Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ ΝΤΕΣ

Σο Σικλιάσα Κατά Αγία Γραφή ι Αγγελόνγκε

Σο Σικλιάσα Κατά Αγία Γραφή ι Αγγελόνγκε

1. Σόσκε ισί λατσσό τι σικλιάς ι αγγελόνγκε;

Ο ΙΕΧΩΒΑ μανγκέλα τι σικλιάς λέσκε φαμιλιάκε. Αντρέ οντουλέ φαμιλιάτε ισί ο άγγελοι-ντα. Η Αγία Γραφή βακερέλα ότι ισί «τσσαβέ ι Ντεβλέσκε». (Ιώβ 38:7) Σο κερένα ο άγγελοι; Σαρ βοηθιντέ ι τζενέν κο πουρανέ μπρεσά; Ντα μπορίνενα τι βοηθίνεν-αμέν ακανά;​—Ντικχ ι Σημείωση 8 κο παλαϊνέ σελίδες.

2. Κον κερντάς ι αγγελόν; Καμπόρ άγγελοι υπαρχίντιβενα;

2 Ισί σημαντικός τι τζανάς κον κερντάς ι αγγελόν. Ο εδάφιος Κολοσσαείς 1:​16 βακερέλα αμένγκε ότι ο Ιεχωβά κερντάς ι Ιησούς ντα σοράν κερντιλέ «σαρέ ο γιαβερά πράγματα κο ουρανός ντα οπράλ κι πφουβ». Αζομάν κερντιλέ ο άγγελοι-ντα. Καμπόρ άγγελοι υπαρχίντιβενα; Η Γραφή βακερέλα ότι υπαρχίντιβενα μπουτ εκατομμύρια άγγελοι.​—Ψαλμός 103:​20· Αποκάλυψη 5:11.

3. Σο σικλιάσα ι αγγελόνγκε κατά εδάφια Ιώβ 38:​4-7;

3 Η Γραφή επίσης σικλιαρέλα-αμέν ότι ο Ιεχωβά κερντάς ι αγγελόν πριν τι κερέλ ι πφουβ. Σαρ αισθάντιλε ο άγγελοι όταν ντικχλέ ι πφουβ; Ο βιβλίος Ιώβ βακερέλα αμένγκε ότι χαιρισάλε μπουτ. Ισινέ εκ ενωμέ φαμιλί ντα υπηρετίνενας ι Ιεχωβάς γιεκ.​—Ιώβ 38:​4-7.

Ο ΑΓΓΕΛΟΙ ΒΟΗΘΙΝΕΝΑ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΥΠΗΡΕΤΟΝ

4. Σαρ τζανάσα ότι ο άγγελοι ενδιαφερίντιβενα ι τζενένγκε;

4 Ο άγγελοι ενδιαφερίντιβενας πάντα ι τζενένγκε ντα για το σκοπός σο τθερέλα ο Ιεχωβά ι πφουβιάκε ντα ι τζενένγκε. (Παροιμίες 8:​30, 31· 1 Πέτρου 1:​11, 12) Πρέπει τι στεναχωρισάλε μπουτ όταν ο Αδάμ ντα η Εύα γκιλέ κόντρα ι Ντεβλέσαρ. Ντα πρέπει τι στεναχωρίντιβενα ατζέκ πιο μπουτ  ακανά σο ντικχένα ότι ο πιο μπουτ τζενέ να ασουνένα ι Ιεχωβάς. Αλλά όταν εκ τζενό μετανιώνελα ντα βουρτίνελα κο Ντεβέλ, ο άγγελοι χαιρίνενα. (Λουκάς 15:​10) Ο άγγελοι ενδιαφερίντιβενα μπουτ οντουλένγκε σο υπηρετίνενα ι Ντεβλές. Ο Ιεχωβά χρησιμοποιήνελα-λεν για τι βοηθίνελ ντα τι αρακχαβέλ πι υπηρετόν σο ισί κι πφουβ. (Εβραίους 1:7, 14) Για τι ντικχάς μερικά παραδείγματα.

