Giljaven e Jehovaske — neve gilja

Uživin ko neve gilja hem falin e Jehova. Perav i muzika hem o teksti taro gilja, hem vežbin len.

136 GILI

To Carstvo te avel

Veličestveno gili so slavinela e Jehova hem priznanjela e Isuse sar Cari.

137 GILI

Molinaja baši hrabrost

Akaja gili tani molitva dži ko Jehova te del amen sila te svedočina bašo leskoro anav.

138 GILI

Jehova to anav

Slavin e Jehovaskoro veličestveno anav hem sa o manuša neka džanen kaj ov tano Najbaro.

139 GILI

Te sikava len zorale te ačhoven

Molba dži ko Jehova baši leskiri zaštita hem pomoš te ačhova ko drom so ingarela ko dživdipe.

140 GILI

E pionerengoro dživdipe

Sikav kaj mangea e Jehova, kaj uživinea ki služba, hem kaj mangea o način sar dživdinea.

141 GILI

Te roda e manušen so mangena o mir

Radosno gili bašo amaro mangipe sprema o manuša hem bašo adava so rodaja e manušen so i sar bakhre.

142 GILI

Propovedinaja sa e manušenge

Giljav bašo e Jehovaskoro šukaripe hem bašo amaro delo te vikina sa e manušen te oven e Devleskere amala. Perav i muzika hem o teksti.

147 GILI

O pomazanikija — sveto narodo

O Jehova ceninela e pomazanikon hem ola mangena te keren leskiri volja.

149 GILI

Blagodarna baši otkupnina

I otkupnina tani o najbaro dokaz kaj o Jehova mangela amen hem adaleske valjani te ova leske večno blagodarna.