Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

ΣΗΜΕΙΟΣ 6

Σικαβέν Ξεκάθαρα Σόσκε Διαβάνενα εκ Εδάφιος

Σικαβέν Ξεκάθαρα Σόσκε Διαβάνενα εκ Εδάφιος

Σο πρέπει τι κερέν καζόμ διαβάνενα εκ εδάφιος αλλά σοράν-ντα για τι βοηθίνεν ι τζενέν τι αγαβέν σόσκε διαβάνενα-λες;