«Μο Ντεβέλ μπουτσσαντάς πι αγγελός ντα πφαντάς ο μούι ι λιονταρίνγκο».​—Δανιήλ 6:22

5. Σαρ βοηθιντέ ο άγγελοι ι Ντεβλέσκε υπηρετόν κο πουρανέ μπρεσά;

 5 Ο Ιεχωβά μπουτσσαντάς ντουέ αγγελόν για τι βοηθίνεν τον Λωτ ντα λέσκι φαμιλί τι σώντιβεν αζομάν σο κα καταστραφίνελας ο πόλεις σο βακέρντιβενας Σόδομα ντα Γόμορρα. (Γένεση 19:​15, 16) Μπουτ μπρεσά πιο σοράν, κάποια τζενέ τσσουντέ τον προφήτη Δανιήλ εκχέ μπαρέ γουρνάτε σο τθερέλας λιονταρίν, αλλά να παθισάλο τίποτα, σόσκε ο «Ντεβέλ μπουτσσαντάς πι αγγελός ντα πφαντάς ο μούι ι λιονταρίνγκο». (Δανιήλ 6:​22) Πιο σοράν, όταν ο απόστολος Πέτρος ισινέ κι φυλακή, ο Ιεχωβά μπουτσσαντάς εκχέ αγγελός τι ελευθερώνελ-λες. (Πράξεις 12:​6-11) Επίσης, άγγελοι βοηθιντέ ι Ιησούς όταν ισινέ κι πφουβ. Για παράδειγμας, κάνα μπολντιλό, «ο άγγελοι υπηρετίνενας-λες». (Μάρκος 1:​13) Χάνικ πριν τι μουνταρέν-λες, εκ άγγελος «ντινάς-λες ζορ».​—Λουκάς 22:43.

6. (α) Σαρ τζανάσα ότι ο άγγελοι βοηθίνενα ι Ντεβλέσκε υπηρετόν αντιβές; (β) Καλέ ερωτησιέντε κα απαντίνας ακανά;

6 Αντιβές, ο άγγελοι να σικαβένα-πες κο τζενέ. Αλλά ο Ντεβέλ συνεχίνελα τι χρησιμοποιήνελ ι αγγελόν για τι βοηθίνελ πι υπηρετόν. Η Γραφή βακερέλα: «Ο άγγελος ι Ιεχωβάσκο ισί ντονταλάι οντουλένταρ σο νταρένα Λέσταρ ντα αρακχαβέλα-λεν». (Ψαλμός 34:7) Σόσκε χρειαζίντιβασα αρακχαϊπέ; Επειδή τθεράσα ζουρανέ ντουσμανίν σο μανγκένα τι κερέν αμένγκε κακός. Κον ισί οντουλά ντουσμάνια; Κατάρ αβιλέ; Σαρ προσπαθίνενα τι κερέν αμένγκε κακός; Για τι απαντίνας ανταλέ ερωτησιέντε, κα ντικχάς σο αβιλό-πες όταν ο Ντεβέλ κερντάς τον Αδάμ ντα την Εύα.

ΤΘΕΡΑΣΑ ΝΤΟΥΣΜΑΝΙΝ ΣΟ ΝΑΣΤΙ ΝΤΙΚΧΑΣΑ-ΛΕΝ

7. Σο κερντέ ο τζενέ επειδή χουχαντάς-λεν ο Σατανάς;

7 Κο Κεφάλαιος 3 σικλιλάμ ότι εκ άγγελος γκιλό κόντρα κο Ντεβέλ ντα μανγκέλας τι κυβερνίνελ γιαβερέν. Η Γραφή βακερέλα ότι οντουβά άγγελος ισί ο Σατανάς ο Διάβολος. (Αποκάλυψη 12:9) Ο Σατανάς μανγκέλας τι τζαν κόντρα κο Ντεβέλ ο τζενέ-ντα. Μπορισάλο τι χουχαβέλ ι  Ευά, ντα από αζομάν μέχρι ακανά χουχαβέλα ι πιο μπουτ τζενέν. Οκιά μπάνταρ όμως, μερικά τζενέ, σαρ για παράδειγμας ο Άβελ, ο Ενώχ ντα ο Νώε, ατσσιλέ πιστοί κο Ιεχωβά.​—Εβραίους 11:4, 5, 7.

