας εκ λατσσό ντατ πι τσσαβένγκε. (Ψαλμός 36:9) Βα, η Γραφή σικλιαρέλα ότι μπορίνεσα τι αβές αμάλ ι Ιεχωβάσκο. (Ιακώβου 2:​23) Για σκέφτινε. Ο Ιεχωβά, Οντουβά σο κερντάς σαρέ οντουλά σο ισί κο σύμπαν, μανγκέλα τι αβές λέσκο αμάλ!

22 Μερικά τζενέ μπορεί τι μανγκένα τι τσσιναβές τι διαβάνες ι Γραφή. Μπορεί τι νταρένα ότι κα αλλάνες τι θρησκεία. Αλλά μα μουκχ καεκχές τι σταματίνελ-τουτ τι αβές αμάλ ι Ιεχωβάσκο. Βοβ ισί ο πιο λατσσό Αμάλ σο κα μπορίνεας τι τθερές.

23, 24. (α) Σόσκε πρέπει τι συνεχίνες τι κερές ερωτήσεις; (β) Σο κα σικλιάς κο γιαβέρ κεφάλαιος;

23 Καζόμ κα διαβάνες ι Γραφή, κα αρακχές πράγματα σο να κα αγαβές. Μα λάτζα τι κερές ερωτήσεις ή τι μανγκές βοήθεια. Ο Ιησούς βακερντάς ότι πρέπει τι αβάς ταπεινοί, σαρ ο χουρντέ. (Ματθαίος 18:​2-4) Ντα ο χουρντέ κερένα μπουτ ερωτήσεις. Ο Ντεβέλ μανγκέλα τι αρακχές ο απαντήσεις. Οτθάρ, διάβανε ι Γραφή με προσοχή για τι αβές σίγουρος ότι οντουλά σο σικλιόσα ισί μπαγιά.​—Διάβανε Πράξεις 17:11.

24 Ο πιο λατσσό τρόπος για τι σικλιός ι Ιεχωβάσκε ισί τι διαβάνες ι Γραφή. Κο γιαβέρ κεφάλαιος, κα σικλιάς σόσκε η Γραφή ισί διαφορετική σαρέ κατά γιαβερά βιβλία.

^ παρ. 15 Άμα τι Αγία Γραφή να τθερέλα αντρέ ο ναβ Ιεχωβά ή άμα κα μανγκέας τι σικλιός πιο μπουτ για τη σημασία σο τθερέλα ντα σαρ βακέρντιβελα ι Ντεβλέσκο ναβ, παρακαλίνασα-τουτ τι ντικχές ι Σημείωση 1 κο παλαϊνέ σελίδες.