Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΣΗΜΕΙΟΣ 7

Πληροφορίες Σωστές ντα Αληθινές

Πληροφορίες Σωστές ντα Αληθινές

Λουκάς 1:3

ΧΑΝΙΚ ΛΑΦΙΝΤΖΑΡ: Χρησιμοποιήνεν πραγματικά στοιχεία για τι βοηθίνεν ι τζενέν τι ερεσέν κο σωστός συμπέρασμας.

ΣΟ ΤΙ ΚΕΡΕΝ:

  • Χρησιμοποιήνεν πληροφορίες σο μπορίνενα τι στηρίντιβεν λέντε. Βασίνεν τουμαρέ λάφια κι Ντεβλέσκο Λάφι ντα διαβάνεν λέσταρ κάνα ντιντιόλα-τουμέν η ευκαιρία. Άμα βακερένα κάτι σο τθερέλα τι κερέλ με την επιστήμη, με κάτι σο λιντέν αμπέρι, με κάτι σο αβιλό-πες ή με κάτι γιαβέρ, ρόντεν από πριν για τι αβέν σίγουροι ότι ο πληροφορίες σο κα βακερέν ισί αληθινές.

  • Χρησιμοποιήνεν σωστά ο πληροφορίες σο λένα. Οντουλά σο βακερένα για τι εξηγίνεν ο εδάφια πρέπει τι ταιριάνεν με το συμφραζόμενα, οντουλέσαρ σο μανγκέλα τι βακερέλ σαρί η Γραφή, ντα με το έντυπα του “πιστού ντα φρόνιμου δούλου”. (Ματθ. 24:​45) Όταν λένα πληροφορίες από κοσμικά έντυπα, προσπαθίνεν τουμαρέ λάφια τι ταιριάνεν οντουλέντζαρ σο βακερέλα γενικά οντουβά έντυπος ντα οντουλέντζαρ σο τθερέλας πι γκοντιάτε ο τζενό σο γραφιντάς ο έντυπος.

  • Κερέν λογικές σκέψεις οπράλ κο πληροφορίες σο τθερένα. Όταν διαβάνενα εκ εδάφιος ή βακερένα πράγματα σο τθερέλα εκ γιαβέρ έντυπος, κερέν ερωτήσεις σο να κα ανέν ι τζενέν σε δύσκολη θέση ή κερέν πιο ξεκάθαρος ο σημείος για τι βοηθίνεν-λεν τι νικαβέν πουμαρέ συμπεράσματα.