Dža ko teksto

So vakerena javera terne

O najšukar način te dživdinel pe

O najšukar način te dživdinel pe

So ka kere tle životoja? Ko akava videoklipi ka dikhe sar jekh čhaj ispolningja ple celija hem adaleske tani radosno.