Dža ko teksto

Koja tani i smisla e životoskiri?

Koja tani i smisla e životoskiri?

So vakerela i Biblija:

 O pučibe baši smisla e životoskiri šaj te pučel pe ko različna načinija. Sar na primer: „Soske sium akate?“ ili „Dali mle životo isi le smisla?“ Sprema i Biblija, i smisla e životoskiri tani te zapoznajna e Devle hem te ova amala lea. Ake nekobor važna čačipa so potvrdinena adava.

  •   O Devel tano amaro Stvoriteli. I Biblija vakerela: „O Devel tano adava so kergja amen, a na amen korkori“ (Psalm 100:3; Otkrovenie 4:11).

  •   Sa so stvoringja o Devel, stvoringja le nesave nameraja. Adava vklučinela o manušikano životo da (Isaija 45:18).

  •   O Devel stvoringja amen te oven amen „duhovna potrebe“. Ko adava tano vklučimi hem i želba te arakha i smisla e životoskiri (Matej 5:3). Ov mangela te zadovolina adaja želba (Psalm 145:16).

  •   Šaj te zadovolina amare duhovna potrebe agjaar so ka ova popaše e Devlea. Iako nesave mislinena kaj našti te ovel pe amal e Devlea, i Biblija pottikninela amen: „Oven paše e Devlea, hem ov ka ovel paše tumencar“ (Jakov 4:8; 2:23).

  •   Te šaj te ova amala e Devlea, mora te živina ko sklad leskere nameraja. I Biblija vakerela amenge so valjani te kera: „Neka ovel tut dar taro čačutno Devel hem iker leskere zapovedija, soske adava tano sa o manuš so valjani te kerel“ (Propovednik 12:13).

  •   Ki idnina, o Devel ka ispolninel pli namera so sine le bašo manuša. Ov ka čhivel krajo sa e mukenge hem ka del večno životo okolenge soj tane lea paše hem verno služinena leske (Psalm 37:10, 11).