Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 13

Καλά Ισί ο Λατσσέ Αμπέρια ι Θρησκειάκε;

Καλά Ισί ο Λατσσέ Αμπέρια ι Θρησκειάκε;

1. Ισί λατσσέ σαρέ ο Θρησκείες;

Σαρέ κο θρησκείες αρακχάσα λατσσέ τζενέν. Ο λατσσέ αμπέρια ισί ότι ο Ντεβέλ ντικχέλα ασακέ τζενέν ντα πφαμπόλα λένγκε. Αλλά ο κακός ισί ότι ο τζενέ χρησιμοποιήνενα ο θρησκείες για τι κερέν μπέτι πράγματα. (2 Κορινθίους 4:3, 4· 11:13-15) Σαρ ντικχάσα, μπουτ θρησκείες ισί μπλεγμέ κο τζένγκια, δηλαδή πόλεμοι, κο τρομοκρατίες ντα κερένα μπουτ μπέτι πράγματα κο χουρντέ τσσαβέ. Καμπόρ στενοχωρίντιβενα οντουλά τζενέ σο πακιάνα κο Ντεβέλ, όταν ντικχένα τι αβέν αζόμ μπέτι πράγματα!​—Διαβάνεν Ματθαίος 24:3-5, 11, 12.

Η αληθινή θρησκεία ντέλα δόξα κο Ντεβέλ, ενώ η ψεύτικη θρησκεία κερέλα-λες τι στεναχωρίντιβελ. Σικλιαρέλα ψέματα ι Ντεβλέσκε ντα ι μουλένγκε σο να βακερέλα-λεν η Αγία Γραφή. Αλλά ο Ιεχωβά μανγκέλα τι σικλιόν σαρέ ο τζενέ καγιά ισί λέσκι αλήθεια.​—Διαβάνεν Ιεζεκιήλ 18:4· 1 Τιμόθεο 2:3-5.

2. Καλά ισί ο λατσσέ αμπέρια ι θρησκειάκε;

Ευτυχώς, ο Ντεβέλ να χουχάντιβελα κατά θρησκείες σο βακερένα ότι μανγκένα-λες αλλά μπεϊντίνενα τι κερέν ο πράγματα ι Μπενγκέσκε. (Ιακώβου 4:4) Η Αγία Γραφή ντινάς σαρέ κο ψεύτικες θρησκείες ο ναβ «Βαβυλώνα η Μεγάλη». Η Βαβυλώνα ισινέ εκ πόλη κο πουρανέ μπρεσά ντα λάταρ ξεκινισάλι η ψεύτικη θρησκεία αφού αβιλό ο Κατακλυσμός κο ντιβεσά του Νώε. Χάνικ ατζέ ντα ο Ντεβέλ κα καταστραφίνελ σαρέ ο ψεύτικες θρησκείες σο χουχαβένα ντα βασανίνενα ι τζενέν.​—Διαβάνεν Αποκάλυψη 17:1, 2, 5, 16, 17· 18:8.

Ισί γιαβερά-ντα λατσσέ αμπέρια. Ο Ιεχωβά να μπισταρντάς ι λατσσέ τζενέν σο ισί σκορπιμέ σαρέ κο ψεύτικες θρησκείες. Γκίντελα-λεν για τι σικλιαρέλ-λεν ι αλήθεια.​—Διαβάνεν Μιχαίας 4:2, 5.

 3. Σο πρέπει τι κερέν ο λατσσέ τζενέ;

Η αληθινή θρησκεία βοηθίνελα ι τζενέν τι αβέν γιεκ

Ο Ιεχωβά πφαμπόλα οντουλέ τζενένγκε σο μανγκένα ο λατσσό ντα ο σωστός. Αντράλ πι γκίσταρ, βακερέλα λένγκε τι μουκχέν ι ψεύτικη θρησκεία. Οντουλά σο μανγκένα ι Ντεβλές κα κερέν αλλαγές πουμαρέ ζωγιάτε για τι κερέν-λες τι χαιρίνελ.​—Διαβάνεν Αποκάλυψη 18:4.

Αφού μουλό ο Ιησούς, ο απόστολοι βακερντέ ο λατσσέ αμπέρια ι Ντεβλέσκε μπουτέ τζενέντε ντα βον αλλαντέ πουμαρί ζωή. Σικλιλέ εκ νεβό τρόπος τι τζουβντιόν, σο κερντάς-λεν πιο ευτυχισμέ ντα ντινάς-λεν σκοπός ντα ελπίδα. Οντουλά τζενέ ισί εκ λατσσό παράδειγμας αμένγκε σόσκε ασουντέ ο λατσσέ αμπέρια ντα τσσουντέ ι Ντεβλές πρώτος πουμαρέ ζωγιάτε.​—Διαβάνεν 1 Θεσσαλονικείς 1:8, 9· 2:13.

Οντουλά σο νασένα ντουρ κατά ψεύτικη θρησκεία, ο Ιεχωβά δεχτίνελα-λεν πι φαμιλιάτε με χαρά. Άμα κα ασουνέν-λες, κα τθερέν ι φιλία ι Ντεβλέσκι, εκ νεβί ντα λατσσί φαμιλί γιαβερέ τζενέντζαρ σο μανγκένα βον-ντα ι Ντεβλές, ντα κα τζουβντιόν για πάντα.​—Διαβάνεν Μάρκος 10:29, 30· 2 Κορινθίους 6:17, 18.

4. Σαρ κα ανέλ ευτυχία ο Ντεβέλ σαρό κο ντουνιάς;

Όταν ο Ντεβέλ κα καταστραφίνελ ο ψεύτικες θρησκείες, κα λοκχιόλ σαρό ο ντουνιάς. Ποτές ξανά ο ψεύτικες θρησκείες να κα χουχαβέν ι τζενέν ούτε κα τσσουβέν-λεν τι χαν-πες. Σαρέ ο τζενέ κα αβέν γιεκ ντα κα ντεν δόξα μόνο κο Ντεβέλ. Νανέ λατσσέ αμπέρια ανταλά;​—Διαβάνεν Αποκάλυψη 18:20, 21· 21:3, 4.