Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 21

Ο Ιησούς Τζουβντιόλα!

Ο Ιησούς Τζουβντιόλα!

Ο Ιησούς σικαβέλα-πες πι μαθητέντε για τι βακερέλ λένγκε σο τι κερέν ντα για τι ντελ-λεν θάρρος

Ο ΤΡΙΤΟΣ ντιβές μετά κατά μεριπέ ι Ιησούσκο, μερικά τζουβλιά σο ισινέ λέσκε μαθήτριες ντικχλέ ότι ο μπαρ σο πφάντελας ι Ιησούσκο μεζάρι να ισινέ πι θεσιάτε. Επίσης, ο μεζάρι ισινέ τσουτσό!

Σικαντέ-πες ντούι άγγελοι. «Ρόντενα ι Ιησούς σο ισί κατά Ναζαρέτ», βακερντάς ο εκ. «Ιστίντιλο». (Μάρκος 16:6) Σο ασουντέ-λες ανταβά, ο τζουβλιά τθαβντισάλε τι βακερέν-λες κο απόστολοι. Κο ντρομ, αρακχλέ ι Ιησούς. Βοβ βακερντάς: «Μα νταρέν! Τζαν, βακερέν-λες μι πφραλένγκε για τι νασέν ντα τι τζαν κι Γαλιλαία· ντα οτθέ κα ντικχέν-μαν».​—Ματθαίος 28:10.

Χάνικ πιο σοράν κο ίδιος ντιβές, ντούι μαθητές τζάνας κατά Ιερουσαλήμ κο γκαβ σο βακέρντιβελας Εμμαούς. Κάποιος σο να τζανένας-λες ο μαθητές γκιλό ντα πουτσλάς-λεν σο βακερένας. Βοβ ισινέ ο Ιησούς σο αναστισάλοας, αλλά επειδή σικαντάς-πες λένγκε γιαβερέ σωμάσαρ, κι αρχή να αγαντέ-λες. Ο μαθητές ισινέ στεναχωριμέ ντα βακερντέ λέσκε ότι κερένας λάφι ι Ιησούσκε. Οντουβά σο γκιλόας κο μαθητές αρχισάλο τι εξηγίνελ κατά Γραφές ο προφητείες σο τθερένας τι κερέν ι Χριστόσαρ. Μπαγιά, ο Ιησούς κερντάας ακριβώς οντουλά σο βακερένας ο προφητείες. * Όταν ο μαθητές αγαντέ ότι οντουβά σο αβιλόας λένγκε ισινέ ο Ιησούς σο αναστισάλοας σαρ πνεύμας, βοβ εξαφανισάλο.

Ο ντούι μαθητές βουρτισάλε σουγκό κι Ιερουσαλήμ. Οτθέ αρακχλέ ι αποστολέν σο γκιντισάλεας εκχέ δωματιόστε ντα ο πόρτες ισινέ κλειδωμέ. Οντιά στιγμή σο ο ντούι μαθητές βακερένας σο αβιλόας-πες, σικαντάς-πες λένγκε ο Ιησούς. Ο μαθητές λέσκε, σο ατσσιλέ πουταρντέ μόσαρ, ναστί μπορίνενας τι πακιάν-λες! «Σόσκε τθερένα αμφιβολίες τουμαρέ γκίστε;» πουτσλάς ο Ιησούς. «Ισί γραμμέ ότι ο Χριστός κα τσσίντελας μπουτ ντα κα αναστίντιβελας κατά μουλέ κο τρίτος ντιβές».​—Λουκάς 24:​38, 46.

Αφού αναστισάλο, για 40 ντιβεσά ο Ιησούς σικαβέλας-πες πι μαθητέντε σε μπουτ περιπτώσεις. Εκ φαρ, σικαντάς-πες σε πιο μπουτ από 500 τζενέ! Μάλλον αζομάν ντινάς-λεν ανταγιά σημαντική εντολή: «Τζαν ντα κερέν μαθητέν σαρέ κατά τθεμά, . . . ντα σικλιαρέν-λεν τι κερέν σαρέ οντουλά σο βακερντόμ τουμένγκε. Ντα με ισινόμ τουμέντζαρ σαρέ ο ντιβεσά μέχρι τι αβέλ ο τέλος ανταλέ ντουνιάσκο».​—Ματθαίος 28:​19, 20.

Ι τελευταία φαρ σο γκιντισάλο πι 11 πιστέ αποστολέντζαρ, ο Ιησούς ντινάς-λεν πο λάφι: «Κα λεν ζορ όταν ο άγιος πνεύμας κα αβέλ οπρά-τουμέντε ντα κα αβέν μο μάρτυρες . . . ατζέ-ντα κο τθαν σο ισί πιο ντουρ οπράλ κι πφουβ». (Πράξεις 1:8) Σοράν, ο Ιησούς νασλό οπρέ κο ουρανός, ντα εκ σύννεφος γκεραντάς-λες κατά απόστολοι ενώ τζάλας οπρέ.

—Στηρίντιβελα κο βιβλία Ματθαίος, κεφάλαιος 28, Μάρκος, κεφάλαιος 16, Λουκάς, κεφάλαιος 24, Ιωάννης, κεφάλαια 20 ντα 21, ντα κο εδάφια 1 Κορινθίους 15:5, 6.

^ παρ. 6 Για τι ντικχές πιο μπουτ πράγματα σο αβιλέ-πες κι ζωή κι Ιησούσκι σαρ βακερένας ο προφητείες σο τθερένας τι κερέν ι Χριστόσαρ, ντικχ κο Μάθημας 14, Μάθημας 15 ντα Μάθημας 16 ανταλέ βιβλιαριόσκε, αλλά εμ κο βιβλίος-ντα Σο Μπορίνελα τι Σικλιαρέλ-αμέν η Αγία Γραφή;, κι σημείωση «Προφητείες σο Τθερένα τι Κερέν ι Χριστόσαρ» σο ισί κο παλαϊνές σελίδες.