Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 7

Ο Ντεβέλ Ελευθερώνελα ι Ισραηλιτέν

Ο Ντεβέλ Ελευθερώνελα ι Ισραηλιτέν

Ο Ιεχωβά μπουτσσαβέλα πληγές, ή γιαβέρτουλους μπαρέ καταστροφές κι Αίγυπτος ντα ο Μωυσής νικαβέλα ι Ισραηλιτέν αβρί οντουλέ τθεμέσταρ. Ο Ντεβέλ ντέλα ο Νόμος κο Μωυσής για τι ντελ-λες κο Ισραηλίτες

ΓΙΑ μπουτ μπρεσά, ο Ισραηλίτες σο μπεσένας κι Αίγυπτος τζουβντιόνας μπουτ λατσσές ντα αβγατίντιβενας. Όμως, εκ γιαβέρ Φαραώ αρχισάλο τι κυβερνίνελ. Οντουβά νεβό βασιλιάς να τζανέλας τον Ιωσήφ. Επειδή οντουβά μπουτ κακός βασιλιάς νταρέλας κατά Ισραηλίτες σο αβγατίντιβενας, τσσουντάς-λεν τι κερέν μπουτί ζορίσαρ ντα ντινάς ι εντολή τι τασαβέν κο Νείλος ποταμός σαρέ ι μουρσέν σο μπιανένας ο Ισραηλίτισσες. Αλλά εκ τζουβέλ σο τθερέλας θάρρος αρακχαντάς πι χουρντέ μαξιμίς, τσσουντάς-λες σε εκ καλάθι ντα γκεραντάς-λες αντρέ κο καλάμια. Η τσσάι ι Φαραώσκι αρακχλάς ι χουρντές, τσσουντάς λέσκε Μωυσή ντα μπαριαρντάς-λες αντρέ κο παλάτι της Αιγύπτου.

Όταν ο Μωυσής ισινέ 40 μπρεσένγκο, αβιλό-πες κάτι σο αντάς-λες σε δύσκολη θέση​—σωντάς εκχέ Ισραηλιτής από εκ Αιγύπτιος σο ελεγχίνελας σαρ κερένας μπουτί ο Ισραηλίτες. Ο Μωυσής νασλό σαρ κυνηγιμέ κατά Αίγυπτος ντα τζουβντιόλας σε εκ γιαβέρ τθεμ σο ισινέ μπουτ ντουρ. Όταν ο Μωυσής αβιλό 80 μπρεσένγκο, ο Ιεχωβά μπουτσσαντάς-λες πάλι κι Αίγυπτος για τι τζαλ κο Φαραώ ντα τι βακερέλ λέσκε ότι έπρεπε τι μουκχέλ ι Ντεβλέσκε λαός τι νασέλ.

Ο Φαραώ απαντιντάς ότι να κα μουκχέλας-λεν τι νασέν. Οτθάρ, ο Ντεβέλ αντάς κι Αίγυπτος ντες πληγές. Κάθε φαρ σο τζαλάς ο Μωυσής κο Φαραώ για τι ντελ-λες ι ευκαιρία μα τι αβέλ κι Αίγυπτος γιαβέρ πληγή, ο Φαραώ να σικαβέλας σεβασμός ι Μωυσίσκε ούτε λέσκε Ντεβλέσκε, ι Ιεχωβάσκε. Τελικά, η τελευταία πληγή σο αντάς ο Ντεβέλ ισινέ τι μερέν σαρέ ο πρώτα τσσαβέ σο μπεσένας οντουλέ τθεμέστε. Όμως, ο άγγελος ι Ντεβλέσκο νακχαντάς ο φαμιλιά σο ασουντέ ι Ιεχωβάς ντα τσσουντέ ρατ εκχέ θυσιασμέ μπρακέσκο κο πόρτες πουμαρέ κχερέντε. Για τι ντεν-πες γκοντί οντουβά σο κερντάς λένγκε ο Ιεχωβά για τι σώνελ-λεν, ο Ισραηλίτες κάθε μπρες κερένας εκ γιορτή σο βακέρντιβελας Πάσχας.

Αφού χασαρντάς πι πρώτε τσσαβές, ο Φαραώ ντινάς διαταγή κο Μωυσής ντα σαρέ κο Ισραηλίτες τι νασέν κατά Αίγυπτος. Βον κερντέ πουμαρέ ετοιμασίες για τι νασέν αμέσως. Όμως, ο Φαραώ αλλαντάς οντουβά σο σκεφτίνελας. Κυνηγιντάς-λεν με μπουτ πολεμιστές ντα με μπουτ άρματα. Κι αρχή σικάντιλο ότι ο Ισραηλίτες ισινέ πφαντέ, σόσκε παλά-λένταρ ισινέ ο Αιγύπτιοι ντα ανγκλά-λέντε η Ερυθρά Θάλασσα. Όμως ο Ιεχωβά πουταρντάς ι Ερυθρά Θάλασσα κο μασκάρ, ντα αντικάς ο Ισραηλίτες μπορισάλε τι ισταβέν κο σουκό πάτος κι ντεριαβάκο ντα τι νακχέν οκιά μπάνταρ! Όταν ο Αιγύπτιοι γκιλέ τι νακχέν βον-ντα οτθάρ για τι ασταρέν-λεν, ο Ντεβέλ μουκχλάς ο πανιά τι περέν οπρά-λέντε φοράσαρ, ντα αντικάς εμ ο Φαραώ αλλά εμ λέσκο στρατός τασάντιλε.

Πιο σοράν, ενώ ο Ισραηλίτες μπεσένας πασέ κο Βες Σινά, ο Ιεχωβά κερντάς εκ συμφωνία λέντζαρ. Ο Ντεβέλ ντινάς κο Ισραηλίτες νόμους, μέσω του Μωυσή, για τι οδηγίνελ-λεν ντα τι αρακχαβέλ-λεν. Καζόμ ο Ισραηλίτες κα δεχτίνενας ο τρόπος σο κερέλας-λεν κουμάντος ο Ντεβέλ, ο Ιεχωβά κα αβέλας λέντζαρ ντα κα κερέλας οντουλέ λαός τι αβέλ ευλογία γιαβερένγκε.

Αλλά ο πιο μπουτ Ισραηλίτες κερένας πράγματα σο σικαβένας ότι να πακιάνας μπαγιά κο Ντεβέλ ντα αντικάς στεναχωρίνενας-λες. Οτθάρ, ο Ιεχωβά μουκχλάς-λεν για 40 μπρεσά τι αβέν κι έρημος. Σοράν, ο Μωυσής τσσουντάς πι θεσιάτε εκχέ δίκαιε τζενές, σο βακερένας λέσκε Ιησού του Ναυή. Τελικά, ο Ισραηλίτες ισινέ έτοιμοι τι λεν ο τθεμ σο βακερντάας ο Ντεβέλ κο Αβραάμ ότι κα ντέλας-λεν.

—Στηρίντιβελα κο βιβλία Έξοδος, Λευιτικό, Αριθμοί, Δευτερονόμιο ντα κο εδάφια Ψαλμός 136:​10-15· Πράξεις 7:​17-36.