8. (α) Σαρ αβιλέ δαίμονες μερικοί άγγελοι; (β) Σο κερντέ ο δαίμονες για τι σώντιβεν κατά Κατακλυσμός;

8 Αζομάν σο τζουβντιόλας ο Νώε, μερικοί άγγελοι γκιλέ κόντρα κο Ντεβέλ ντα μουκχλέ πουμαρό κχερ, ο ουρανός, για τι τζουβντιόν κι πφουβ σαρ τζενέ. Σόσκε; Η Γραφή βακερέλα αμένγκε ότι μανγκένας τι παντρίνεν τζουβλίντζαρ. (Διάβανε Γένεση 6:2) Αλλά ανταβά δεν έπρεπε τι κερέν-λες ο άγγελοι. (Ιούδα 6) Σαρ οντουλά πφιρνέ άγγελοι, ο πιο μπουτ τζενέ αβιλέας γκεραλέ ντα άγριοι. Ο Ιεχωβά λιντάς ι απόφαση τι ανέλ εκ Κατακλυσμός σαρί κι πφουβ για τι καταστραφίνελ ι πφιρνέ τζενέν. Αλλά σωντάς πι πιστέ υπηρετόν. (Γένεση 7:​17, 23) Για μα τι καταστραφίντιβεν, ο πφιρνέ άγγελοι βουρτισάλε κο ουρανός. Η Γραφή βακερέλα ότι οντουλά πφιρνέ άγγελοι βακέρντιβενα δαίμονες. Τραμπιντέ τι τζαν βον-ντα κόντρα κο Ντεβέλ σαρ ο Σατανάς, ντα ο Διάβολος αβιλό λένγκο αρχηγός.​—Ματθαίος 9:34.

9. (α) Σο αβιλό-πες ι δαιμονέντζαρ όταν γκιλέ πάλι κο ουρανός; (β) Σο κα σικλιάς πιο τελέ;

9 Επειδή ο δαίμονες να ατσσιλέ πιστοί, ο Ιεχωβά να μανγκλάς-λεν πάλι αντρέ πι φαμιλιάτε. (2 Πέτρου 2:4) Ο δαίμονες να μπορίνενα τι αβέν πάλι τζενέ, αλλά συνεχίνενα τι “χουχαβέν σαρέ ι ντουνιάς”. (Αποκάλυψη 12:9· 1 Ιωάννη 5:​19) Ακανά κα σικλιάς σαρ μπορίνενα τι χουχαβέν αζόμ μπουτέ τζενέν.​—Διάβανε 2 Κορινθίους 2:11.

ΣΑΡ ΧΟΥΧΑΒΕΝΑ Ο ΔΑΙΜΟΝΕΣ Ι ΤΖΕΝΕΝ

10. Σαρ χουχαβένα ο δαίμονες ι τζενέν;

10 Ο δαίμονες χουχαβένα ι τζενέν με μπουτ τρόπους. Ο τζενέ επικοινωνίνενα ι δαιμονέντζαρ είτε κορκορέ είτε με βοήθεια από εκ γιαβέρ τζενό, σαρ για παράδειγμας από εκ μάγος-γιατρός ή από εκ χότζας. Ανταβά σο κερένα βακέρντιβελα  σατανισμός ή πνευματισμός. Αλλά η Γραφή βακερέλα αμένγκε τι ατσσάς ντουρ σαρέ κατά πράγματα σο τθερένα τι κερέν ι δαιμονέντζαρ. (Γαλάτες 5:​19-21) Σόσκε; Σαρ εκ κυνηγός τσσουβέλα εκ παγίδα για τι ασταρέλ ο ζώα, αντικάς ο δαίμονες-ντα χρησιμοποιήνενα διάφορα πράγματα για τι χουχαβέν ντα τι κερέν κουμάντος ι τζενέν.​—Ντικχ ι Σημείωση 26 κο παλαϊνέ σελίδες.

