Dža ko sadržaj

Te setina amen ko Isuseso meribe

Utorak, 4. april 2023.

Jekh puti ko berš, e Jehovase svedokija setinena pe ko Isuseso meribe sar so phenđa ov: „Ćeren akava te setinen tumen koro mande“ (Luka 22:19).

Najćešća pućiba

Kobor dugo ka trajini o sastanak?

Ka trajini đi o jekh sati.

So ka ovel ki Spomen-svečanost?

O sastanak počmini hem završini pe jekha điljaja hem molitvaja. O najvažno deo tano o govor kova ka mothovi amenđe sose o Isus valjanđa te merel hem sar šaj te pomožini amenđe odova so o Devel hem o Isus ćerđe amenđe.