Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΣΗΜΕΙΟΣ 6

Σικαβέν Ξεκάθαρα Σόσκε Διαβάνενα εκ Εδάφιος

Σικαβέν Ξεκάθαρα Σόσκε Διαβάνενα εκ Εδάφιος

Ιωάννης 10:​33-36

ΧΑΝΙΚ ΛΑΦΙΝΤΖΑΡ: Μα τι διαβάνεν απλά εκ εδάφιος ντα σοράν τι τζαν κο γιαβέρ σημείος. Τι αβέν σίγουροι ότι ο τζενέ αγαβένα ξεκάθαρα σαρ ταιριάνελα ο εδάφιος σο διαβάνενα με το σημείος σο μανγκένα τι τονίνεν.

ΣΟ ΤΙ ΚΕΡΕΝ:

  • Τονίνεν ο βασικές λέξεις. Αφού κα διαβάνεν εκ εδάφιος, βακερέν ο λέξεις σο τθερένα τι κερέν με το σημείος σο μανγκένα τι τονίνεν. Μπορίνενα τι κερέν-λες ανταβά άμα κα ξαναβακερέν ανταλά λέξεις ή άμα κα κερέν εκ ερώτηση σο κα βοηθίνελ ι τζενέν τι αρακχέν ο βασικές λέξεις.

  • Τονίνεν ο σημείος. Άμα πριν τι διαβάνεν εκ εδάφιος βακερένα ο λόγος σο κα διαβάνεν-λες, εξηγίνεν σαρ ταιριάνενα ο βασικές λέξεις ι εδαφιόσκε με το λόγος ανταβά.

  • Σικαβέν με απλός τρόπος σαρ μπορίνενα ο τζενέ τι κερέν ο σημείος. Μα βακερέν λεπτομέρειες σο να ταιριάνενα ντα να βοηθίνενα ι τζενέν τι αγαβέν ο βασικός σημείος. Σκεφτίνεν οντουλά σο τζανένα ο τζενέ ήδη ι θεμάσκε. Σοράν, ντικχέν καζόμ πληροφορίες ισί απαραίτητες για τι αγαβέν ο τζενέ εύκολα ντα ξεκάθαρα σαρ τι κερέν ανταβά σημείος πουμαρέ ζωγιάτε.