11. Σο ισί η μαντεία, ντα σόσκε πρέπει τι νασάς ντουρ λάταρ;

11 Εκ κατά πράγματα σο κερένα για τι χουχαβέν ι τζενέν βακέρντιβελα μαντεία. Μαντεία ισί όταν εκ τζενό, ι δαιμονένγκε ζοριάσαρ, προσπαθίνελα τι ντικχέλ σο κα αβέλ-πες κο μέλλον ή τι σικλιόλ πραγματένγκε σο να τζανέλα. Για τι προσπαθίνελ τι κερέλ-λες ανταβά, εκ τζενό μπορεί τι ντικχέλ ο τσεργανιά, τι ρόντελ για σημάδια, τι χρησιμοποιήνελ ι τράπουλα, τι ντικχέλ ι κρυστάλλινη σφαίρα ντα τι διαβάνελ ο βας ή ο φλιτζάνι. Μπουτ τζενέ αμντίνενα ότι ανταλά πράγματα νανέ κάτι κακός, αλλά ανταβά νανέ μπαγιά. Ισί μπουτ επικίνδυνα. Για παράδειγμας, η Γραφή σικαβέλα ότι ο δαίμονες κερένα μπουτί γιεκ οντουλέντζαρ σο ντικχένα ο μέλλον. Κο εδάφια Πράξεις 16:​16-18 διαβάνασα ότι “εκ δαίμονας σο κερέλας μαντεία” βοηθίνελας εκχέ τσσαγιά τι “ντικχέλ ο μέλλον”. Όταν ο απόστολος Παύλος νικαντάς ι δαιμονάς αντρά-λάταρ, η τσσάι να μπορίνελας τι ντικχέλ ο μέλλον.

12. (α) Σόσκε ισί επικίνδυνος τι προσπαθίνελ κάποιος τι επικοινωνίνελ ι μουλέντζαρ; (β) Σόσκε ο υπηρέτες ι Ντεβλέσκε να ανακατούντιβενα ποτές πραγματέντε σο τθερένα τι κερέν ι δαιμονέντζαρ;

12 Ο δαίμονες κερένα κάτι γιαβέρ-ντα για τι χουχαβέν ι τζενέν. Προσπαθίνενα τι κερέν-αμέν τι πακιάς ότι μπορίνασα τι κεράς λάφι ι μουλέντζαρ ντα ότι ο μουλέ συνεχίνενα τι τζουβντιόν κάπου γιαβερτθέ ντα μπορίνενα τι κερέν αμέντζαρ λάφι ή τι κερέν αμένγκε κακός. Για παράδειγμας, κάποιος σο χασαρντάς εκχέ αμαλές ή εκχέ τζενές κο μεριπέ μπορεί τι τζαλ σε εκ μέντιουμ σο βακερέλα ότι κα βοηθίνελ-λες τι κερέλ λάφι ι μουλέσαρ. Ο μέντιουμ μπορεί τι βακερέλ  λέσκε κάτι σημαντικός οντουλέ τζενέσκε σο μουλό ή ατζέ-ντα τι κερέλ ι φωνή ι μουλέσκι. (1 Σαμουήλ 28:​3-19) Μπουτ πράγματα σο κερένα ο τζενέ όταν μερέλα κάποιος κερένα-λεν επειδή πακιάνα ότι ο μουλέ συνεχίνενα τι τζουβντιόν κάπου γιαβερτθέ. Οντουλά μπορεί τι ισί ο συνήθειες σο τθερένα κο κηδείες, κάνα ιλιαβένα, κάνα μουκχένα πράγματα για τι χαλ ή τι πιλ ο μουλό, ντα μερικά πράγματα σο κερένα κάνα ντισαρένα. Όταν ο Χριστιανοί να κερένα ανταλά έθιμα, λένγκε τζενέ ή λένγκε γείτονες μπορεί τι πρασάνα-λεν, τι προσβαλίνενα-λεν ή μα τι μανγκένα τι κερέν λέντζαρ παρέα. Αλλά ο Χριστιανοί τζανένα ότι ο μουλέ να τζουβντιόνα κάπου γιαβερτθέ. Ναστί κεράσα λέντζαρ λάφι ντα να μπορίνενα τι κερέν αμένγκε κακός. (Ψαλμός 115:​17) Τι αρακχαβές-τουτ μπουτ. Ποτές μα τι προσπαθίνες τι επικοινωνίνες ι μουλέντζαρ ή ι δαιμονέντζαρ ντα ποτές μα τι ανακατούντιβες πραγματέντε σο τθερένα τι κερέν ι δαιμονέτζαρ.​—Διάβανε Δευτερονόμιο 18:​10, 11· Ησαΐας 8:19.

