Dža ko teksto

Dža ki sodržina

So valjani te kere te šaj te živine ko nevo sveto?

So valjani te kere te šaj te živine ko nevo sveto?

Ko anglune statie dikhlem kaj o Devel panda hari ka čhivel krajo e lošna manušenge ki phuv hem ka rešinel sa o problemija. Amen šaj te ova sigurna kaj ka ovel akava. Soske? Adaleske so ko e Devleskoro Lafi, ki Biblija, isi akava vetuvanje:

„O sveto nakhela“ (1. JOVANOVO 2:17).

Šaj te ova sigurna kaj ka oven manuša so ka preživinen soske ko dujto delo taro isto stiho pišinela:

„A okova so kerela e Devleskiri volja ačhola zasekogaš“.

Znači te šaj te preživina, valjani te kera e Devleskiri volja. A te šaj te džana soj tani leskiri volja, najangle mora šukar te pendžara le.

PENDŽAR E DEVLE TE ŠAJ TE PREŽIVINE O KRAJO

O Isus vakergja: „Te šaj te ovel len večno životo valjani šukar te pendžaren tut, e jekhe čačutne Devle, hem okole so bičhalgjan le, o Isus Hristos“ (Jovan 17:3). Te šaj te preživina hem te živina zasekogaš valjani te pendžara e Devle. Akava značinela poviše nego samo te džana kaj postojnela ili te džana samo nekobor bukja baši leste. Valjani te ova amala lea. Te šaj te ova nekasaja šukar amala, valjani te odvojna leske vreme. O isto tano hem e Devlea. Te dikha nesave čačipa tari Biblija so ka pomožinen amen te ova e Devleskere amala hem te ačhova lea paše.

 ČITIN SEKOVA DIVE E DEVLESKORO LAFI, I BIBLIJA

Tu šaj te preživine o krajo akale svetoskoro agjaar so ka moline e Devle te pomožinel tuke hem te kere leskiri volja

Amen redovno haja maro te šaj te ačhova dživde. Ama, o Isus vakergja: „O manuš na živinela samo taro maro, nego hem taro sekova lafi so ikljola taro e Jehovaskoro muj“ (Matej 4:4).

Avdive, e Devleskere lafija arakhaja len ki Biblija. Džikote proučinea i Biblija, ka sikljove so kergja o Devel ko purano vreme, so kerela akana hem so ka kerel ki idnina.

MOLIN E DEVLE TE POMOŽINEL TUT

So šaj te kere ako mangea te šune e Devle, ama pharo tuke te čhinave te kere adava soj tano pogrešno? Tegani, adava so šukar ka pendžare e Devle, šaj te pomožinel tuke.

Razmislin baši jekh romni koja so vodinela sine nemoralno životo. Keda počmingja te proučinel i Biblija, doznajngja baši e Devleskiri zapoved: „Našen taro seksualno nemoral“ (1. Korinkjanite 6:18). Oj molingja pe e Devleske te del la sila hem adaleske šaj sine te čhinavel te kerel akala lošna bukja. Ama, ponadari da mora te borinel pe akale iskušeniencar. Oj vakerela: „Keda avena mange nemoralna misle ki godi, iskreno molinava man e Jehovaske soske džanava kaj korkori našti te borinav man. I molitva kergja te ovav popaše e Jehovaja“. Isto sar akaja romni, milionja manuša zapoznajnena e Devle. Ov dela len i sila soj lenge potrebno te šaj te keren promene ko životo hem te živinen sprema leskiri volja (Filipjanite 4:13).

Kobor poviše sikljovea bašo Devel, doborom popaše ka ovel tuja (Galatite 4:9; Psalm 25:14). Tegani ka šaj te živine ko e Devleskoro nevo sveto. Ama savo ka ovel o životo ko nevo sveto? I sledno statija kerela lafi bašo adava.

^ pas. 15 I Biblija otkrinela kaj e Devleskoro anav tano „Jehova“.