Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 4

Σαρ τι Κερέν Κουμάντος ο Λοβέ

Σαρ τι Κερέν Κουμάντος ο Λοβέ

«Η σοφία ισί οντουλέντζαρ σο μανγκένα συμβουλή ο εκ ι γιαβερέσταρ».Παροιμίες 13:10

Σαρέ τθεράσα ανάγκη ο λοβέ για τι ανάς αμαρέ φαμιλιάτε οντουλά σο χρειαζίντιβελα. (Παροιμίες 30:8) «Ο λοβέ ισί για τι αρακχαβέν-αμέν». (Εκκλησιαστής 7:12) Παρόλο σο μπορεί τι αβέλ δύσκολος τι κερέν λάφι ι λοβένγκε σαρ αντρόγυνος, μα μουκχέν-λεν τι ανέν προβλήματα τουμαρέ παντριάτε. (Εφεσίους 4:32) Ο αντρόγυνος πρέπει τι ντελ μπέσα ο εκ κο γιαβέρ ντα τι αποφασίνεν γιεκ σαρ κα χαλαβέν ο λοβέ.

 1 ΤΙ ΣΚΕΦΤΙΝΕΝ ΠΙΟ ΤΖΑΝΓΚΛΕ ΣΟ ΚΑ ΚΕΡΕΝ

ΣΟ ΒΑΚΕΡΕΛΑ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: «Κον τουμένταρ σο μανγκέλα τι κερέλ εκ μπαρό κχερ να μπεσέλα πρώτα τι σκεφτίνελ καζόμ κα χαλαβέλ, για τι ντικχέλ άμα ερεσένα-λες ο λοβέ για τι τελειώνελ-λες;» (Λουκάς 14:28) Ισί μπουτ σημαντικός τι σκεφτίνεν ο ντούι-ντα γιεκ σο κα κερέν τουμαρέ λοβέ. (Αμώς 3:3) Τι ντικχέν καλά πράγματα τθερένα ανάγκη ντα καμπόρ λοβέ μπορίνενα τι χαλαβέν. (Παροιμίες 31:16) Ατζέ-ντα άμα τθερένα λοβέ, νανέ ανάγκη τι κινέν σαρέ οντουλά σο ντικχένα. Επίσης, για μα τι χρωστάνεν μα κινέν πράγματα άμα νανέ-τουμέν λοβέ.Παροιμίες 21:5· 22:7.

ΣΟ ΜΠΟΡΙΝΕΝΑ ΤΙ ΚΕΡΕΝ:

  • Άμα ατσσόνα λοβέ τουμαρέ μπουτιάταρ, τι αποφασίνεν γιεκ σο κα κερέν-λεν

  • Άμα να ερεσένα-τουμέν, τι σκεφτίνεν σο μπορίνενα τι κερέν για τι χαλαβέν πιο χάνικ. Φιρειπείν, μπορίνενα τι κερέν χαμπέ αντί τι κινέν αβριάλ

 2 ΤΙ ΝΤΙΚΧΕΝ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΑΡ ΙΣΙ ΝΤΑ ΤΙ ΒΑΚΕΡΕΝ Ι ΑΛΗΘΕΙΑ

ΣΟ ΒΑΚΕΡΕΛΑ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: «Προσπαθίνασα σαρέ κο πράγματα τι αβάς τίμιοι, όχι σάντε κο γιακχά κι Ιεχωβάσκε, αλλά κι τζενένγκε γιακχά-ντα». (2 Κορινθίους 8:21) Μα τι γκεραβέν ι αλήθεια τουμαρέ ρομέσταρ ή τουμαρέ ρομνιάταρ οντουλέ λοβένγκε σο νικαβένα ντα οντουλένγκε σο χαλαβένα.

Τι μανγκέν πάντα ι γνώμη τουμαρέ ρομέσκι ή τουμαρέ ρομνιάκι πριν τι κερέν κάτι σημαντικός τουμαρέ λοβέντζαρ. (Παροιμίες 13:10) Άμα συζητίνενα σο τι κερέν τουμαρέ λοβέντζαρ, κα τθερέν πιο μπουτ ειρήνη τουμαρέ παντριάτε. Μα τι βακερέν: «Ανταλά ισί μο λοβέ», αλλά τι βακερέν: «Ανταλά ισί μι φαμιλιάκε λοβέ».1 Τιμόθεο 5:8.

ΣΟ ΜΠΟΡΙΝΕΝΑ ΤΙ ΚΕΡΕΝ:

  • Συμφωνίνεν από πριν καζόμ λοβέ μπορίνελα τι χαλαβέλ ο κάθε εκ όταν ισί κορκορό

  • Μα μπεσέν τι αβέλ πρώτα εκ πρόβλημας ντα σοράν τι κερέν λάφι ι λοβένγκε