13. Σο μπορισάλε τι κερέν μπουτ τζενέ σο πριν νταρένας κατά δαίμονες;

13 Ο δαίμονες, όχι μόνο χουχαβένα ι τζενέν, αλλά νταραβένα-λεν-ντα. Αντιβές, ο Μπενγκ ντα λέσκε δαίμονες τζανένα ότι τθερένα σάντε “χάνικ χρόνος ανγκλά-πουμέντε” μέχρι τι νασκιαρέλ-λεν ο Ντεβέλ κατά πφουβ, ντα οτθάρ ισί πιο άγριοι ντα κερένα πιο μπουτ κακός από ό,τι πριν. (Αποκάλυψη 12:​12, 17) Όμως, χιλιάδες τζενέ σο πριν νταρένας κατά δαίμονες ακανά να νταρένα λένταρ. Σαρ μπορισάλε τι κερέν-λες ανταβά;

ΤΖΑ ΚΟΝΤΡΑ ΚΟ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΝΤΑ ΝΑΣ ΛΕΝΓΚΕ ΒΑΣΤΕΝΤΑΡ

14. Σαρ ο Χριστιανοί σο τζουβντιόνας κο πρώτος αιώνας, σαρ μπορίνασα αμέν-ντα τι νασάς κατά δαιμονένγκε βαστά;

14 Η Γραφή βακερέλα αμένγκε σαρ τι τζας κόντρα κο δαίμονες ντα σο τι κεράς για τι νασάς λένταρ. Για παράδειγμας, μερικά τζενέ σο μπεσένας κι Έφεσος επικοινωνίνενας ι δαιμονέντζαρ πριν τι σικλιόν ι αλήθεια. Σο κερντέ  για τι νασέν κατά δαιμονένγκε βαστά; Η Γραφή βακερέλα: «Μπουτ οντουλένταρ σο ασχολίντιβενας πραγματέντζαρ σο τθερένας τι κερέν με τη μαγεία γκιντιντέ πουμαρέ βιβλία ντα πφαμπαρντέ-λεν ανγκλάλ σαριλέντε». (Πράξεις 19:​19) Επειδή μανγκένας τι αβέν Χριστιανοί, καταστραφιντέ σαρέ πουμαρέ μαγικά βιβλία. Αμέν-ντα πρέπει τι κεράς οντουβά σο κερντέ βον. Κον μανγκέλα τι υπηρετίνελ ι Ιεχωβάς πρέπει τι μουκχέλ ο πράγματα σο τθερένα τι κερέν ι δαιμονέντζαρ. Οντουλά πράγματα μπορεί τι ισί βιβλία, περιοδικά, ζώδια, έργα, γκιλιά, παιχνίδια, ατζέ-ντα αφίσες σο κερένα ι μαγεία ντα ι δαιμονέν τι ντικχιόν σουκάρ ντα ότι νανέ κάτι κακός. Επίσης, μπορεί τι ισί πράγματα σο ιρίνα ο τζενέ για μα τι παθίνεν κάτι κακός.​—1 Κορινθίους 10:21.

15. Σο γιαβέρ πρέπει τι κεράς για τι τζας κόντρα κο Μπενγκ ντα κο δαίμονες;

15 Αφού νακχλέ μερικά μπρεσά από αζομάν σο ο Χριστιανοί κι Έφεσος πφαμπαρντέ πουμαρέ μαγικά βιβλία, ο απόστολος Παύλος γραφιντάς λένγκε ότι έπρεπε τι συνεχίνεν “τι ουσαρέν” ντα τι πολεμίνεν «ι πφιρνέ αγγελόντζαρ». (Εφεσίους 6:​12) Βα, παρόλο σο πφαμπαρντέας πουμαρέ βιβλία, ο δαίμονες συνεχίνενας τι προσπαθίνεν τι κερέν λένγκε κακός. Άρα, σο γιαβέρ έπρεπε τι κερέν; Ο Παύλος βακερντάς λένγκε: «Λεν ι μπαρί ασπίδα της πίστης, σο λάσαρ κα μπορίνεν τι σταματίνεν σαρέ ο βέλη ι πφιρνέσκε σο τθερένα γιακ». (Εφεσίους 6:​16) Σαρ η ασπίδα αρακχαβέλας ι στρατιωτής κο τζένγκι, αντικάς αμαρί πίστη-ντα μπορίνελα τι αρακχαβέλ-αμέν. Άμα πακιάσα σαρέ αμαρέ γκίσαρ ότι ο Ιεχωβά μπορίνελα τι αρακχαβέλ-αμέν, κα μπορίνας τι τζας κόντρα κο Μπενγκ ντα κο δαίμονες.​—Ματθαίος 17:20.

