Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 2

Ο Παράδεισος Χασάρντιβελα

Ο Παράδεισος Χασάρντιβελα

Εκ άγγελος σο γκιλό κόντρα ι Ντεβλέσαρ κερέλα ι πρώτε μουρσές ντα ι πρώτε τζουβλιά, τον Αδάμ ντα την Εύα, μα τι δεχτίνεν ο τρόπος σο κερέλα κουμάντος ο Ντεβέλ. Αντικάς, αβέλα κο ντουνιάς η αμαρτία ντα ο μεριπέ

ΜΠΟΥΤ μπρεσά πριν τι κερέλ ι τζενέν, ο Ντεβέλ κερντάας μπουτέ αγγελόν, δηλαδή πνευματικά πλάσματα σο ναστί ντικχάσα-λεν. Κι Εδέμ, εκ άγγελος σο μανγκέλας τι κερέλ πιρό, ντα αντικάς βακέρντιλο Σατανάς ο Διάβολος, μανγκλάς πφιρνικανές τι τσσουβέλ ι Ευά κο πειρασμός τι χαλ ο φρούτος κατά μοναδικός δέντρος σο βακερντάας λένγκε ο Ντεβέλ ότι δεν έπρεπε τι χαν.

Ο Σατανάς κερντάς λάφι αντράλ εκχέ σαπέσταρ, ντα οντουλέντζαρ σο βακερντάς μανγκέλας τι σικαβέλ ότι ο Ντεβέλ γκεραβέλας κάτι λατσσό κατά τζουβέλ ντα λάκε ρομέσταρ. Οντουβά άγγελος βακερντάς κι Εύα ότι βόι ντα λάκο ρομ να κα μερένας άμα κα χάνας κατά φρούτος σο βακερντάας λένγκε ο Ντεβέλ ότι δεν έπρεπε τι χαν. Άρα, ο Σατανάς κατηγοριντάς ι Ντεβλές ότι βακερέλας ψέματα πι τσσαβένγκε σο ισινέ ατθέ κι πφουβ. Ανταβά Ψεύτης, οντουλέντζαρ σο βακερντάς, σικαντάς ότι άμα να κα ασουνένας ι Ντεβλές κα αβέλας μπουτ λατσσό λένγκε, σόσκε αντικάς κα τθερένας ελευθερία ντα κα τζανένας πιο μπουτ πράγματα. Αλλά σαρέ ανταλά ισινέ εκ ψέμας​—ο πρώτος ψέμας σο βακέρντιλο κι πφουβ. Ο πιο σημαντικός ερώτημας ισινέ άμα ο Ντεβέλ τθερέλας ο δικαίωμας τι κερέλ κουμάντος ντα άμα κα κερέλας-λες ανταβά με τρόπος σο κα αβέλας εμ δίκαιος αλλά εμ λατσσό οντουλένγκε σο πακιάνας λέστε.

Η Εύα πακιαντάς ο ψέμας ι Σατανάσκο. Αρχισάλι τι μανγκέλ ο φρούτος, ντα τελικά χαλάς λέσταρ. Σοράν ντινάς πι ρομέστε, ντα χαλάς βοβ-ντα. Αντικάς, αβιλέ αμαρτωλοί. Οντουβά σο κερντέ μπορεί τι ντικχίντιβελας χουρντό πράγμας, αλλά κι πραγματικότητα γκιλέ κόντρα ι Ντεβλέσαρ. Αφού μανγκλέ μα τι ασουνέν ι εντολή ι Ντεβλέσκι, ο Αδάμ ντα η Εύα να δεχτιντέ ο τρόπος σο κερέλας κουμάντος Οντουβά σο κερντάας-λεν ντα σο ντινάας-λεν τα πάντα​—εμ-ντα ι τέλεια ζωή σο τθερένας.

Ο προσάγγονος «κα ντελ-τουτ κο σορό ντα τούι κα ντες-λες κι πατούμ».​—Γένεση 3:15

Ο Ντεβέλ μανγκλάς ο λόγος οντουλένταρ σο γκιλέ λέσαρ κόντρα. Ντινάς πο λάφι ότι κα αβέλας εκ τζενό σο κα ελευθερώνελας ι τζενέν ντα κα καταστραφίνελας ι Σατανάς, οντουλές σο κερντάς λάφι αντράλ κατά σαπ. Ο Ντεβέλ μουκχλάς μπουτ χρόνος κο Αδάμ ντα κι Εύα για μα τι μερέν αμέσως, ντα αντικάς σικαντάς έλεος λένγκε τσσαβένγκε σο κα κερένας μετά. Ο τσσαβέ σο κα κερένας ο Αδάμ ντα η Εύα κα τθερένας ελπίδα, επειδή Οντουβά σο κα μπουτσσαβέλας-λες ο Ντεβέλ κα νασκιαρέλας ο μπέτι αποτελέσματα σο αβιλέ όταν ο Αδάμ ντα η Εύα γκιλέ κόντρα κο Ντεβέλ κο κήπος της Εδέμ. Οντουβά σο μανγκέλας τι κερέλ ο Ντεβέλ αντράλ οντουλέσταρ σο κα σώνελας ι τζενέν​—ντα κας κα μπουτσσαβέλας—​σικάντιλο σιγά σιγά καζόμ γραφίντιβελας η Αγία Γραφή.

Ο Ντεβέλ νασκιαρντάς τον Αδάμ ντα την Εύα κατά Παράδεισος. Κα χρειαζίντιβελας τι μαρέν-πες μπουτ για τι καλλιεργίνεν ι πφουβ αβρί κατά κήπος της Εδέμ ντα τι νικαβέν πουμαρό μαντρό. Καζόμ νακχέλας ο καιρός, η Εύα ατσσιλί κχαμνί ντα μπιαντάς τον Κάιν σο ισινέ ο πρώτος τσσαβό του Αδάμ ντα της Εύας. Ανταβά αντρόγυνος κερντάς γιαβερέ-ντα τσσαβέν ντα τσσαγιέν​—ντούι οντουλέ τσσαβένταρ ισινέ ο Άβελ ντα ο Σηθ. Κατά Σηθ αβιλό ο Νώε.

—Στηρίντιβελα κο βιβλίος Γένεση, κεφάλαια 3 μέχρι 5, ντα κο εδάφιος Αποκάλυψη 12:9.