E Ezekieleskiri vizija bašo hrami sikavela amenge kaj e Jehovaskoro narodo ka del dobrovolna žrtve. Sar šaj sekova jekh amendar te del asavke žrtve so ka falinen e Jehova? (Ev 13:15, 16).

Jekh but šukar način tano te služina sar pomošno pioneri. Ko 2018 službeno berš isi nekobor masekija so isi len po pandž sabote ili pandž nedele. Akava posebno ka pomožinel okolenge so kerena buti celosno rabotno vreme te šaj te džan ki služba ko vikendija. Osven adava, o objavitelija šaj te birinen te oven pionerija 30 ili 50 saatencar ko mart hem april ili ko masek keda isi len pokrainsko poseta.

So ako amare okolnostija na dozvolinena amenge te ova pomošna pionerija? Tegani, šaj te trudina amen te kera pošukar amari služba hem te dža poviše saatija ki služba. Bizi razlika save tane amare okolnostija, amaro mangipe sprema o Jehova neka pottikninel amen te da amaro najšukar ko 2018 službeno berš! (Os 14:2).

Sar šaj te ove revno sar i Sabina Hernandez?

MUKH O VIDEOKLIPI E JEHOVAJA ŠAJ TE KERAV SKORO SA, HEM ODGOVORIN KO PUČIBA:

  • So pottikningja e Sabina te kerel poviše ki služba bašo Jehova?

  • Sar ohrabrinela tut o primer e Sabinakoro?

  • Ko 2018 službeno berš, kola masekija mangea te služine sar pomošno pioneri?