Dža ko teksto

Dža ki sodržina

Dali o sveto ka ovel uništimo?

Dali o sveto ka ovel uništimo?

Šaj džanea kaj i Biblija kerela lafi bašo krajo e svetoskoro (1. Jovanovo 2:17). Dali akava značinela kaj nane te oven više manuša ki Phuv? Dali ki Phuv nane te ovel više životo hem dali ka ovel celosno uništimi?

O BIBLISKO ODGOVOR BAŠO AKALA PUČIBA TANO NA!

So nane te ovel uništimo?

O MANUŠA

So vakerela i Biblija: O Devel „na stvoringja i phuv džabe, nego kergja la te živinel pe ki late“ (ISAIJA 45:18).

I PHUV

So vakerela i Biblija: „Jekh pokolenie džala, javer avela, a i phuv ačhovela zasekogaš“ (PROPOVEDNIK 1:4).

SO ZNAČINELA AKAVA: Sprema i Biblija i Phuv nikogaš nane te ovel uništimi hem sekogaš ka ovel nekoj so ka živinel ki late. Ama, ko so mislinela pe keda vakerela pe kaj ka ovel uništimo o sveto?

RAZMISLIN: I Biblija sporedinela o krajo akale svetoskoro adalea so ulo ko e Noeskere dive. Ko adava vreme i Phuv sine pherdi nasilno manušencar (1. Mojseeva 6:13). Ama, o Noe sine pravedno manuš. Adaleske, o Devel spasingja e Noe hem leskere familija, ama uništingja e lošna manušen ko Potop. Bašo adava vreme i Biblija vakerela: „Adava sveto sine uništimo hem potopimo panjea“ (2. Petrovo 3:6). Akava sine o krajo adale svetoskoro. Ama, so sine uništimo? I Phuv na sine uništimi, nego o lošna manuša so živinena sine ki late. Znači, keda i Biblija spomninela o krajo e svetoskoro, adava na značinela kaj ka ovel uništimi i Phuv, nego o lošna manuša tari Phuv hem sa o lošna bukja so kerena len avdive.

 So ka ovel uništimo?

O PROBLEMIJA HEM O LOŠNIPE

So vakerela i Biblija: „Panda hari, o lošno nane te ovel više. Ka dikhe ko leskoro than, a ov nane te ovel adathe. A o krotka ka nasledinen i phuv, hem ka uživinen ko baro mir“ (PSALM 37:10, 11).

SO ZNAČINELA AKAVA: O Potop kova so sine ko e Noeskere dive, na uništingja o lošnipe zasekogaš. Palo Potop, o lošna manuša ponadari da kerena sine lošnipa e javerenge. Ama, panda hari o Devel ka uništinel sa o lošnipe. Sar so vakergja o psalmisti: „O lošno nane te ovel više“. O Devel ka uništinel o lošnipe preku plo Carstvo — e Devleskiri vlada, koja so ka vladinel taro nebo upro poslušna manuša.

RAZMISLIN: Dali o manuša kola so vladinena avdive ki Phuv ka oven bahtale bašo e Devleskoro Carstvo? I Biblija vakerela kaj nane te oven bahtale. Ola ka oven protiv e Devleskoro Carstvo (Psalm 2:2). Tegani so ka ovel? E Devleskoro Carstvo ka uništinel sa o manušikane vlade hem ov ka vladinel zasekogaš (Daniel 2:44). Ama, soske ka oven uništime o manušikane vlade?

 Soske valjani te avel o krajo e manušikane vladenge?

So vakerela i Biblija: „O manuš kova so phirela našti te upravinel ple drumoja.“ (EREMIJA 10:23).

SO ZNAČINELA AKAVA: O manuša nane stvorime te vladinen upro javera manuša. Ola na vladinena šukar hem našti rešinena e manušengere problemija.

RAZMISLIN: Ki enciklopedija Britannica Academic pišinela kaj o vlastija našti „te rešinen o problemija sar soj tano, o čorolipe, bokhalipe, nasvalipe, prirodna katastrofe, vojne hem nasilstvo“. Adathe ponadari pišinela: „Nesave verujnena kaj šaj te oven o problemija zasekogaš rešime ako ko celo sveto vladinela samo jekh vlada“. Ama, čak keda bi khedena pe sa o manušikane vlade, tegani e svetoja ponadari da bi vladinena sine nesovršena manuša kola so našti te rešinen o problemija soj spomnime poupre. Samo e Devleskoro Carstvo tani vlada koja so isi la mokj zasekogaš te rešinel o problemija ki celo Phuv.

Adaleske, sprema adava so vakerela i Biblija, o šukar manuša na valjani te daran taro adava so ka ovel uništimo o lošno sveto hem o lošna bukja soj tane ki leste. Namesto adava, amen edvaj adžikeraja te ovel uništimo akava lošno sveto hem te ovel zamenimo e Devleskere but šuže neve svetoja!

Keda ka ovel adava? O biblisko odgovor bašo akava pučibe ka dikha ki sledno statija.