Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΣΗΜΕΙΟΣ 13

Σικαβέν Ξεκάθαρα σο Σικλιάσα

Σικαβέν Ξεκάθαρα σο Σικλιάσα

Παροιμίες 3:21

ΧΑΝΙΚ ΛΑΦΙΝΤΖΑΡ: Βοηθίνεν ι τζενέν τι αγαβέν σαρ επηρεάνελα τουμαρό θέμας λένγκι ζωή, ντα σικαβέν λένγκε σαρ τι κερέν οντουλά σο σικλιόνα.

ΣΟ ΤΙ ΚΕΡΕΝ:

  • Τι σκεφτίνεν ι τζενέν. Σκεφτίνεν σόσκε ο τζενέ χρειαζίντιβενα ο πληροφορίες σο κα βακερέν λένγκε, ντα καβά σημείος τουμαρέ θεμάσταρ κα βοηθίνελ-λεν πιο μπουτ.

  • Σαρό ο σαάτι σο παρουσιάνενα κάτι, τι σικαβέν κο τζενέ σο τι κερέν. Από την αρχή, ο κάθε τζενό σο ασουνέλα-τουμέν πρέπει τι σκεφτίνελ: “Ανταβά ισί μάνγκε”. Ενώ εξηγίνενα ο κάθε σημαντικός σημείος, σικαβέν σαρ μπορίνελα τι κερέλ-λες πι ζωγιάτε ο κάθε τζενό. Μα κερέν λάφι γενικά.