Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Συμφωνίνελα η Αγία Γραφή με την Επιστήμη;

Συμφωνίνελα η Αγία Γραφή με την Επιστήμη;

«Οντουβά ισί σο κερντάς τι αβέλ ο βορράς οπράλ κο κενός, σο ιμπλαντάς ι πφουβ κο πουθενά».

Ιώβ 26:7

«Σαρέ ο πανιά τσσορντιόνα κι ντεριάβ, όμως η ντεριάβ να πφερντιόλα. Κο τθαν σο τσσορντιόνα ο πανιά, οτθέ βουρτίνενα για τι τσσορντιόν».

Εκκλησιαστής 1:7

«Υπαρχίντιβελα Οντουβά σο μπεσέλα οπράλ κατά κύκλος ι πφουβιάκο».

Ησαΐας 40:22