Dža ko teksto

Dža ki sodržina

Keda ka avel o krajo? So phengja o Isus?

Keda ka avel o krajo? So phengja o Isus?

Sar so dikhlem ki angluni statija, keda i Biblija kerela lafi bašo krajo e svetoskoro, na značinela kaj ka ovel uništimi i Phuv ili o manuša. Namesto adava, ka oven uništime o lošna bukja so isi ko sveto hem o manuša so kerena len. Ama, dali i Biblija vakerela keda ka ovel adava?

RAZMISLIN BAŠO AKALA DUJ BUKJA SO VAKERGJA LEN O ISUS BAŠO KRAJO:

„Ačhoven džangavde, soske, na džanena ni o dive ni o vreme“ (MATEJ 25:13).

„Pazinen, oven džangavde, soske na džanena keda tano o vreme te ovel adava“ (MARKO 13:33).

Nikoj ki Phuv na džanela keda točno ka avel o krajo akale svetoskoro. Ama, o Devel odredingja „o dive hem o vreme“ keda ka avel o krajo (Matej 24:36). Dali adava značinela kaj amen našti te džana dali o krajo tano paše? Na. O Isus vakergja ple učenikonge te dikhen o but nastanija so ka sikaven kaj o krajo tano but paše.

O ZNAKO

Akala nastanija ka oven o znako taro krajo akale svetoskoro. O Isus vakergja: „Ka uštel narodo protiv narodo, hem carstvo protiv carstvo, hem ka ovel bokhalipe hem zemjotresija ko razna thana“ (Matej 24:3, 7). Isto agjaar, ov vakergja kaj ka oven „zarazna nasvalipa“, javere lafencar epidemie (Luka 21:11). Dali dikhea sar ispolninena pe o nastanija so prorokujngja len o Isus?

Avdive o manuša cidena muke adaleske so isi vojne, bokhalipe, zemjotresija hem javera katastrofe kola so ovena jekh palo jekh. Na primer, ko 2004 berš jekh but baro zemjotres ko Indisko Okeani predizvikujngja cunami kova so mudargja okolu 225.000 manušen. Samo bašo poviše taro jekh berš, i pandemija KOVID-19 mudargja 2,6 milionja manušen ko celo sveto. O Isus vakergja kaj akala nastanija sikavena kaj o krajo e svetoskoro tano paše.

 „O POSLEDNA DIVE“

O periodi angleder te avel o krajo i Biblija vikinela le „posledna dive“ (2. Petrovo 3:3, 4). Ko 2. Timotej 3:1-5 pišinela kaj o manuša ka oven sa pološna hem pološna. (Dikh i ramka „ Kratko angleder te avel o krajo akale svetoskoro“.) Dali avdive dikhea manuša kola soj tane sebična, alčna, nasilna hem na sikavena mangipe jekh jekheske? Akava tano panda jekh dokaz kaj o krajo tano but paše.

Kobor ka trajnen o posledna dive? I Biblija phenela samo „hari vreme“. Palo adava, o Devel ka uništinel „okolen so uništinena i phuv“ (Otkrovenie 11:15-18; 12:12).

 PAŠE TANO O RAJ KI PHUV!

O Devel više odredingja o dive hem o vreme keda ka uništinel sa o lošna bukja taro akava sveto (Matej 24:36). Ama, isi panda jekh šukar haberi — o Devel „na mangela nikoj te ovel uništimo“ (2. Petrovo 3:9). Ov dela sa e manušenge prilika te sikljoven baši leste hem te oven leske poslušna. Soske? Adaleske so mangela te preživina o krajo akale svetoskoro hem te živina ko leskoro nevo sveto, keda celo Phuv ka ovel raj.

O Devel grižingja pe te šaj sa o manuša te sikljoven sar šaj te oven delo taro leskoro nevo sveto kote so ka vladinel leskoro Carstvo. O Isus vakergja kaj o šukar haberi bašo e Devleskoro Carstvo „ka propovedinel pe ko celo sveto“ (Matej 24:14). Ko celo sveto, e Jehovaskere svedokija ko 2019 berš nakhavgje poviše taro 2 milijarde saatija te sikaven hem te propovedinen e javerenge o haberi baši nadež so dela la i Biblija.

Panda hari ka avel vreme keda o manuša nane više te vladinen. Ama, o šukar haberi tano kaj tu šaj te preživine o krajo akale svetoskoro hem te ove delo taro raj kova so vetingja le o Devel. I sledno statija ka kerel lafi bašo adava so valjani te kere te šaj te živine ko adava nevo sveto.

E Isuseskoro proroštvo bašo „posledna dive“ dela amen nadež