Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΕΡΟΣ 10

Καλά Ευλογίες Μπεκλεντίνενα ο Τζενέ σο Ασουνένα ι Ντεβλές;

Καλά Ευλογίες Μπεκλεντίνενα ο Τζενέ σο Ασουνένα ι Ντεβλές;

Ο πο μπουτ μουλέ κα τζουβντιόν κι πφουβ. Πράξεις 24:15

Σκεφτίνεν ο λατσέ ευλογίες σο κα τθερέν αν κα ασουνέν ι Ντεβλές! Κα τθερέν μπουτ λατσί υγεία. Καέκ να κα αβέλ νασφαλό. Να κα αβέν πφιρνέ τζενέ, ντα κα μπορίνεν τι τθερέν εμπιστοσύνη σαριλέγκε.

Να κα αβέλ ντουκ, στεναχώρειες ντα δάκρυα. Καέκ να κα πφουρίλιβελ ούτε κα μερέλ.

 Κα αβέν αντρέ τουμαρέ αμαλέντε ντα τουμαρέ τζενέντε. Ι ζωή κο Παράδεισος κα αβέλ μπουτ λατσί.

Να κα νταρέλ ίτζεκ. Ο τζενέ κα αβέν μπαγιά ευτυχισμέ.

Ι Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κα τερματίνελ σαρέ ο προβλήματα. Αποκάλυψη 21:3, 4