Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 5

Σο τι Κερέν για μα τι Χαν-Τουμέν Τουμαρέ Τζενέντζαρ

Σο τι Κερέν για μα τι Χαν-Τουμέν Τουμαρέ Τζενέντζαρ

«Ιριαβέν-τουμέν . . . ο λατσσιπέ, ι ταπεινότητα, ι ηρεμία ντα ι μακροθυμία».Κολοσσαείς 3:12

Όταν παντρίνενα, κερένα εκ νεβί φαμιλί. Παρόλο σο κα μανγκέν ντα κα σεβάνεν πάντα τουμαρέ νταντές ή τουμαρέ νταγιά, ακανά ο πιο σημαντικός τζενό τουμένγκε σαρό κο ντουνιάς ισί τουμαρό ρομ ή τουμαρί ρομνί. Μπορεί τι αβέλ δύσκολος τουμαρέ τζενένγκε τι δεχτίνεν-λες ανταβά. Αλλά ο συμβουλές σο τθερέλα η Αγία Γραφή κα βοηθίνεν-τουμέν τι αγαβέν καζόμ χρόνος πρέπει τι ντεν κο κάθε εκ, για μα τι χαν-τουμέν τουμαρέ τζενέντζαρ, ακανά σο προσπαθίνενα τι κερέν τουμαρί νεβί φαμιλί πιο ζουρανί.

 1 ΣΑΡ ΜΠΟΡΙΝΕΝΑ ΤΙ ΤΘΕΡΕΝ-ΛΕΝ ΛΑΤΣΣΕΣ ΤΟΥΜΑΡΕ ΤΖΕΝΕΝΤΖΑΡ

ΣΟ ΒΑΚΕΡΕΛΑ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: «Σέβανε τι νταντές ντα τι νταγιά». (Εφεσίους 6:2) Αζόμ μπρεσένγκε-ντα τι αβέν, πρέπει πάντα τι σεβάνεν τουμαρέ νταντές ντα τουμαρέ νταγιά. Τι αγαβέν ότι εμ τουμαρό ρομ ή εμ τουμαρί ρομνί τθερέλα νταντές ντα νταγιά σο πρέπει τι βοηθίνελ-λεν. «Η αγάπη να ζηλίνελα», οτθάρ μα αισθάντιβεν ότι να κα μανγκέλ-τουμέν επειδή τθερέλα-λεν λατσσές λέντζαρ.1 Κορινθίους 13:4· Γαλάτες 5:26.

ΣΟ ΜΠΟΡΙΝΕΝΑ ΤΙ ΚΕΡΕΝ:

  • Μα βακερέν λάφια σαρ ακαλά: «Το τζενέ να μανγκένα-μαν ιτς ντα βακερένα μάνγκε μπέτι λάφια» ή «Σο-ντα τι κεράβ, τι ντάι ποτές να ατσσόλα ευχαριστιμέ»

  • Προσπαθίνεν τι ντικχέν ο πράγματα σαρ ντικχέλα-λεν τουμαρό ρομ ή τουμαρί ρομνί

 2 ΤΙ ΑΤΣΙΚΙΑΡΕΝ Ο ΟΡΙΑ ΣΟ ΤΣΣΟΥΒΕΝΑ

ΣΟ ΒΑΚΕΡΕΛΑ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: «Ο τζενό κα μουκχέλ πι νταντές ντα πι νταγιά ντα κα αβέλ εκ σώμας πι ρομνιάσαρ». (Γένεση 2:24) Όταν παντρίνενα, τουμαρό ντατ ντα τουμαρί ντάι μπορεί τι αμντίνεν ότι ατζέ κερένα-τουμέν κουμάντος βον, ντα μπορεί τι μανγκέν τι τσσουβέν-πες τουμαρέ παντριάτε πιο μπουτ από ό,τι πρέπει.

Τι αποφασίνεν τουμαρέ ρομέσαρ ή τουμαρέ ρομνιάσαρ σο όρια κα τσσουβέν λένγκε. Σοράν βακερέν λένγκε ξεκάθαρα ι απόφαση σο λιντέν αλλά με αγάπη ντα σουκάρ τρόπος. (Παροιμίες 15:1) Όταν ισινέν ταπεινοί, ήρεμοι ντα μακρόθυμοι, δηλαδή να χολιάνενα εύκολα, κα τθερέν-λεν λατσσές τουμαρέ τζενέντζαρ ντα κα «νταϊντίνεν ο εκ ι γιαβερές με αγάπη».Εφεσίους 4:2.

ΣΟ ΜΠΟΡΙΝΕΝΑ ΤΙ ΚΕΡΕΝ:

  • Άμα τθερένα πρόβλημας επειδή τουμαρέ τζενέ τσσουβένα-πες τουμαρέ ζωγιάτε, κερέν λάφι τουμαρέ ρομέσαρ ή τουμαρέ ρομνιάσαρ κάνα ισινέν ήρεμοι

  • Αποφασίνεν γιεκ σο κα κερέν όταν αβένα-πες ασακέ προβλήματα