Dža ko sadržaj

Dža ko sadržaj

Da li o Devel prihvatini sa o religije?

Da li o Devel prihvatini sa o religije?

Da li tane sa e religijake sikljoviba tačna? Ako ja, sose tegani postojinena odobor sikljoviba so na složinena pe maškaro peste? Sar šaj te đana da li služinaja e Devlese ko ispravno način?