Dža ko teksto

Dali i Phuv ka ovel uništimi?

Dali i Phuv ka ovel uništimi?

So vakerela i Biblija:

 Na, i Phuv nane te ovel uništimi, thari jagaja ili zamenimi javere planetaja. I Biblija vakerela kaj i Devel stvoringja i Phuv te šaj o manuša te živinen ki late zasekogaš.

  •   „O pravedna manuša ka nasledinen i phuv hem ka živinen večno ki late“ (Psalm 37:29).

  •   „[O Devel] stegingja i phuv ko zorale temelija; nane te mrdinel taro plo than nikogaš, ki celo večnost“ (Psalm 104:5).

  •   „I phuv ačhola zasekogaš“ (Propovednik 1:4).

  •   „Okova so oblikujngja hem kergja i phuv, okova so zacvrstingja la hem na kergja la bizi cel, nego kergja la te živinel pe ki late“ (Isaija 45:18).

Dali o manuša ka uništinen i Phuv?

 O Devel nane te mukhel e manušen celosno te uništinen i Phuv zagadibaja, vojnaja ili ko nesavo javer način. Namesto adava, ov ka „uništinel okolen so uništinena i phuv“ (Otkrovenie 11:18). Sar ka kerel adava?

 O Devel ka zameninel e manušikane vladen, kola so našti te zaštitinen i Phuv, jekhe sovršeno vladaja — e nebesno Carstvoja (Daniel 2:44; Matej 6:9, 10). Ko adava Carstvo ka vladinel e Devleskoro Čhavo, o Isus Hristos (Isaija 9:6, 7). Keda sine ki Phuv, o Isus dokažingja kaj isi le mokj te kontrolirinel o prirodna sile (Marko 4:35-41). Sar Cari ko e Devleskoro Carstvo, e Isuse ka ovel le celosno kontrola upri Phuv hem upro adala prirodna sile. Ov ka kerel o uslovija živibaske ki Phuv te oven isto sar so sine ki edensko gradina (Matej 19:28; Luka 23:43).

Neli i Biblija vakerela kaj i Phuv ka ovel uništimi jagaja?

 Na, nane te ovel. Asavko pogrešno mislibe isi bute manušen adaleske so pogrešno halile o lafija taro 2. Petrovo 3:7, kote so pišinela: „I avdisutni phuv hem nebo tane garavde jagake“. Te dikha duj bukja kola so ka pomožinen amenge te haljova akala lafija.

  1.   Ki Biblija e lafencar „nebo“, „phuv“ hem „jag“ mislinela pe ko poviše bukja. Na primer, ki 1. Mojseeva 11:1 vakerela: „Celi phuv sine la samo jekh čhib“. Akate e lafea „phuv“ mislinela pe ko manuša.

  2.   O kontekst tari 2. Petrovo 3:7 pomožinela amen te haljova ko so mislinela pe e lafencar nebo, phuv hem jag. O 5 hem 6 stiho kerena lafi bašo Potop so sine ko Noeskoro vreme. Tegani sine uništimo adava sveto, ama amari planeta ačhili, sine uništime o lošna manuša, javere lafencar i „phuv“ (1. Mojseeva 6:11). Isto agjaar sine uništimo hem „o nebo“, javere lafencar, o manuša so vladinena sine upri Phuv ko adava vreme. Znači, sine uništime samo o lošna manuša, a na amari Phuv. O Noe hem leskiri familija preživingje o Potop hem ponadari da živingje ki Phuv (1. Mojseeva 8:15-18).

 Isto sar o pani taro Potop so uništingja e lošna manušen, agjaar i „jag“ so spomninela pe ko 2. Petrovo 3:7 ka uništinel e lošna manušen, a na amari planeta. O Devel vetingja „nevo nebo hem nevi phuv kote so ka živinel i pravednost“ (2. Petrovo 3:13). Upri „nevi phuv“, javere lafencar upro manuša so ka živinen tegani ki late, ka vladinel o „nevo nebo“ — e Devleskoro Carstvo. Keda ka vladinel adava Carstvo, ki Phuv ka ovel raj hem ka vladinel večno mir (Otkrovenie 21:1-4).