16. Σαρ μπορίνασα τι κεράς αμαρί πίστη κο Ιεχωβά πιο ζουρανί;

16 Σαρ μπορίνασα τι κεράς αμαρί πίστη κο Ιεχωβά πιο ζουρανί; Πρέπει τι διαβάνας ι Γραφή κάθε ντιβές ντα τι σικλιάς τι στηρίντιβας κο Ιεχωβά για τι αρακχαβέλ-αμέν. Άμα τθεράσα εμπιστοσύνη κο Ιεχωβά, ο Μπενγκ ντα ο  δαίμονες να κα μπορίνεν τι κερέν αμένγκε κακός.​—1 Ιωάννη 5:5.

17. Σο γιαβέρ κα αρακχαβέλ-αμέν κατά δαίμονες;

17 Σο γιαβέρ έπρεπε τι κερέν ο Χριστιανοί κι Έφεσος; Τζουβντιόνας εκχέ τθεμέστε σο ισινέ πφερντό μπενγκαλέ πράγματα. Οτθάρ, ο Παύλος βακερντάς λένγκε: “Συνεχίνεν τι προσευχίντιβεν πάντα”. (Εφεσίους 6:​18) Έπρεπε τι μανγκέν συνέχεια κατά Ιεχωβά τι αρακχαβέλ-λεν. Σο πρέπει τι κεράς αμέν; Αμέν-ντα τζουβντιάσα εκχέ ντουνιάστε σο ισί πφερντό μπενγκαλέ πράγματα. Άρα, αμέν-ντα πρέπει τι μανγκάς κατά Ιεχωβά τι αρακχαβέλ-αμέν ντα τι βακεράς λέσκο ναβ κάνα προσευχίντιβασα. (Διάβανε Παροιμίες 18:​10) Άμα συνεχίνασα τι μανγκάς κατά Ιεχωβά τι ελευθερώνελ-αμέν κατά Μπενγκέσκε βαστά, ο Ιεχωβά κα απαντίνελ αμαρέ προσευχιέντε.​—Ψαλμός 145:​19· Ματθαίος 6:13.

18, 19. (α) Σαρ μπορίνασα τι νικίνας ι Μπενγκές ντα ι δαιμονέν; (β) Καλέ ερωτησιάτε κα λας ι απάντηση κο γιαβέρ κεφάλαιος;

18 Άμα μουκχλάμ σαρέ ο πράγματα σο τθερένα τι κερέν με το σατανισμός ντα στηρίντιβασα κο Ιεχωβά για τι αρακχαβέλ-αμέν, μπορίνασα τι τζας κόντρα κο Μπενγκ ντα κο δαίμονες. Να χρειαζίντιβελα τι νταράς λένταρ. (Διάβανε Ιακώβου 4:7, 8) Ο Ιεχωβά ισί μπουτ πιο ζουρανό κατά δαίμονες. Τιμωριντάς-λεν αζομάν σο τζουβντιόλας ο Νώε, ντα κο μέλλον κα καταστραφίνελ-λεν. (Ιούδα 6) Ντε-τουτ γκοντί ότι να ισινάμ κορκορέ κο αγώνας σο κεράσα. Ο Ιεχωβά χρησιμοποιήνελα πι αγγελόν για τι αρακχαβέλ-αμέν. (2 Βασιλέων 6:​15-17) Μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι, με τη βοήθεια ι Ιεχωβάσκι, κα νικίνας κο αγώνας σο κεράσα ι Μπενγκέσαρ ντα ι δαιμονέντζαρ.​—1 Πέτρου 5:6, 7· 2 Πέτρου 2:9.

19 Αλλά άμα ο Μπενγκ ντα ο δαίμονες ανένα αζόμ μπουτ δυστυχία, σόσκε να καταστραφιντάς-λεν ατζέκ ο Ντεβέλ; Κα λας ι απάντηση ανταλέ ερωτησιάτε κο γιαβέρ κεφάλαιος.