Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 2

Κον Ισί ο Ντεβέλ;

Κον Ισί ο Ντεβέλ;

1. Σόσκε πρέπει τι πακιάς μόνο κο Ντεβέλ;

Ο αληθινός Ντεβέλ ισί οντουβά σο κερντάς σαρέ ο πράγματα. Να τθερέλας αρχή ούτε κα τθερέλ τέλος. (Ψαλμός 90:2) Βοβ ντέλα-αμέν ο λατσσέ αμπέρια σο ισί κι Αγία Γραφή. (1 Τιμόθεο 1:11) Αφού κερντάς-αμέν ο Ντεβέλ, πρέπει τι πακιάς μόνο λέστε.​—Διαβάνεν Αποκάλυψη 4:11.

2. Σαρ ισί ο Ντεβέλ;

Καέκ τζενό να ντικχλάς ποτές ι Ντεβλές επειδή ισί Πνεύμας, δηλαδή ισί πιο μπαρό ντα πιο ζουρανό αμένταρ ντα ναστί μπορίνασα τι ντικχάς-λες ή τι ασταράς-λες. (Ιωάννης 1:18· 4:24) Όμως, μπορίνασα τι αγαβάς σαρ σκεφτίνελα ντα σαρ αισθάντιβελα οντουλένταρ σο κερντάς. Για παράδειγμας, όταν ντικχάσα ο διάφορα φρούτα ντα λουλούδια, αγαβάσα ι αγάπη ντα ι σοφία ι Ντεβλέσκι. Ντα όταν ντικχάσα ο μπαρό ουρανός, σο τθερέλα αζόμ μπουτ αστέρια, αγαβάσα λέσκι ζορ.​—Διαβάνεν Ρωμαίους 1:20.

Όταν διαβάνασα ι Γραφή, σικλιάσα ατζέκ πιο μπουτ ι Ντεβλέσκε. Για παράδειγμας, η Γραφή βακερέλα αμένγκε σο μπεϊντίνελα ο Ντεβέλ ντα σο να μπεϊντίνελα, σαρ συμπεριφερίντιβελα βοβ κο τζενέ ντα σο κερέλα σε μπουτ περιπτώσεις.​—Διαβάνεν Ψαλμός 103:7-10.

3. Τθερέλα ναβ ο Ντεβέλ;

Ο Ιησούς βακερντάς: «Ντάντε σο ισινάν κο ουρανός, τι αγιάντιβελ το ναβ». (Ματθαίος 6:9) Ο Ντεβέλ τθερέλα μπουτ τίτλους, όμως, τθερέλα μόνο εκ ξεχωριστός ναβ, σο βακέρντιβελα γιαβέρτουλους σε κάθε τσσιπ. Κο ρομανές βακέρντιβελα «Ιεχωβά».​—Διαβάνεν Ψαλμός 83:18.

Ο ναβ ι Ντεβλέσκο νικαντέ-λες κατά πιο μπουτ Άγιες Γραφές ντα τσσουντέ τίτλους σαρ Κύριος ή Ντεβέλ. Αλλά όταν γραφισάλι η Αγία Γραφή, τθερέλας λέσκο ναβ περίπου 7.000 φαρ.  Ο Ιησούς σικλιαρέλας σαρέ κο τζενέ ι Ντεβλέσκε ντα βακερέλας λένγκε λέσκο ναβ.​—Διαβάνεν Ιωάννης 17:26.

Ντικχ ο βίντεος Τθερέλα Ναβ ο Ντεβέλ;

4. Πφαμπόλα αμένγκε ο Ιεχωβά;

Σαρ ανταβά λατσσό ντατ, αντικάς ο Ντεβέλ-ντα πφαμπόλα αμένγκε ντα κερέλα πράγματα για τι τθεράς εκ λατσσί ζωή ανγκλ’ αμέντε

Άμα ο Ιεχωβά πφαμπόλα αμένγκε, σόσκε τθεράσα αζόμ μπουτ προβλήματα; Μερικά τζενέ πακιάνα ότι ο Ντεβέλ ανέλα ανταλά προβλήματα για τι δοκιμάνελ-αμέν, αλλά ανταβά νανέ μπαγιά.​—Διαβάνεν Ιακώβου 1:13.

Ο Ιεχωβά ντινάς κο τζενέ ι ελευθερία τι αποφασίνεν βον σο κα κερέν πουμαρέ ζωγιάτε. Σο σουκάρ ισί σο τθεράσα ι ελευθερία τι τραμπίνας κορκορέ άμα μανγκάσα τι πακιάς κο Ιεχωβά! (Ιησούς του Ναυή 24:15) Μπουτ τζενέ, όμως, αποφασίνενα τι κερέν κακός κο γιαβερά, οτθάρ υπαρχίντιβενα αζόμ μπουτ προβλήματα. Ο Ιεχωβά πληγώντιβελα όταν ντικχέλα-λεν σαρέ ανταλά. ​—Διαβάνεν Γένεση 6:5, 6.

Ο Ιεχωβά πφαμπόλα αμένγκε. Μανγκέλα τι χαιρίνας αμαρί ζωή. Χάνικ ατζέ ντα κα εξαφανίνελ ο προβλήματα ντα σαρέ οντουλέν σο κερένα-λεν. Ακανά, όμως, τθερέλα σημαντικός λόγος σο μουκχέλα ο προβλήματα. Κο Κεφάλαιος 8, κα σικλιάς σο λόγος τθερέλα.​—Διαβάνεν 2 Πέτρου 2:9· 3:7, 13.

5. Σαρ μπορίνασα τι πλησιάνας ι Ντεβλές;

Ο Ιεχωβά μανγκέλα τι πλησιάνας-λες ντα τι κεράς λέσαρ λάφι με προσευχή. Πφαμπόλα ι κάθε τζενέσκε προσωπικά. (Ψαλμός 65:2· 145:18) Τζανέλα ότι προσπαθίνασα τι κεράς-λες τι χαιρίνελ ντα ότι μπουτ φαρ να μπορίνασα. Βοβ, όμως, αγαβέλα-αμέν ντα μανγκέλα τι συγχωρίνελ-αμέν. Παρόλο σο κεράσα λάθη, μπορίνασα τι τθεράς εκ λατσσί φιλία ι Ντεβλέσαρ.​—Διαβάνεν Ψαλμός 103:12-14· Ιακώβου 4:8.

Αφού ο Ιεχωβά ντινάς-αμέν ι ζωή, πρέπει τι μανγκάς-λες πιο μπουτ σαριλένταρ. (Μάρκος 12:30) Όταν σικλιάσα πιο μπουτ ι Ντεβλέσκε ντα κεράσα οντουλά σο μανγκέλα αμένταρ, σικαβάσα αμαρί αγάπη ντα πλησιάνασα-λες ατζέκ πιο μπουτ.​—Διαβάνεν 1 Τιμόθεο 2:4· 1 Ιωάννη 5:3.