Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΕΡΟΣ 1

Σαρ Ασουνάσα ι Ντεβλές;

Σαρ Ασουνάσα ι Ντεβλές;

Ο Ντεβέλ κερέλα αμέντζαρ λάφι αντράλ κατάρ Αγία Γραφή. 2 Τιμόθεο 3:16

Ο αληθινός Ντεβέλ σικαντάς σε κάτι τζενέ σαρ τι γραφίνεν ο σκέψεις λέσκερε κι Ντεβλέσκορο βιβλίος, κι Αγία Γραφή. Οτθέ βακερέλα σο μαγκέλα ο Ντεβέλ τι τζανέν τουμέν.

Ο Ντεβέλ τζανέλα καβά ισί ο πο λατσό αμέγκε ντα βοβ ισί σο ντέλα-αμέν γκοντί. Κον ασουνέλα-λες, αβέλα γκοντιαβέρ.​—Παροιμίες 1:5.

Ο Ντεβέλ μαγκέλα τι διαβάνεν ι Αγία Γραφή σαρέ ο τζενέ κι πφουβ. Ι Αγία Γραφή ισί ακάνα σε μπουτ τσιμπά.

Αν μαγκένα τι ασουνέν ι Ντεβλές, πρέπει τι διαβάνεν ντα τι αγαβέν ι Αγία Γραφή.

 Σαρό κο ντουνιάς ασουνένα ι Ντεβλέσκε. Ματθαίος 28:19

Ο Μάρτυρες του Ιεχωβά μπορίνενα τι βοηθίνελ τουμέν τι αγαβέν ι Αγία Γραφή.

Σαρί κι πφουβ, σικλιαρένα ι αλήθεια ι Ντεβλέσκι.

Για τι σικλιόν ανταγιά αλήθεια, να ποκινένα. Μπορίνενα επίσης τι σικλιόν ι Ντεβλέσκε κι Αίθουσα Βασιλείας σο τθερένα ο Μάρτυρες του Ιεχωβά οτθέ σο μπεσένα.