Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 16

Αβέλα ο Χριστός

Αβέλα ο Χριστός

Ο Ιεχωβά σικαβέλα ότι ο Ιησούς κατά Ναζαρέτ ισί ο Χριστός σο βακερντάας ότι κα αβέλας

ΚΑ ΒΟΗΘΙΝΕΛΑΣ ο Ιεχωβά ι τζενέν τι αγαβέν κον ισί ο Χριστός; Βα. Ντικχέν σο κερντάς ο Ντεβέλ. Νακχλέας περίπου 400 μπρεσά από αζομάν σο γραφίντιλε ο Εβραϊκές Γραφές. Σε εκ γκαβ σο βακέρντιβελας Ναζαρέτ κι βόρεια περιοχή της Γαλιλαίας, μπεσέλας εκ τερνί τζουβέλ σο βακερένας λάκε Μαρία. Εκ ντιβές, αβιλό λάκε κάποιος σο να μπεσέλας λέσκε. Εκ άγγελος σο βακερένας λέσκε Γαβριήλ σικάντιλο κι Μαρία ντα βακερντάς λάκε ότι ο Ντεβέλ κα χρησιμοποιήνελας πι ζορ, πο άγιος πνεύμας, για τι κερέλ-λα τι μπιανέλ εκχέ τσσαβές, παρόλο σο ισινέ παρθένα. Οντουβά τσσαβό κα αβέλας ο Βασιλιάς σο βακερντάας ο Ντεβέλ, οντουβά σο κα κυβερνίνελας για πάντα! Οντουβά μαξίμι κα αβέλας ο Τσσαβό ι Ντεβλέσκο ντα ο Ντεβέλ κα λέλας λέσκι ζωή κατά ουρανός ντα κα τσσουβέλας-λα κο περ κι Μαριάκο.

Η Μαρία δεχτιντάς σαρέ πι γκίσαρ τι κερέλ οντουβά μπουτ σημαντικός πράγμας σο βακερντάς λάκε ο Ντεβέλ. Ο Ιωσήφ, λάκο νισανλίς, σο λέσκι μπουτί ισινέ τι κερέλ πράγματα από κας, παντρισάλο λάσαρ όταν ο Ντεβέλ μπουτσσαντάς εκχέ αγγελός τι εξηγίνελ λέσκε σόσκε η Μαρία ατσσιλίας κχαμνί. Όμως, σο κα αβέλας-πες με την προφητεία σο βακερέλας ότι ο Χριστός κα μπιάντιβελας κι Βηθλεέμ; (Μιχαίας 5:2) Οντουβά γκαβ ισινέ περίπου 140 χιλιόμετρα ντουρ!

Εκ Ρωμαίος αρχηγός ντινάς διαταγή τι αβέλ-πες απογραφή, δηλαδή τι τζαν σαρέ ντα τι δηλώνεν καζόμ τζενέ ισινέ κι κάθε φαμιλί. Για τι αβέλ-πες ανταβά, έπρεπε ο κάθε εκ τι τζαλ οντουλέ τθεμέστε σο μπιάντιλοας. Εμ ο Ιωσήφ αλλά εμ η Μαρία-ντα ισινέ κατά Βηθλεέμ, οτθάρ ο Ιωσήφ γκιλό οτθέ ντα λιντάς παλά-πέστε πι ρομνιά σο ισινέ κχαμνί. (Λουκάς 2:3) Η Μαρία μπιαντάς σε εκ στάβλος ντα τσσουντάς ι μαξιμίς αντρέ σε εκ φάτνη, δηλαδή οτθέ σο χάνας ο ζώα. Όταν αβιλό-πες ανταβά, ο Ντεβέλ μπουτσσαντάς μπουτέ αγγελόν τι βακερέν μερικέ τσομπανίνγκε ότι ο μαξίμι σο μπιάντιλοας ισινέ ο Χριστός.

Σοράν, γιαβερά-ντα τζενέ βακερντέ ότι ο Ιησούς ισινέ ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός, σο βακερντάας ο Ντεβέλ ότι κα αβέλας. Ο προφήτης Ησαΐας βακερντάας ότι κα αβέλας κάποιος σο κα ετοιμάνελας ο ντρομ ι Χριστόσκε, δηλαδή κα προετοιμάνελας ι τζενέν οντουλέ σημαντικέ πραγματένγκε σο κα κερέλας ο Χριστός. (Ησαΐας 40:3) Οντουβά σο κερντάς-λες ανταβά ισινέ ο Ιωάννης ο Βαφτιστής. Όταν ντικχλάς ι Ιησούς, βακερντάς: «Άκ’ ο Μπρακό ι Ντεβλέσκο σο νασκιαρέλα ι αμαρτία ι ντουνιάσκι!» Μερικοί κατά μαθητές του Ιωάννη ακολουθιντέ ι Ιησούς. Εκ λένταρ βακερντάς: «Αρακχλάμ ι Χριστός».​—Ιωάννης 1:​29, 36, 41.

Κάποιος γιαβέρ-ντα βακερντάς ότι ο Ιησούς ισινέ ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν ο Ιωάννης μπολντάς ι Ιησούς, ο ίδιος ο Ιεχωβά κερντάς λάφι κατά ουρανός. Με το άγιος πνεύμας, τσσουντάς ι Ιησούς τι αβέλ ο Χριστός ντα βακερντάς: «Ακαβά ισί μο Τσσαβό σο μανγκάβα-λες μπουτ, ντα ισινόμ ευχαριστιμέ λέσαρ». (Ματθαίος 3:​16, 17) Ο Χριστός σο βακερντάας ο Ντεβέλ ότι κα αβέλας, αβιλόας!

Κάνα αβιλό-πες ανταβά; Κο μπρες 29 Κ.Χ., ακριβώς αζομάν σο τελειωσάλε ο 483 μπρεσά σο βακερντάας ο Δανιήλ. Βα, ανταβά ισί εκ κατά πράγματα σο σικαβένα ότι ο Ιησούς ισί ο Χριστός. Όμως σο κα βακερέλας οντουλά μπρεσά σο κα αβέλας κι πφουβ;

—Στηρίντιβελα κο βιβλία Ματθαίος, κεφάλαια 1 μέχρι 3, Μάρκος, κεφάλαιος 1, Λουκάς, κεφάλαιος 2, ντα Ιωάννης, κεφάλαιος 1.