Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Σαρ Μπορίνενα τι Πλησιάνεν ι Ντεβλές;

Σαρ Μπορίνενα τι Πλησιάνεν ι Ντεβλές;

«Ω! Τούι σο ασουνέσα προσευχή, τούτε κα αβέλ κάθε τζενό».

Ψαλμός 65:2

«Τι τθερές εμπιστοσύνη κο Ιεχωβά σαρέ τι γκίσαρ ντα μα τι στηρίντιβες τι νεαυτόστε. Σο-ντα τι κερές, λες τι τθερές τι γκοντιάτε, ντα βοβ κα κερέλ το ντρομά ίσια».

Παροιμίες 3:5, 6

«Ανταβά μανγκέλα τι βακερέλ ζωή για πάντα, τι σικλιόν τούκε, σο ισινάν ο μόνος αληθινός Ντεβέλ, ντα οντουλέσκε σο μπουτσσαντάν, ι Ιησού Χριστόσκε».

Ιωάννης 17:3

«[Ο Ντεβέλ] νανέ ντουρ αμένταρ».

Πράξεις 17:27

«Ανταλέ πραγμάσκε κεράβα προσευχή, για τι μπαριόλ συνέχεια τουμαρί αγάπη, καζόμ σικλιόνα ντα αγαβένα πιο μπουτ πράγματα».

Φιλιππησίους 1:9

 «Άμα τουμένταρ ισί εκ τζενό σο νανέ-λες μπουτ σοφία, τι μανγκέλ κατά Ντεβέλ, σόσκε βοβ ντέλα σαριλέντε αντράλ πι γκίσταρ ντα χωρίς τι πρασάλ· ντα κα ντιντιόλ λέστε».

Ιακώβου 1:5

«Πλησιάνεν ι Ντεβλές, ντα βοβ κα πλησιάνελ-τουμέν. Καθαρίνεν τουμαρέ βαστά, αμαρτωλοί, ντα κερέν πάκι τουμαρέ γκιά, τουμέν σο ναστί αποφασίνενα».

Ιακώβου 4:8

«Αντικάς σικαβάσα αμαρί αγάπη κο Ντεβέλ: τι κεράς ο εντολές λέσκε· ντα ο εντολές λέσκε νανέ πφαρέ».

1 Ιωάννη 5:3