Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΕΡΟΣ 6

Σο Σικλιάσα Κατάρ Μπαρό Κατακλυσμός;

Σο Σικλιάσα Κατάρ Μπαρό Κατακλυσμός;

Ο Ντεβέλ καταστροφιντάς ι πφιρνέν, αλλά ο Νώε ντα ι φαμιλί λέσκι τζουβντιλέ. Γένεση 7:​11, 12, 23

Ντέλας μπρισίμ 40 ντιβεσά εμ πρωί εμ αρατί, ντα ο πανί ατσαρντάς σαρί ι πφουβ. Σαρέ ο πφιρνέ μουλέ.

Ο άγγελοι σο τζάνας κόντρα κο Ντεβέλ μουκλέ πουμαρό σώμας ντα αβιλέ δαίμονες.

Οντουλά σο ισινέ αντρέ κι κιβωτός τζουβντιλέ. Αφού νακλέ μπουτ μπρεσά, ο Νωέ πι φαμιλιάσαρ μουλέ. Ο Ντεβέλ κα ανέλεν πάλε κι ζωή, αλλά ανταγιά φαρ κα τζουβντιόν για πάντα.

 Ο Ντεβέλ κα καταστροφίνελ πάλε ι πφιρνέν, αλλά ι λατσέ τζενέν κα σώνελεν. Ματθαίος 24:​37-39

Από αζομάν μέχρι ακανά, ο Μπενγκ ντα ο δαίμονες χουχαβένα ι τζενέν.

Αντιβές, μπουτ τζενέ μοιάζενα σαρ οντουλέ τζενέντε σο ισινέ κο Νώε. Να ασουνένας ι ντεβλέσκε λατσέ λάφια. Ατζέ χάνικ, ο Ιεχωβά κα καταστροφίνελ σαρέ ι πφιρνέν. ​—2 Πέτρου 2:5, 6.

Μερικά τζενέ ισί σαρ κο Νώε. Ασουνένα ι Ντεβλές ντα κερένα οντουλά σο βακερέλα βοβ. Οντουλά ισί ο Μάρτυρες του Ιεχωβά.