Dža ko teksto

Sar spasinela amen o Isus?

Sar spasinela amen o Isus?

So vakerela i Biblija:

 O Isus spasingja e verna manušen adalea so dengja plo životo sar otkupno žrtva (Matej 20:28). Adaleske, i Biblija baši leste vakerela kaj tano „Spasiteli e svetoskoro“ (1. Jovanovo 4:14). Ki Biblija isto agjaar pišinela: „Nane javer spasiteli osven leste, soske nane javer anav ki phuv so o Devel biringja le maškar o manuša te šaj te spasinel amen“ (Dela 4:12).

 O Isus mulo sekaske so sikavela vara ki leste (Evreite 2:9; Jovan 3:16). Adaleske, „o Devel vazdingja le taro mule“, hem o Isus irangja pe ko nebo sar duhovno suštestvo (Dela 3:15). Adaleske, o Isus „šaj celosno te spasinel okolen so molinena e Devle ko leskoro anav. Ov šaj te spasinel len soske sekogaš tano dživdo te molinel e Devle te pomožinel lenge“ (Evreite 7:25).

Soske o Isus valjani te zastapinel amen?

 Sarine siem grešnikija (Rimjanite 3:23). O grevo odvojnela amen taro Devel hem ingarela amen dži ko meribe (Rimjanite 6:23). Ama, o Isus pomožinela okolenge so sikavena vera ki leskiri otkupno žrtva (1. Jovanovo 2:1). Adava kerela le agjaar so rodela taro Devel te šunel lengere molitve hem te prostinel lengere grevija preku leskiri otkupno žrtva (Matej 1:21; Rimjanite 8:34). O Devel prifatinela e Isuseskere molbe soske tane sprema leskiri volja. O Devel bičhalgja e Isuse ki Phuv te šaj „o sveto te ovel spasimo preku leste“ (Jovan 3:17).

Dali tano dovolno samo te verujna ko Isus te šaj te ova spasime?

 Na. Iako te šaj te ova spasime mora te verujna ko Isus, nane dovolno samo adava (Dela 16:30, 31). Ki Biblija pišinela: „Sar so o telo bizo duho tano mulo, agjaar i vera bizo delija tani muli“ (Jakov 2:26). Te šaj te ova spasime valjani:

  •   Te sikljova bašo Isus hem leskoro Dad, o Jehova (Jovan 17:3).

  •   Te ovel amen vera ki lende (Jovan 12:44; 14:1).

  •   Te sikava amari vera agjaar so ka ova poslušna ko lengere zapovedija (Luka 6:46; 1. Jovanovo 2:17). O Isus vakergja kaj na sekova jekh so vakerela leske „Gospodare“ ka ovel spasimo, nego „samo okova so kerela [leskere] Dadeskiri volja“ (Matej 7:21).

  •   Ponadari da valjani te sikava vara iako ka oven amen pharipa. O Isus jasno vakergja: „Koj ka istrajnel dži ko krajo, ka ovel spasimo“ (Matej 24:13).