tinejdžerija

O TERNE PUČENA

Sar šaj te pomožinel mange i Biblija? — prvo delo: Istražin i Biblija

Ako slučajno arakhea jekh but purano sanduko barvalipaja, nane li te mange te dikhe so sa isi andre? I Biblija tani baš sar jekh asavko sanduko. Oj tani pherdi mudra biserija.